Budjettiriihessä huomio työelämän tasa-arvoon ja osaamiseen

29.8.2017

TRAL edellyttää maan hallituksen budjettiriiheltä uskallusta viimein laittaa alulle perhevapaajärjestelmän uudistaminen. Lisäksi budjettiriihessä on osoitettava merkittävää lisärahoitusta muunto- ja täydennyskoulutukseen työllisyystilanteen parantamiseksi.

- Perhevapaajärjestelmän uudistamista ei ole enää mahdollista lykätä, eikä voida tyytyä järjestelmän pieneen viilaamiseen, sanoo yksikönjohtaja Ville-Veikko Rantamaula. - Tarvitaan kokonaisvaltainen ja rohkea uudistus, jonka tavoitteena on lisätä työelämän tasa-arvoa ja erityisesti nuorten naisten työmarkkina-asemaa, Rantamaula jatkaa.

TRAL esitti viime keväänä täysin uudenlaista ja joustavaa perhevapaamallia, joka huomioi aiempaa paremmin perheiden yksilölliset tilanteet ja edistäisi hoitovastuun tasaisempaa jakautumista vanhempien kesken. Mallissa molemmille vanhemmille kiintiöityjen vapaajaksojen lisäksi vanhemmilla olisi käytössä jaettava vanhempainvapaa, jonka kesto riippuisi valitusta korvaustasosta. TRALin esittämään malliin voi tutustua täällä.

Lisärahoitusta osaamisen kehittämiseen

Korkeasti koulutettuja työttömiä on edelleen yli 50 000 ja hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamisen kannalta tämän joukon työllistäminen on ensiarvoisen tärkeää. TRAL vaatii huomattavaa lisärahoitusta muunto- ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen osaajapulaan vastaamiseksi. Tutkintokoulutus on liian hidas ja kankea työkalu vastaamaan tämän hetken osaajapulaan.

- Työelämään saadaan nopeammin tarvittavaa osaamista muuntokoulutuksen avulla, mutta se edellyttää myös lisärahoitusta korkeakouluille, sanoo asiamies Mikko Vieltojärvi. – Talouskasvun kiihdyttämiseksi myös ammattikorkeakoulujen tki-toiminta tarvitsee lisäresursseja, erityisesti myynnin ja markkinoinnin tutkimukseen sekä kehittämiseen, Vieltojärvi muistuttaa.


Lisätiedot: