Asiantuntijat tarvitsevat kuukausityöajan

13.9.2016

Asiantuntijat tarvitsevat kuukausityöajan

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut kolmikantaisen työryhmän selvittämään työaikasääntelyn kokonaisuutta ja laatimaan sen pohjalta esityksen uudeksi työaikalaiksi. Työryhmän tulee saada työnsä työaikalain osalta valmiiksi vuoden 2017 kesäkuun loppuun mennessä. Tradenomiliitto TRAL edellyttää uudistuksessa huomioitavan asiantuntijatyön erityispiirteet.

Asiantuntijatyötä tehdään yhä enemmän perinteisten toimipisteiden sekä työaikojen ulkopuolella, eikä nykylainsäädäntö kykene vastaamaan asiantuntijatyötä tekevien tarpeisiin muuttuvassa työelämässä. Tätä työtä tekevät ja myös työnantajat kaipaavat työaikoihin lisää joustavuutta.

- Olennaista asiantuntijatyössä on työn tulos, eikä siihen käytetty aika tai paikka, toiminnanjohtaja Mika Varjonen sanoo. - Ratkaisuna tähän toimisi kuukausityöaika, jonka puitteissa asiantuntijatyötä tekevä voisi paremmin rytmittää työtään, jatkaa Varjonen.
 
Tradenomiliitto TRAL:n esittämän mallin mukaan asiantuntijatyötä tekevillä olisi 152 tunnin kiinteä kuukausityöaika. Sen myötä työntekijä voisi itse sijoitella työaikansa itselleen ja työn vaatimuksiin sopivaksi. Työtunteja voisi sijoitella esimerkiksi myös iltoihin tai viikonloppuihin sekä vastaavasti tehdä lyhyempiä päiviä silloin, kun se on mahdollista. Mallia sovellettaisiin niihin työntekijöihin, jotka voivat pääsääntöisesti päättää työajoistaan ja työntekopaikastaan itsenäisesti.

 - Asiantuntijat vastaavat työnsä suorittamisesta ja järkevintä olisi, että he voisivat myös päättää työajoista ja työntekopaikasta. Mallissamme kaikki viikonpäivät ja tunnit ovat samanarvoisia, sanoo yksikönjohtaja Ville-Veikko Rantamaula. - Kuukausityöaikaan siirtymisessä on huolehdittava myös asiantuntijoiden jaksamisesta sekä huomioitava riski vapaa-ajan ja työn hämärtymisestä. Tähän malliin nykyiset leposäännöt soveltuvat hyvin, Rantamaula muistuttaa.

- Tällaisen mallin käyttöönotto edellyttää, että lakiin on kirjattu säännökset myös työaikapankkien käytöstä sekä etätyöstä. Luonnollisesti on edelleen työpaikkaan ja -aikaan sidottuja työtehtäviä esimerkiksi tehdasympäristössä, joihin nykylainsäädäntö soveltuu hyvin, eikä lakia tältä osin tarvitse muuttaa, huomauttaa Varjonen.

Tradenomiliitto TRAL:n esitykseen voit tutustua täällä.

Lisätiedot:
Mika Varjonen, toiminnanjohtaja
p. 0400 016 900

Ville-Veikko Rantamaula, yksikönjohtaja
p. 040 832 6682