Tradenomit ovat ammattikorkeakouluille voimavara

25.10.2021 | Työelämä

Jäsenistämme noin 200 työskentelee ammattikorkeakouluissa moninaisissa tehtävissä. Pääasiallisesti tradenomeja löytyy hallinnon ja tukipalvelujen asiantuntijatehtävissä mahdollistamasta omalta osaltaan laadukkaan koulutuksen toteutumista.

Tulevaisuuden muutokset asettavat vaatimuksia henkilöstön osaamiselle ja jaksamiselle

Läpi koko historiansa amk-sektori on ollut jatkuvassa muutoksessa niin rakenteidensa, rahoituksensa kuin korkeakouluverkonkin osalta. Se on kannustanut ammattikorkeakouluja tiiviiseen yhteistyöhön keskenään ja tässä keskiössä on osaava henkilökunta.

Jatkossakaan amk:t eivät voi levätä laakereillaan, sillä tulevina vuosina esimerkiksi aloituspaikkalisäykset sekä kansainvälistymisen ja digitalisaation tavoitteet edellyttävät toimintamallien kehittämistä. Alati laajeneva tehtäväkenttä ei kuitenkaan kulje käsi kädessä rahoituksen kanssa, joten jatkossakin kehittämistyö nojaa varsin niukkoihin resursseihin. Kaikki nämä muutokset asettavat aiempaa suurempia vaatimuksia henkilöstön osaamiselle ja jaksamiselle.

AMK-sektorin kierros pohjustaa kevään sopimusneuvotteluja

Ensi keväänä käydään julkisen sektorin sopimusneuvottelut, joissa palkkojen lisäksi ratkaistaan muitakin työ- ja virkasuhteisiin liittyviä kysymyksiä, joilla on valtava merkitys myös ammattikorkeakouluissa työskentelevien tradenomien arkeen. Jotta saamme edistettyä tradenomikunnalle tärkeitä asioita neuvotteluissa, käymme aktiivista keskustelua jäsentemme kanssa työelämän kehittämisestä.

Haluamme kuulla jäsentemme näkemyksiä esimerkiksi työaikojen, palkkauksen ja työelämän joustojen osalta.

Pohjustamme tulevia julkisen sektorin neuvotteluja kierroksella, joka keskittyy nimenomaan amk-sektorilla työskenteleviin jäseniimme. Syksyn tilaisuuksissa haluamme kuulla, minkälaisia näkemyksiä jäsenillämme on työarjessa niin esimerkiksi työajan, palkkauksen kuin työelämän joustojenkin osalta. Samalla haluamme tuoda julkisen sektorin edunvalvontamme lähemmäksi jäseniämme ja avata tarkemmin tavoitteitamme. Tilaisuuksissa perehdymme yhdessä myös amk-sektorin työehtosopimuksiin.

Ensi kevään julkisen sektorin sopimusneuvotteluissa ratkotaan palkkojen lisäksi muitakin työ- ja virkasuhteisiin liittyviä kysymyksiä.

Ensi kevään julkisen sektorin sopimusneuvotteluissa ratkotaan palkkojen lisäksi muitakin työ- ja virkasuhteisiin liittyviä kysymyksiä.

Pääosa ammattikorkeakouluista on järjestäytynyt työnantajina Sivistystyönantajiin (SIVISTA). Tämän perusteella työntekijöihin sovelletaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Kaksi ammattikorkeakoulua on järjestäytynyt Avaintyönantajiin (AVAINTA). Heidän työntekijöihinsä sovelletaan AVAINTES-työehtosopimusta.

Amk-sektorin jäsentemme etuja ajamme yhdessä neuvottelujärjestömme, Julkisalan koulutettujen JUKOn kanssa, jonka jäsenliitto Tradenomit on. JUKOn työpaikkakohtaiset henkilöstöedustajat palvelevat paikallisella tasolla myös meidän jäseniämme esimerkiksi muutos- ja irtisanomistilanteissa.

Haluamme pitää huolta jäsentemme osaamisen kehittämisestä, joka antaa hyvät eväät työelämän muutokseen. Tässä kaikkien jäsentemme käytettävissä ovat urapalvelumme, joiden avulla voi ylläpitää ja parantaa omaa kilpailukykyään työmarkkinoilla. Osaamiseen liittyvät kysymykset ovat myös esillä neuvottelupöydissä.

Tervetuloa syksyn tilaisuuksiin keskustelemaan amk-sektorin henkilöstön työarjesta ja tulevaisuudesta! Saat kutsun oman ammattikorkeakoulusi tilaisuuteen sähköpostilla.

Harri Westerlund

Erityisasiantuntija, julkinen sektori, luottamusmiestoiminta

040 839 5909

harri.westerlund@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Kuka tukee työelämän haasteissa?

Kohdellaanko eri työntekijäryhmiä työpaikallasi yhdenvertaisesti ja sukupuolia tasavertaisesti? Saavatko naiset samaa palkkaa kuin miehet samoista ja yhtä vaativista tehtävistä?

Lue lisää

Työehtosopimus turvaa riittävän vapaa-ajan

Mitä tekemistä työehtosopimuksella on työajan kanssa?

Lue lisää

Työehtosopimus takaa palkan myös perhevapaan tai sairauden aikana

Työehtosopimus toimii turvana myös työelämän yllättävissä tilanteissa.

Lue lisää

Taipuvatko työehtosopimukset uuteen perhevapaajärjestelmään?

Perhevapaat ovat epäilemättä sopimuskierroksen mielenkiintoisin yksittäinen työehtokysymys.

Lue lisää

Miten työehtosopimus vaikuttaa palkkaukseen?

Työehtosopimuksissa voidaan sopia mm. minimipalkoista, lomarahoista sekä erilaisista lisistä.

Lue lisää