Lomautetun oikeudet

20.4.2020 | Laki

Lue, mitä oikeuksia lomautetulla työntekijällä on.

Luontoisedut, kuten puhelinetu ja autoetu, ovat palkan luonteisia etuja. Lomautuksen aikana työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta eikä siis myöskään velvollisuutta antaa työntekijälle palkan luonteisia etuja. Poikkeuksen muodostaa työsuhdeasunto, johon työntekijällä on oikeus myös lomautusaikana.

Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia, että työntekijä saa käyttää luontoisetujaan myös lomautusaikana. Tällöin  edusta maksetaan normaalisti tulovero ja palkan sivukulut.

Myös lakisääteistä laajempi työterveyshuolto voidaan katsoa palkkaan rinnastettavaksi työsuhde-eduksi. Usein työnantaja kuitenkin sallii lomautettujen työntekijöiden käyttää työterveyshuollon palveluita normaalisti. Työnantajan kanssa on syytä selvittää, onko työntekijällä lomautusaikana työterveyshuollon palvelut normaalisti käytettävissään.

Vuosiloman kertyminen lomautusaikana

Kokoaikaisesti lomautetulle työntekijälle kertyy lomautuksen aikana vuosilomaa normaalisti 30 ensimmäiseltä lomautuspäivältä, jotka muutoin olisivat olleet työpäiviä. Kokoaikatyöntekijällä tämä vastaa käytännössä noin kuutta viikkoa.

Osalomautetulle työntekijälle vuosilomaa kertyy enintään kuusi kuukautta kerrallaan. Jos tällainen työaikajärjestely on alkanut ennen lomanmääräytymisvuoden päättymistä (31.3.), se jatkuu keskeytyksettä lomanmääräytymisvuoden (31.3.) päättymisen jälkeen. Uuden kuuden kuukauden jakson laskeminen aloitetaan lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen.

Muun työn tekeminen lomautusaikana

Työntekijällä on oikeus mennä lomautusaikana töihin toisen työnantajan palvelukseen, koska lomautetun työntekijän työsuhde on edelleen voimassa. Työntekijän ei kuitenkaan tulisi mennä kilpailevan työnantajan palvelukseen ilman lomauttaneen työnantajan suostumusta.

Lomautusaikana tehty työ huomioidaan työttömyyspäivärahaa maksettaessa. Osa-aikaisen tai lyhytkestoisen työn yhteydessä työttömyyspäiväraha voidaan muuttaa sovitelluksi. Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön yhteydessä työttömyyspäivärahan maksaminen keskeytetään.

Työntekijällä on oikeus irtisanoa lomautuksen ajaksi toisen työnantajan kanssa tekemänsä työsopimus sen kestosta riippumatta viiden päivän irtisanomisaikaa noudattaen.

Lomautuksen keskeyttäminen

Työsopimuslaki ei tunne lomauttamisen keskeyttämistä siten, että lomautus jatkuisi automaattisesti työsuorituksen jälkeen ilman uutta lomautusilmoitusta. Sen sijaan monissa työehtosopimuksissa on sovittu, että työnantaja ja työntekijä voivat sopia lomauttamisen keskeyttämisestä, jos lomautuksen on uutta ilmoitusta antamatta tarkoitus jatkua välittömästi työn tekemisen jälkeen. Tällainen sopimus on syytä tehdä ennen työn alkamista. Samassa yhteydessä tulee selvittää tilapäisen työn arvioitu kestoaika. 

Jos työntekijä kieltäytyy sopimasta lomautuksen tilapäisestä keskeyttämisestä, työnantaja ei voi määrätä työntekijää työhön muutoin kuin päättämällä lomautuksen. On kuitenkin huomioitava, että lomautetulta työntekijältä voidaan evätä oikeus työttömyyspäivärahaan, jos hän on kieltäytynyt hänelle tarjotusta työstä ilman pätevää syytä.

Lomautuksen päättäminen 

Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi, työnantajan on ilmoitettava työn alkamisesta vähintään seitsemän päivää aikaisemmin, jollei toisin ole sovittu.

Jos työntekijä on lomautettu määräajaksi, lomautus päättyy automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta lomautusilmoituksessa ilmoitettuna ajankohtana.

Lomautusaikana irtisanoutuminen

Työntekijä saa lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa sen kestosta riippumatta ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana.

Jos työnantaja irtisanoo lomautetun työntekijän työsopimuksen päättymään lomautuksen aikana, työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkkansa.

Niina Vettensola

Lakiasiainjohtaja

020 155 8801

lakiasiat@tradenomi.fi

Työsuhdeneuvonta

ma-to klo 9-16, pe 10-16

020 155 8815

lakiasiat@tradenomi.fi

digijuristi.tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Laki

Voiko etätyössä noudattaa liukuvaa työaikaa ja tehdä ylityötä?

Voiko etätöissä tehdä ylitöitä ja liukumaa? Voiko työnantaja vaatia etätyössä normaalia työntekoa myös silloin, kun lapsi on sairaana? Työsuhdejuristimme vastaa.

Lue lisää

Irtisanoutuminen perhevapaan aikana – mitä pitää tietää?

Työntekijä voi perhevapaansa aikana irtisanoutua normaalia työsopimuksensa irtisanomisaikaa noudattaen

Lue lisää

Tervetuloa takaisin (etä- ja hybridi) töihin!

Moni palaa kesälomilta takaisin etä- tai hybridityöhön, joihin on syytä sopia yhteiset pelisäännöt.

Lue lisää

Täytyykö loman sisältää tietty määrä lauantaipäiviä?

Kuinka monta lauantaita pitää kuulua vuosilomaan? Kuluttaako lauantai lomapäiviä? Voiko loma alkaa lauantaina? Sellaista sääntöä ei ole olemassa, että vuosilomaan pitäisi sisältyä tietty vähimmäismäärä lauantaipäiviä tai että viidestä lomapäivästä vähennettäisiin aina yksi ylimääräinen päivä lauantain osuutena. Työnantaja ei voi ilman työntekijän suostumusta määrätä vuosilomaa alkavaksi työntekijän vapaapäivänä, jos tämä johtaa lomapäivien vähenemiseen. Kolme päivää tai sitä lyhyempää loman osaa ei saa ilman työntekijän suostumusta antaa niin, että lomapäivä sattuisi työntekijän vapaapäiväksi.

Lue lisää

Jatkatko syksyllä etätöissä? Varmista, että olet sopinut ainakin näistä

Kuinka eri työn tekemisen muotoja voi ja kannattaa hyödyntää tulevaisuudessa ja mitä niistä sanoo laki?

Lue lisää