Irtisanomistilanteisiin liittyvät työttömyysturvan karenssit lyhenevät

5.8.2019

1.7.2019 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä työnantajan puolelta tapahtuneen yksilöperusteisen irtisanomisen seurauksena asetettavan karenssin kesto lyhenee aiemmasta 90 päivästä 60 päivään. Työntekijän oman irtisanoutumisen perusteella asetettavan karenssin kesto on kuitenkin jatkossakin 90 päivää. Karenssin ajalta työttömyyspäivärahaa ei voida maksaa, mutta sen päätyttyä päivärahaan on oikeus normaalilla tavalla. Karenssin kesto määritellään aina työsuhteen päättymisajankohdasta eteenpäin.

Karenssin lyheneminen koskee työntekijään liittyvästä syystä tapahtuneita irtisanomisia ja työsuhteen purkuja, jotka johtuvat jonkinlaisista työntekijän laiminlyönneistä tai rikkomuksista työsuhteen aikana sekä työnantajan puolelta tapahtuneita koeaikapurkuja, joissa työsuhteen päättämisen syy on ollut työntekijän moitittavasta menettelystä johtuva. Kuten aiemminkin, koeaikapurkutilanteissa karenssia ei aseteta ollenkaan, mikäli syyt työsuhteen päättämiseen eivät ole johtuneet työntekijän toiminnasta, vaan työnantaja on muusta syystä katsonut, että työntekijä ei sovellu ko. tehtäviin. 

Työntekijän puolelta tapahtuva työsuhteen purku koeajalla sekä työsuhteen päättäminen päättösopimuksella (työnantajan ja työntekijän yhteisellä päätöksellä) rinnastetaan edelleen omaan irtisanoutumiseen, jonka perusteella asetetaan 90 päivän mittainen karenssi. 

Päätökset karenssien asettamisesta tekee aina TE-toimisto. Työnhakijaksi ilmoittautuvalta pyydetään TE-toimistossa omaa kirjallista selvitystä työsuhteen päättämiseen johtaneista syistä. Työnhakijaksi ilmoittautumista suositellaan heti työsuhteen päättymisen jälkeen ensimmäisenä työttömänä päivänä.