Akavan, JUKOn ja YTN:n kannanotot aktiivimalliin

26.1.2018

Aktiivimallia on käsitelty tällä viikolla keskusjärjestömme Akavan sekä neuvottelujärjestöjemme JUKOn sekä YTN:n hallinnoissa. TRALin hallitus keskustelee aiheesta seuraavassa kokouksessaan.

Akava: Aktiivimallia täsmennettävä pikaisesti – omatoiminen työnhaku lisättävä aktiivisuuskriteeriksi

Puheenjohtaja Sture Fjäder painottaa, että omatoiminen työnhaku tulee lisätä aktiivimalliin kriteeriksi, jolla voi välttyä työttömyysturvan leikkaukselta. Lisäksi Akava esittää, että aktiivisuutta osoittavien palveluiden joukkoa laajennetaan. Aktiivimalliin on otettava mukaan muutkin kuin työvoimaviranomaisen järjestämät työllistymistä edistävät palvelut. 

Akava edellyttää, että aktiivimallin korjaukset ja soveltamista koskevat säädökset tehdään nopeasti, eikä työttömyysturvaan suunniteltua toista uudistusta toteuteta. Suomen hallitus on luvannut lisäresursseja TE-toimistoille. Akava pitää tätä välttämättömänä, mutta korostaa, että palveluiden laatua on kehitettävä.

Akavan hallitus keskusteli myös aktiivimalliin liittyvästä mielenilmauksesta, joka järjestetään Helsingissä 2. helmikuuta.
– Akava ei osallistu keskusjärjestönä mielenilmaukseen. Jäsenliitot päättävät itsenäisesti osallistumisestaan ja ohjeistavat jäseniään, Fjäder toteaa.

Tiedote kokonaisuudessaan Akavan sivuilla.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn kanta aktiivimalliin

JUKO edellyttää, että työttömyysturvan aktiivimallia korjataan. JUKO ei kuitenkaan osallistu aktiivimallia vastustavaan poliittiseen mielenilmaukseen 2.2.2018.

JUKOn virka- ja työehtosopimusten piirissä olevat työntekijät, virkamiehet tai viranhaltijat eivät näin ollen voi osallistua mielenilmaukseen työajalla ilman työnantajan suostumusta.
JUKOn jäsenyhdistykset/liitot voivat kuitenkin päättää työsuhteisten osallistumisesta mielenilmaukseen. Työajan ulkopuolella osallistuminen kuuluu jokaisen omaan päätäntävaltaan.

Virkamiesten ja viranhaltijoiden työrauhavelvollisuus on työsuhteisia laajempi. JUKOn velvollisuutena on valvoa, että tätä velvollisuutta ei rikota. Liittojen mahdolliset osallistumispäätökset eivät tuo virkasuhteisille oikeutta osallistua mielenilmaukseen työajalla. Liiton päätös kuitenkin suojelee yksittäistä henkilöä työnantajan rankaisutoimilta. Liitto voi saada toiminnasta sakkotuomion. Ilman liiton päätöstä ei missään tapauksessa tule osallistua mielenilmaisuun työajalla, koska silloin kyse voi olla luvattomasta poissaolosta.

JUKOn luottamusmiehet valvovat työpaikalla työrauhaa. He eivät osallistu mielenilmaukseen 2.2.2018.

JUKOn näkemykset aktiivimallista tiivistetysti:

  •   JUKO suhtautuu epäilevästi, edistääkö malli työttömien korkeakoulutettujen ja vastaavista asiantuntija- tai esimiestehtävistä työttömiksi jääneiden työllistymistä.
  •   JUKO edellyttää, että omatoiminen työnhaku lisätään aktiivimalliin kriteeriksi, jolla voi välttyä työttömyysturvan leikkaukselta.
  •   JUKO edellyttää, että työttömänä opiskelu sallittaisiin nykyistä selkeästi vapaammin työttömän omaa työllistymissuunnitelmaa hyödyntäen.
  •   JUKO kannattaa keskusjärjestö Akavan esitystä, että aktiivisuutta osoittavien palveluiden joukkoa laajennetaan. Aktiivimalliin on otettava mukaan muutkin kuin työvoimaviranomaisen järjestämät työllistymistä edistävät palvelut.
  •   JUKO kannattaa keskusjärjestö Akavan esitystä, että työllistymisyhdistysten ja ammattiliittojen järjestämä työllistymisvalmennus luettaisiin aktiivimallin edellyttämäksi aktiivisuuden osoitukseksi.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Aktiivimallin valuvika korjattava pikaisesti

YTN pitää aktiivimallin suurimpana epäkohtana omaehtoisen työnhaun puuttumista kriteeristöstä, jolla aktiivisuuttaan voi osoittaa. YTN edellyttää, että aktiivimallin epäkohdat korjataan nopeasti.

- Työttömänä olevat asiantuntijat työllistyvät usein nimenomaan omaehtoisen työnhaun kautta, mitä mallissa ei tällä hetkellä huomioida, sanoo YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki.

Myös aktiivimallin voimaantulon vaatimaa resurssointia on tarkasteltava ja palvelujen laatua sekä määrää lisättävä.

- Jo ennen tätäkin mallia korkeakoulutettujen työllistymispalveluissa on ollut merkittäviä puutteita, Hankamäki huomauttaa. - Tätä puutetta ovat onneksi korjanneet jäsenliittojemme työnhakuvalmennukset sekä TE-toimistojen kanssa toteutetut yhteiset työllistymishankkeet, jotka ovat olleet tuloksellisia. Nämä toimet olisi ehdottomasti luettava mallin edellyttämäksi aktiivisuuden osoitukseksi, Hankamäki jatkaa.

YTN:n hallitus keskusteli aktiivimallista ja siihen liittyvästä mielenilmaisusta 25.1. kokouksessaan. YTN ei osallistu mielenilmaukseen. YTN:n jäsenliitot päättävät itsenäisesti mahdollisesta osallistumisestaan.


TRAL on muiden korkeakoulutettujen kanssa järjestäytynyt keskusjärjestö Akavaan. Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa. Akavan liittoihin kuuluu noin 613 000 jäsentä, joista noin 115 000 on opiskelijajäseniä.

TRALin julkisen sektorin jäseniä neuvotteluissa edustaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Valtakunnallisena pääsopijajärjestönä se on vuodesta 1995 lähtien neuvotellut julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. TRAL on JUKOn jäsen Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEAn kautta.

TRALin yksityisen sektorin jäseniä työehtosopimusneuvotteluissa edustaa neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN. YTN vastaa Akavan kentässä ylempien toimihenkilöiden sopimus- ja neuvottelutoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN:n jäseninä on 19 akavalaista liittoa, joiden kautta se edustaa 170 000 asiantuntijaa ja esimiestä eri toimialoilla. TRAL  on YTN:n neljänneksi suurin jäsenliitto.