Tradenomit ovat ammattikorkeakouluille voimavara

25.10.2021 | Työelämä

Jäsenistämme noin 200 työskentelee ammattikorkeakouluissa moninaisissa tehtävissä. Pääasiallisesti tradenomeja löytyy hallinnon ja tukipalvelujen asiantuntijatehtävissä mahdollistamasta omalta osaltaan laadukkaan koulutuksen toteutumista.

Tulevaisuuden muutokset asettavat vaatimuksia henkilöstön osaamiselle ja jaksamiselle

Läpi koko historiansa amk-sektori on ollut jatkuvassa muutoksessa niin rakenteidensa, rahoituksensa kuin korkeakouluverkonkin osalta. Se on kannustanut ammattikorkeakouluja tiiviiseen yhteistyöhön keskenään ja tässä keskiössä on osaava henkilökunta.

Jatkossakaan amk:t eivät voi levätä laakereillaan, sillä tulevina vuosina esimerkiksi aloituspaikkalisäykset sekä kansainvälistymisen ja digitalisaation tavoitteet edellyttävät toimintamallien kehittämistä. Alati laajeneva tehtäväkenttä ei kuitenkaan kulje käsi kädessä rahoituksen kanssa, joten jatkossakin kehittämistyö nojaa varsin niukkoihin resursseihin. Kaikki nämä muutokset asettavat aiempaa suurempia vaatimuksia henkilöstön osaamiselle ja jaksamiselle.

AMK-sektorin kierros pohjustaa kevään sopimusneuvotteluja

Ensi keväänä käydään julkisen sektorin sopimusneuvottelut, joissa palkkojen lisäksi ratkaistaan muitakin työ- ja virkasuhteisiin liittyviä kysymyksiä, joilla on valtava merkitys myös ammattikorkeakouluissa työskentelevien tradenomien arkeen. Jotta saamme edistettyä tradenomikunnalle tärkeitä asioita neuvotteluissa, käymme aktiivista keskustelua jäsentemme kanssa työelämän kehittämisestä.

Haluamme kuulla jäsentemme näkemyksiä esimerkiksi työaikojen, palkkauksen ja työelämän joustojen osalta.

Pohjustamme tulevia julkisen sektorin neuvotteluja kierroksella, joka keskittyy nimenomaan amk-sektorilla työskenteleviin jäseniimme. Syksyn tilaisuuksissa haluamme kuulla, minkälaisia näkemyksiä jäsenillämme on työarjessa niin esimerkiksi työajan, palkkauksen kuin työelämän joustojenkin osalta. Samalla haluamme tuoda julkisen sektorin edunvalvontamme lähemmäksi jäseniämme ja avata tarkemmin tavoitteitamme. Tilaisuuksissa perehdymme yhdessä myös amk-sektorin työehtosopimuksiin.

Ensi kevään julkisen sektorin sopimusneuvotteluissa ratkotaan palkkojen lisäksi muitakin työ- ja virkasuhteisiin liittyviä kysymyksiä.

Ensi kevään julkisen sektorin sopimusneuvotteluissa ratkotaan palkkojen lisäksi muitakin työ- ja virkasuhteisiin liittyviä kysymyksiä.

Pääosa ammattikorkeakouluista on järjestäytynyt työnantajina Sivistystyönantajiin (SIVISTA). Tämän perusteella työntekijöihin sovelletaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Kaksi ammattikorkeakoulua on järjestäytynyt Avaintyönantajiin (AVAINTA). Heidän työntekijöihinsä sovelletaan AVAINTES-työehtosopimusta.

Amk-sektorin jäsentemme etuja ajamme yhdessä neuvottelujärjestömme, Julkisalan koulutettujen JUKOn kanssa, jonka jäsenliitto Tradenomit on. JUKOn työpaikkakohtaiset henkilöstöedustajat palvelevat paikallisella tasolla myös meidän jäseniämme esimerkiksi muutos- ja irtisanomistilanteissa.

Haluamme pitää huolta jäsentemme osaamisen kehittämisestä, joka antaa hyvät eväät työelämän muutokseen. Tässä kaikkien jäsentemme käytettävissä ovat urapalvelumme, joiden avulla voi ylläpitää ja parantaa omaa kilpailukykyään työmarkkinoilla. Osaamiseen liittyvät kysymykset ovat myös esillä neuvottelupöydissä.

Tervetuloa syksyn tilaisuuksiin keskustelemaan amk-sektorin henkilöstön työarjesta ja tulevaisuudesta! Saat kutsun oman ammattikorkeakoulusi tilaisuuteen sähköpostilla.

Harri Westerlund

Erityisasiantuntija, julkinen sektori, luottamusmiestoiminta

040 839 5909

harri.westerlund@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Henkilöstön edustaja on työntekijöiden puolestapuhuja

Henkilöstön edustajaksi ryhtymiseen ei vaadita mitään erityisiä taitoja tai tietoja. Henkilöstön edustajana voit vaikuttaa mm. työehtojen ja -olojen kehittämiseen, työssäjaksamiseen, työpaikan kulttuuriin ja palkkauksen kehitykseen.

Lue lisää

Ura- ja ansiokehitys kärsii ylipitkistä työpäivistä

Sitoutunut asiantuntija aiheuttaa huomaamattaan itselleen merkittävän palkanalennuksen tekemällä hyvää hyvyyttään ylimääräisiä tunteja.

Lue lisää

Valmentava johtaminen - yksinkertaisesti toimivaa

Autoritäärinen johtaminen on menneen talven lumia. Valmentava johtaminen on osa nykyaikaisen johtajan työkalupakkia. Valmentavassa johtamisessa on kyse ennen kaikkea aidosta vuorovaikutuksesta.

Lue lisää

Perhevapaa on lasta varten

Elokuun alussa tulee voimaan uusi perhevapaita koskeva laki, jossa ensimmäistä kertaa vanhempien hoitovastuu jaetaan lainsäädännöllä tasan. Tavoitteena on mahdollistaa perhevapaiden jakaminen nykyistä tasa-arvoisemmin molempien huoltajien kesken. Tradenomit on tavoitellut perhevapaiden tasaisempaa jakamista myös työehtosopimuksiin.

Lue lisää

5 hyvää syytä kuulua ammattiliittoon

Onko ammattiliiton jäsenmaksua järkeä maksaa ja mitä rahalla oikeastaan saa? Liitto tarjoaa apua työllistymiseen ja lakimiehet auttavat työelämän kiistoissa. Liitot neuvottelevat työnantajien kanssa oikeudenmukaiset ja tasa-arvoiset työehdot ja palkkauksen.

Lue lisää