Tradenomit ovat ammattikorkeakouluille voimavara

25.10.2021 | Työelämä

Jäsenistämme noin 200 työskentelee ammattikorkeakouluissa moninaisissa tehtävissä. Pääasiallisesti tradenomeja löytyy hallinnon ja tukipalvelujen asiantuntijatehtävissä mahdollistamasta omalta osaltaan laadukkaan koulutuksen toteutumista.

Tulevaisuuden muutokset asettavat vaatimuksia henkilöstön osaamiselle ja jaksamiselle

Läpi koko historiansa amk-sektori on ollut jatkuvassa muutoksessa niin rakenteidensa, rahoituksensa kuin korkeakouluverkonkin osalta. Se on kannustanut ammattikorkeakouluja tiiviiseen yhteistyöhön keskenään ja tässä keskiössä on osaava henkilökunta.

Jatkossakaan amk:t eivät voi levätä laakereillaan, sillä tulevina vuosina esimerkiksi aloituspaikkalisäykset sekä kansainvälistymisen ja digitalisaation tavoitteet edellyttävät toimintamallien kehittämistä. Alati laajeneva tehtäväkenttä ei kuitenkaan kulje käsi kädessä rahoituksen kanssa, joten jatkossakin kehittämistyö nojaa varsin niukkoihin resursseihin. Kaikki nämä muutokset asettavat aiempaa suurempia vaatimuksia henkilöstön osaamiselle ja jaksamiselle.

AMK-sektorin kierros pohjustaa kevään sopimusneuvotteluja

Ensi keväänä käydään julkisen sektorin sopimusneuvottelut, joissa palkkojen lisäksi ratkaistaan muitakin työ- ja virkasuhteisiin liittyviä kysymyksiä, joilla on valtava merkitys myös ammattikorkeakouluissa työskentelevien tradenomien arkeen. Jotta saamme edistettyä tradenomikunnalle tärkeitä asioita neuvotteluissa, käymme aktiivista keskustelua jäsentemme kanssa työelämän kehittämisestä.

Haluamme kuulla jäsentemme näkemyksiä esimerkiksi työaikojen, palkkauksen ja työelämän joustojen osalta.

Pohjustamme tulevia julkisen sektorin neuvotteluja kierroksella, joka keskittyy nimenomaan amk-sektorilla työskenteleviin jäseniimme. Syksyn tilaisuuksissa haluamme kuulla, minkälaisia näkemyksiä jäsenillämme on työarjessa niin esimerkiksi työajan, palkkauksen kuin työelämän joustojenkin osalta. Samalla haluamme tuoda julkisen sektorin edunvalvontamme lähemmäksi jäseniämme ja avata tarkemmin tavoitteitamme. Tilaisuuksissa perehdymme yhdessä myös amk-sektorin työehtosopimuksiin.

Ensi kevään julkisen sektorin sopimusneuvotteluissa ratkotaan palkkojen lisäksi muitakin työ- ja virkasuhteisiin liittyviä kysymyksiä.

Ensi kevään julkisen sektorin sopimusneuvotteluissa ratkotaan palkkojen lisäksi muitakin työ- ja virkasuhteisiin liittyviä kysymyksiä.

Pääosa ammattikorkeakouluista on järjestäytynyt työnantajina Sivistystyönantajiin (SIVISTA). Tämän perusteella työntekijöihin sovelletaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Kaksi ammattikorkeakoulua on järjestäytynyt Avaintyönantajiin (AVAINTA). Heidän työntekijöihinsä sovelletaan AVAINTES-työehtosopimusta.

Amk-sektorin jäsentemme etuja ajamme yhdessä neuvottelujärjestömme, Julkisalan koulutettujen JUKOn kanssa, jonka jäsenliitto Tradenomit on. JUKOn työpaikkakohtaiset henkilöstöedustajat palvelevat paikallisella tasolla myös meidän jäseniämme esimerkiksi muutos- ja irtisanomistilanteissa.

Haluamme pitää huolta jäsentemme osaamisen kehittämisestä, joka antaa hyvät eväät työelämän muutokseen. Tässä kaikkien jäsentemme käytettävissä ovat urapalvelumme, joiden avulla voi ylläpitää ja parantaa omaa kilpailukykyään työmarkkinoilla. Osaamiseen liittyvät kysymykset ovat myös esillä neuvottelupöydissä.

Tervetuloa syksyn tilaisuuksiin keskustelemaan amk-sektorin henkilöstön työarjesta ja tulevaisuudesta! Saat kutsun oman ammattikorkeakoulusi tilaisuuteen sähköpostilla.

Harri Westerlund

Erityisasiantuntija, julkinen sektori, luottamusmiestoiminta

040 839 5909

harri.westerlund@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Mikä ihmeen optiovuosi, miksi siitä neuvotellaan?

Neuvottelut ensi vuoden palkankorotuksista ovat käynnistyneet.

Lue lisää

Miten työehtosopimus vaikuttaa palkkaukseen?

Työehtosopimuksissa voidaan sopia mm. minimipalkoista, lomarahoista sekä erilaisista lisistä.

Lue lisää

Työehtosopimusneuvotteluiden ABC

Työehtosopimusneuvotteluita käydään jälleen monilla eri aloilla. Mitä kaikkea työehtosopimus työsuhteessa sanelee?

Lue lisää

Luottamusmies työskentelee porukan puolesta

Henkilöstöedustaja voi työpaikalla saada aikaan merkittäviä parannuksia. Luottamusmies voi saada paikallisesti sovittua työehtosopimusta paremmista ehdoista, kuten vapaa-ajalla matkustamisen korvaamisesta tai yleiskorotusta paremmista palkankorotuksista. Henkilöstöedustaja toimii linkkinä työntekijöiden ja työnantajan välillä tarjoten arvokasta tietoa, mikä voisi muuten jäädä pimentoon.

Lue lisää

Työpaikoilla tulee huomioida yhdenvertaisuus joka päivä

Euroopan unionin perusoikeusvirasto teetti vuonna 2020 kyselyn koskien sateenkaari-ihmisten kokemuksia työelämässä ja opiskeluissa. Suomessa 92 prosenttia sateenkaari-ihmisistä ei koe voivansa olla täysin avoin työpaikallaan. Miten työpaikoilla voidaan edistää yhdenvertaisuutta?

Lue lisää