Lakonuhat ja lakkoavustukset

13.2.2020

Neuvottelujärjestöllämme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:llä ei ole millään sopimusalalla tällä hetkellä lakonuhkaa. Ainoastaan energia-alan ylemmillä toimihenkilöillä on voimassa ylityö- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kielto, joka jatkuu siihen saakka kunnes uusi sopimus saadaan aikaan.

Alkuvuoden aikana kuitenkin muita henkilöstöryhmiä edustavat STTK:laiset ja SAK:laiset liitot ovat jättäneet lakkovaroituksia eri toimialoille (esimerkiksi Ammattiliitto Pro sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM). Lakot toteutuvat, mikäli näiden alojen neuvotteluissa ei päästä sitä ennen sopimukseen. Lisätietoja lakkojen ajankohdista sekä lakkotaloista löydät asianomaisten liittojen sivuilta.

Mahdollisten lakkojen aikana ylempinä toimihenkilöinä työskentelevät Tradenomien jäsenet tekevät lakkotaloissa normaalisti työnsä pitäytyen omissa työtehtävissään.

Mikäli jäseneen sovelletaan toimihenkilö- tai työntekijöiden työehtosopimusta lakkotaloissa, on hän lakon piirissä ja voi osallistua lakkoon. Tilanne on sama myös muiden painostustoimien, kuten ylityökiellon osalta. Mikäli jäsen kuuluu vastaavan työehtosopimuksen piiriin, painostustoimet koskevat myös häntä. Ainoana poikkeuksena vakuutusala, jonka painostustoimiin Tradenomien jäsenet eivät osallistu riippumatta työtehtävistä.

Lakkoon kuuluvien työehtosopimusten piirissä oleville ja lakkoon osallistuville Tradenomien jäsenille maksetaan lakkoavustus. Hakemusten käsittelyaika on noin viikko sen jälkeen, kun ao. lakko on päättynyt ja jäsen on hakemuksensa meille lähettänyt. Tarkistamme hakemuksen saapumisen jälkeen jäsenyyden sekä lakossaoloajan.

Lakkoavustusta haetaan sähköisen lomakkeemme kautta: https://my.surveypal.com/Lakkoavustuslomake_Tradenomit
 


YTN:n hyväksyi 13.2. teknologiateollisuuden ja kemian alan neuvottelutulokset ylempien toimihenkilöiden uusiksi työehtosopimuksiksi. Neuvottelutulokset on saavutettu myös ICT- ja tietotekniikan palvelualoilla ja seuraavaksi sopijaosapuolten hallinnot käsittelevät ne. YTN:n neuvottelutilanteesta löydät ajantasaista tietoa osoitteesta ytn.fi/neuvottelut.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. Se vastaa ylempien toimihenkilöiden sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä palvelualoilla. YTN:n jäseninä on 20 akavalaista liittoa, joiden kautta se edustaa 170 000 asiantuntijaa ja esimiestä eri toimialoilla. Tradenomit on YTN:n neljänneksi suurin jäsenjärjestö.

Lisätietoja neuvottelutilanteesta toimistollamme antavat:

Elin Blomqvist-Valtonen

Erityisasiantuntija, julkinen sektori, tasa-arvo, työhyvinvointi, kv-asiat

Perhevapaalla

Julia Lauren

Erityisasiantuntija, tieto- ja vakuutusala

Perhevapaalla

Joonas Kopra

Erityisasiantuntija, finanssi- ja kaupan ala, luottamusmiestoiminta

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi

Ville-Veikko Rantamaula

Edunvalvontajohtaja

040 832 6682

ville-veikko.rantamaula@tradenomi.fi