Muutoksia soviteltuun ansiopäivärahaan

2.5.2019

1.4.2019 alkaen astui voimaan soviteltua päivärahaa koskeva lakimuutos, jolla pyritään tasaamaan työttömyyden vaikutusta toimeentuloon ja vähentämään viiveitä sovitellun päivärahan maksamisessa. Muutokset helpottavat myös osa-aikatyön vastaanottamista.

Osa-aikatyön, enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, sivutoimisen yritystoiminnan tai lyhennetylle työpäivälle lomautuksen ajalta voi saada soviteltua päivärahaa. Muutoksen myötä tehtyjen töiden tulot huomioidaan päivärahan suuruudessa sen mukaan milloin palkka maksetaan, eli maksuperusteisesti. Myös työtunnit huomioidaan työaikatarkastelussa sillä sovittelujaksolla, jolloin työtunnit maksetaan. Työtunteja sisältävä hakemus voidaan siis käsitellä, vaikka palkkaa ei vielä ole maksettu.

Esimerkki:

Osa-aikatyötä tehdään huhtikuussa yhteensä 50 tuntia ja palkka maksetaan 15.5. Toukokuussa osa-aikatyötä on 60 tuntia ja palkka maksetaan 15.6. Päivärahaa haetaan ajoilta
1.4. – 30.4., 1.5. – 31.5. ja 1.6. – 30.6. Huhtikuun päiväraha maksetaan täytenä, koska huhtikuussa ei vielä makseta palkkaa. Maksettaessa päivärahaa toukokuulta, maksussa
otetaan huomioon toukokuussa maksettu huhtikuun palkka. Maksettaessa kesäkuun päivärahaa, huomioon otetaan puolestaan kesäkuussa maksettu toukokuun palkka.

Päivärahaa hakiessa työtunnit tulee edelleen merkitä hakemukseen sen mukaan, milloin työ on tehty.

Jatkossa palkkalaskelmien merkitys korostuu, koska kassan tulee saada tieto tarkasta palkanmaksupäivästä. Työtunnit tulee merkitä hakemukseen työ tekemisen ajankohdan mukaan myös sen vuoksi, että aktiivisuutta seurataan edelleen sen mukaan, milloin työ on tehty.

Muutoksesta huolimatta osa sovittelusta joudutaan edelleen tekemään ansaintaperusteen mukaan. Yleisin tällainen tilanne on se, että lyhennetylle työviikolle lomautetulla on samalla tuloa osa-aikatyöstä, enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta. Tällöin työtulot huomioidaan päivärahaa maksettaessa edelleen sen mukaan, milloin työ on tehty, eikä silloin, milloin palkka on maksettu.

Lisätietoa sovitellusta päivärahasta löytyy KOKO-kassan sivuilta.