Blogi: Hallituksen esittämä perhevapaamalli iso askel kohti tasa-arvoisempaa työelämää

6.2.2020

Maan hallitus esitteli perhevapaauudistuksen suuntaviivat niin kutsutun 1+7+7 -mallin kautta. Mikäli malli hyväksytään, on Suomessa jatkossa perhevapaajärjestelmä, jossa molempien vanhempien osuus vapaasta on yhtä pitkä.

Nyt esitetyssä mallissa ei ole enää yhteistä osaa, vaan osat ovat korvamerkittyjä molemmille vanhemmille erikseen. Perhevapaiden jakautuessa tasaisemmin työnantajat eivät enää oleta äidin olevan automaattisesti vähintään vuoden poissa työelämästä raskauden takia. Tämä taas vähentää toivottavasti ajatusta siitä, että lapsentekoiässä olevan naisen palkkaaminen olisi työnantajalle riski.

Malliin sisältyy myös elementti, joka mahdollistaa sen, että noin kolme kuukautta omasta osuudesta voi siirtää toiselle vanhemmalle, mikäli perheessä näin päätetään. Yksinhuoltajilla on mahdollisuus käyttää molemmat osat kokonaan itse.

Hallituksen mukaan oman osuuden siirto toiselle vanhemmalle vaatii kuitenkin ”aktiivisia toimia”. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa lienee vielä vähän auki, mutta joka tapauksessa uuden mallin myötä perheiden olisi käytävä vapaiden jakamisesta syvällisempää keskustelua kuin nyt. Jo se, että oman osuuden siirtäminen toiselle edellyttää perheiden yhteistä aktiivista pohdintaa, pakottaa muuttamaan ajattelua perheissä ja koko yhteiskunnassa. Toisen kotiin jääminen ei olekaan enää itsestäänselvyys.

Uuden mallin uudistuksia olisivat myös joustojen lisääminen ja se, että vanhempainrahakautta voisi jakaa useampiin erimittaisiin osiin. Toivottavasti osien välissä voisi olla myös taukoa, ilman että vapaapäiviä valuu hukkaan.

Kokonaisuudessaan perhevapaajakson pituus on uudessa mallissa noin 14 kuukautta, kun nykyinen kestää reilu 11 kuukautta. Joustojen lisäksi myös tämä parannus on perheille äärimmäisen tervetullut.

Uudessa perhevapaamallissa on kuitenkin vielä monta kysymysmerkkiä, esimerkiksi se, miten mallia rahoitetaan. Mitä joustojen lisääminen käytännössä tarkoittaa? Ovatko nykytyöelämä ja työpaikat valmiita näihin joustoihin ja mitä ne käytännössä merkitsevät työntekijöille ja työnantajille?

Se jää nähtäväksi. Nähtäväksi jää myös, aikooko hallitus esittää uudistukselle enemmän resursseja kuin nyt on kaavailtu. Nyt allokoitu raha ei tule riittämään mallin rahoittamiseen.

Kunhan yksityiskohdat saadaan hiottua kuntoon, on hallituksen esittämä malli kuitenkin mahtava ja odotettu askel kohti tasa-arvoisempaa työelämää.

Teksti ja lisätiedot: