Muutoksessa pärjää järjestäytymällä ja uudistumalla

7.12.2014

Teksti: Kirsi Ristaniemi
Kuvat: Pinja Valja

 

”Ovatko työelämän vaatimukset realistisia?”

Tätä pohti Ivana Helsingin tuottaja Pirjo Suhonen puheenvuorossaan Käynkö minä kaupaksi? -tilaisuudessa, joka oli osa Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n luomaa kaupan alan edunvalvontakiertuetta.

Kaupan ala on tällä hetkellä kovassa myllerryksessä. Muun muassa verkkokaupan vahva kasvu on ajanut alan rakennemuutosten kouriin, eikä irtisanomisiltakaan ole vältytty.

Käynkö minä kaupaksi? -kiertueen tarkoituksena oli levittää tietoisuutta kaupan alan tulevaisuudesta ja etenkin sen murheellisesta edunvalvonnasta. Kiertue kattoi neljä suurta kaupunkia, Tampereen, Turun, Oulun ja Helsingin.

Marraskuun lopulla Helsingissä oli Suhosen lisäksi paikalla YTN:n kaupan alan asiamiehiä, joiden kanssa saattoi keskustella omaan työsuhteeseen tai edunvalvontaan liittyvistä asioista.

Työehtosopimuksen puute näkyy palkkapussissa

Tilaisuus alkoi YTN;n kaupan alasta vastaavan Ville-Veikko Rantamaulan esityksellä, jossa käytiin läpi tunnuslukuja kaupan alan ylemmistä toimihenkilöistä.

Huolestuttavaa on, että 87 prosenttia kaupan alan ylemmistä toimihenkilöistä tekee ylitöitä viikoittain ja vain murto-osa saa niistä asianmukaisen korvauksen. Viikoittainen työaika on keskimäärin 41,2 tuntia.

Rantamaula painotti puheenvuorossaan työehtosopimuksen tärkeyttä.

”Ilman sitä emme pääse vaikuttamaan teidän asioihinne”, hän muistutti.

Tuhannet kaupan alan ylemmät toimihenkilöt ovat jääneet työllisyys- ja kasvusopimuksen ulkopuolelle ja ovat ilman työehtosopimusta. Sopimuksen puute näkyy esimerkiksi ylempien toimihenkilöiden ansiokehityksessä, kun useat heistä jäävät vaille yleiskorotuksia.

Ylempiä toimihenkilöitä työskentelee kaupan alalla arviolta vajaa 30 000.

Kohti työehtosopimusta 2016

YTN on käynyt vuosia alan työnantajaa edustavan Kaupan Liiton kanssa neuvotteluja ylempien toimihenkilöiden tilanteesta – tuloksetta.

Periksi ei kuitenkaan anneta. YTN uudisti kaupan alan edunvalvontatyön kokonaisuudessaan kuluvan vuoden alusta. Se kokosi projektiryhmän, jonka tehtävänä on edistää alan edunvalvonta-asiaa tavoitteellisesti ja sovitun aikataulun mukaisesti.

Projektin tärkein tavoite on, että kaupan alan ylemmille toimihenkilöille saataisiin työehtosopimus vuoteen 2016 mennessä.

Olkaa avoimia uudelle

Edunvalvonta-asioiden lisäksi YTN:n tilaisuudessa keskusteltiin siitä, miten omaa kilpailukykyä voi vahvistaa muuttuvassa työelämässä.

Kaupan alan moniottelija Pirjo Suhonen piti inspiroivan esityksen kaupan alan tulevaisuudesta, menestystekijöistä ja brändäämisen merkityksestä.

Suhonen kehotti pohtimaan omaa työidentiteettiä ja arvoja, joihin oma tekeminen perustuu. Hän kannusti etsimään ”omaa juttua” ja toteuttamaan sitä rehellisesti. Lisäksi hän peräänkuulutti tekemisen meininkiä ja kehotti tarttumaan toimeen. Asioita ei kannata pohtia liian pitkään.

”Jos ei tehdä mitään, niin mitään ei voida saavuttaa”, hän sanoi.

Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä itse vaan täytyy osata myös jakaa vastuuta. Puheenvuoronsa lopuksi hän kehotti kuulijoita olemaan avoin kaikelle uudelle, vastaamaan ”kyllä” ja katsomaan mihin se johtaa.