Tradenomit ovat ammattikorkeakouluille voimavara

25.10.2021 | Työelämä

Jäsenistämme noin 200 työskentelee ammattikorkeakouluissa moninaisissa tehtävissä. Pääasiallisesti tradenomeja löytyy hallinnon ja tukipalvelujen asiantuntijatehtävissä mahdollistamasta omalta osaltaan laadukkaan koulutuksen toteutumista.

Tulevaisuuden muutokset asettavat vaatimuksia henkilöstön osaamiselle ja jaksamiselle

Läpi koko historiansa amk-sektori on ollut jatkuvassa muutoksessa niin rakenteidensa, rahoituksensa kuin korkeakouluverkonkin osalta. Se on kannustanut ammattikorkeakouluja tiiviiseen yhteistyöhön keskenään ja tässä keskiössä on osaava henkilökunta.

Jatkossakaan amk:t eivät voi levätä laakereillaan, sillä tulevina vuosina esimerkiksi aloituspaikkalisäykset sekä kansainvälistymisen ja digitalisaation tavoitteet edellyttävät toimintamallien kehittämistä. Alati laajeneva tehtäväkenttä ei kuitenkaan kulje käsi kädessä rahoituksen kanssa, joten jatkossakin kehittämistyö nojaa varsin niukkoihin resursseihin. Kaikki nämä muutokset asettavat aiempaa suurempia vaatimuksia henkilöstön osaamiselle ja jaksamiselle.

AMK-sektorin kierros pohjustaa kevään sopimusneuvotteluja

Ensi keväänä käydään julkisen sektorin sopimusneuvottelut, joissa palkkojen lisäksi ratkaistaan muitakin työ- ja virkasuhteisiin liittyviä kysymyksiä, joilla on valtava merkitys myös ammattikorkeakouluissa työskentelevien tradenomien arkeen. Jotta saamme edistettyä tradenomikunnalle tärkeitä asioita neuvotteluissa, käymme aktiivista keskustelua jäsentemme kanssa työelämän kehittämisestä.

Haluamme kuulla jäsentemme näkemyksiä esimerkiksi työaikojen, palkkauksen ja työelämän joustojen osalta.

Pohjustamme tulevia julkisen sektorin neuvotteluja kierroksella, joka keskittyy nimenomaan amk-sektorilla työskenteleviin jäseniimme. Syksyn tilaisuuksissa haluamme kuulla, minkälaisia näkemyksiä jäsenillämme on työarjessa niin esimerkiksi työajan, palkkauksen kuin työelämän joustojenkin osalta. Samalla haluamme tuoda julkisen sektorin edunvalvontamme lähemmäksi jäseniämme ja avata tarkemmin tavoitteitamme. Tilaisuuksissa perehdymme yhdessä myös amk-sektorin työehtosopimuksiin.

Ensi kevään julkisen sektorin sopimusneuvotteluissa ratkotaan palkkojen lisäksi muitakin työ- ja virkasuhteisiin liittyviä kysymyksiä.

Ensi kevään julkisen sektorin sopimusneuvotteluissa ratkotaan palkkojen lisäksi muitakin työ- ja virkasuhteisiin liittyviä kysymyksiä.

Pääosa ammattikorkeakouluista on järjestäytynyt työnantajina Sivistystyönantajiin (SIVISTA). Tämän perusteella työntekijöihin sovelletaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Kaksi ammattikorkeakoulua on järjestäytynyt Avaintyönantajiin (AVAINTA). Heidän työntekijöihinsä sovelletaan AVAINTES-työehtosopimusta.

Amk-sektorin jäsentemme etuja ajamme yhdessä neuvottelujärjestömme, Julkisalan koulutettujen JUKOn kanssa, jonka jäsenliitto Tradenomit on. JUKOn työpaikkakohtaiset henkilöstöedustajat palvelevat paikallisella tasolla myös meidän jäseniämme esimerkiksi muutos- ja irtisanomistilanteissa.

Haluamme pitää huolta jäsentemme osaamisen kehittämisestä, joka antaa hyvät eväät työelämän muutokseen. Tässä kaikkien jäsentemme käytettävissä ovat urapalvelumme, joiden avulla voi ylläpitää ja parantaa omaa kilpailukykyään työmarkkinoilla. Osaamiseen liittyvät kysymykset ovat myös esillä neuvottelupöydissä.

Tervetuloa syksyn tilaisuuksiin keskustelemaan amk-sektorin henkilöstön työarjesta ja tulevaisuudesta! Saat kutsun oman ammattikorkeakoulusi tilaisuuteen sähköpostilla.

Harri Westerlund

Erityisasiantuntija, julkinen sektori, luottamusmiestoiminta

040 839 5909

harri.westerlund@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Miksi lakkoilemme?

Painostustoimilla, tai työtaistelutoimilla, vauhditetaan tavoitteiden saavuttamista ja sopimuksen syntymistä. Painostustoimia ei yleensä aloiteta lakoilla, sillä ne ovat keinovalikoiman järeimmästä päästä. Liikkeelle lähdetään lähes poikkeuksetta lievemmillä kielloilla.

Lue lisää

Epäasiallinen kohtelu työpaikoilla - tehdään siitä yhdessä loppu!

Mitä on epäasiallinen kohtelu? Miten epäasialliseen kohteluun voi puuttua? Työnantajalla on velvollisuus puuttua epäasialliseen kohteluun heti sen tultua ilmi.

Lue lisää

Mitä perhevapaauudistus tarkoittaa käytännössä?

Elokuussa 2022 tuli voimaan perhevapaauudistus. Uudistuksella tavoitellaan sukupuolten välisten palkkaerojen pienenemistä ja yhtäläistä urakehitystä sukupuolten välillä. Miten vanhempainvapaan päivät jakautuvat ja onko vanhempainvapaa palkallista? Onko minulla oikeus osa-aikaiseen vanhempainvapaaseen?

Lue lisää

Ihminen nimikkeen takana ratkaisee - 5 vinkkiä luontevaan verkostoitumiseen

Pureudumme Työelämäkorjaamossa toiveteemaan: löydämme aidot ihmiset nimikkeiden takaa. Näin verkostoituminen helpottuu ja esteet poistuvat. Moni kohtaaminen jää toteutumatta, sillä hienot nimikkeet peittävät taakseen aidon, lähestyttävän ihmisyyden. 

Lue lisää

Perhevapaista sopimatta jättäminen olisi vastuutonta

Neuvotteluissa päätetään, maksetaanko jatkossa lapsen molemmille vanhemmille perhevapaiden ajalta palkkaa nykylain tarkoituksen mukaisesti.

Lue lisää