JUKO: Yliopistosektorille uusi lakkovaroitus

20.2.2018

Yliopistosektorin pääsopijajärjestöt, neuvottelujärjestömme JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia ovat antaneet tänään 20.2. työtaisteluvaroituksen valtakunnansovittelijantoimistoon sekä työnantajalle.

Kohdennettu työtaistelu toteutetaan lakkona 7.3.2018 kello 0.00–24.00 välisenä aikana yhteensä kuudessa yliopistossa ja näiden yliopistojen alaisissa harjoittelukouluissa, jos neuvottelutulokseen ei päästä 6.3. mennessä.

Lakko toteutetaan seuraavissa yliopistoissa:

  • Aalto-yliopisto,
  • Hanken,
  • Tampereen yliopisto,
  • Tampereen teknillinen yliopisto,
  • Taideyliopisto,
  • Vaasan yliopisto.

Lakkoon osallistuvat kaikki näissä yliopistoissa työskentelevät yliopistojen yleisen työehtosopimuksen piiriin kuuluvat JUKOn, JHL:n ja Pardian jäsenet. Lue lisää: www.juko.fi/yliopisto.
Muissa yliopistoissa järjestetään lakossa olevaa henkilöstöä tukevia mielenilmauksia.

Työnantaja haluaa sanella, ei neuvotella

Yliopistosektori on ollut sopimuksettomassa tilassa helmikuun alusta alkaen. Pääsopijajärjestöt haluavat vauhdittaa neuvotteluja uudesta työehtosopimuksesta, sillä työnantaja on osoittanut koko neuvotteluprosessin ajan väheksyvää asennetta henkilöstöä kohtaan. Tällä hetkellä valtakunnansovittelija sovittelee yliopistojen työriitaa.

  • Vaatimattomat palkankorotusesitykset eivät osoita arvostusta henkilöstön tekemää arvokasta työtä kohtaan. Yliopistoilla on varaa palkankorotuksiin toiminnan kärsimättä, sillä yhdenkään yliopiston tilinpäätös ei ollut alijäämäinen vuonna 2016. Valtion rahoitusleikkaukset on jo kompensoitu massiivisilla henkilöstön vähennyksillä ja vuosien vähäisellä palkkakehityksellä.
  • Työnantaja ei suostu lainkaan keskustelemaan palkansaajille tärkeistä tavoitteista, kuten tutkimustyön edellytysten parantamisesta, määräaikaisten työntekijöiden suhteellisen osuuden vähentämisestä, yliopistojen palkkakilpailukyvyn parantamisesta sekä etätyön ja matkatyön huomioonottamisesta asiantuntijahenkilöstön työaikamääräyksissä.

Järjestöt toivovat edelleen, että sopu löytyy ennen työtaistelutoimien aloittamista. Jos neuvottelutulokseen ei kuitenkaan päästä eikä neuvotteluissa tapahdu huomattavaa edistymistä, järjestöillä on valmius tehdä päätöksiä työtaistelun laajentamisesta.

Me olemme yliopisto!

Jäsenille tiedotetaan neuvottelujen etenemisestä sekä työtaistelutoimenpiteistä JUKOn ja TRALin verkkosivujen sekä sosiaalisen median kanavien kautta. Lisäksi lähetämme sähköpostitse jäsentiedotteita yliopistosektorilla työskenteleville TRALin jäsenille. Huolehdithan, että työpaikka- ja yhteystietosi ovat ajan tasalla jäsenrekisterissämme. Voit itse muokata tietojasi verkkoasioinnissamme tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen jäsenasiat(at)tral.fi.

Me olemme yliopisto -henki on jälleen tarpeen! #meolemmeyliopisto

Seuraa JUKOn viestintää:
•    JUKOn verkkosivut: www.juko.fi/yliopisto
•    Facebook: www.facebook.com/JUKOry
•    Twitter: twitter.com/JUKOry


Kirkon, kuntien, valtion ja yliopistojen pääsopijajärjestönä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo yli 200 000 akavalaisen palkansaajan etuja. Valtakunnallisena pääsopijajärjestönä se on vuodesta 1995 lähtien neuvotellut julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista.TRAL on JUKOn jäsen Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEAn kautta. TRALin jäsenistä noin 12 prosenttia työskentelee julkisella sektorilla.

Lisätiedot yliopistosektorilla työskenteleville TRALin jäsenille: