Kunnilla on jatkossakin merkittävä rooli amk-koulutuksen kehittäjänä

31.3.2017

Varhaiskasvatus, peruskoulu sekä lukio ja ammatillinen koulutus ovat jatkossa kunnille entistäkin merkityksellisempiä tehtäviä. Yhä kiristyvässä kilpailussa pohja Suomen menestykselle luodaan nimenomaan kuntien järjestämässä ja rahoittamassa koulutuksessa varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen saakka. Jos tässä vaiheessa syntyy osaamisvajetta, sitä on myöhäistä enää paikata korkeakouluissa.

Kuntavaalitavoitteissamme edellytämme varhaiskasvatusmaksujen laskemista. Laadukas ja riittävä varhaiskasvatus luo pohjan paitsi osaamiselle, se myös mahdollistaa vanhempien työssäkäynnin. Kuntavaalikeskustelun ulkopuolelta varhaiskasvatuksen kehittämisen kanssa rinnan on syytä uudistaa myös perhevapaajärjestelmä. Lähtökohtamme perhevapaajärjestelmän uudistamiseen ovat joustavuus, perheiden erilaisten tilanteiden huomioiminen, hoitovastuun tasaisempi jakautuminen sekä työ- ja perhe-elämän parempi yhteensovittaminen.

Vaikka kunnat eivät enää rahoitakaan ammattikorkeakouluja suoraan, on silti monilla kunnilla merkittävä rooli amk-koulutuksen kehittäjänä omistajan näkökulmasta. Suomalainen korkeakoulujärjestelmä elää voimakkaiden muutosten aikaa. Nyt jos koskaan ammattikorkeakoulut tarvitsevat omistajiltaan tukea ja keskittymistä nimenomaan ammatillisen korkeakoulutuksen kehittämiseen. Ammattikorkeakoulujen omistajakuntien on kiinnitettävä erityistä huomiota koulutuksen laatuun ja työllistävyyteen. Yksikkörakenteen tiivistämistä on edelleen jatkettava ja yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa on vahvistettava entisestään.

Ammattikorkeakoulujen ehdoton vahvuus on alueen elinkeinoelämän ja –rakenteen palvelemisessa ja uudistamisessa. Ammattikorkeakoulujen yritysyhteistyö (erityisesti pk-yritysten kanssa) antaa alueiden elinkeinopolitiikalle valtavia mahdollisuuksia, joita ei valitettavasti osata tällä hetkellä hyödyntää täysimääräisesti. On käsittämätöntä, että osa kuntapäättäjistä eri puolilla Suomea ovat valmiita luopumaan ammattikorkeakoulun omistuksesta ja sen potentiaalin hyödyntämisestä. Itsenäisellä ja vahvalla ammattikorkeakoululla on paljon annettavana alueen kehittymiselle!

Ammattikorkeakoulujen hallituksiin tarvitaan nyt kovan luokan osaamista työelämästä, jotka tuntevat myös ammattikorkeakoulujen toimintaa. Kuntavaalien jälkeen myös ammattikorkeakoulujen hallituksiin valitaan uusia päättäjiä. Mielestämme ammattikorkeakoulujen hallituksissa on tilausta nykyistä enemmän osaaville, paikallisen elinkeinoelämän tarpeet ja ammattikorkeakoulutuksen käytännön tunteville tradenomeille, insinööreille, sairaanhoitajille sekä muille ammattikorkeakouluissa opiskelleille alumneille.


TRALin kuntavaalitavoitteisiin sekä kuntavaalien tradenomiehdokkaisiin voit tutustua täällä.

Teksti ja lisätiedot tavoitteista: