Naisten aseman parantaminen palvelee myös eläkejärjestelmää

11.5.2019

Eduskuntavaalien yhteydessä poliitikot eivät ole keskustelleet eläkejärjestelmän tulevaisuudesta. Tradenomiliitto TRAL pitää välttämättömänä, että tällä hallituskaudella tehdään kolmikantaisesti uudistuksia, joilla turvataan järjestelmän tulevaisuus myös nuorille ikäluokille.

- Eläkejärjestelmää haastavat alhainen syntyvyys, pienenevät ikäluokat sekä työhyvinvoinnin heikkeneminen, jolla on merkittävä vaikutus työurien pituuteen, luettelee toiminnanjohtaja Mika Varjonen. - Keskustelu järjestelmän uudistamisesta loistaa poissaolollaan, vaikka nyt on aika tehdä päätöksiä toimista, joilla taataan sukupolvien ja sukupuolten välinen oikeudenmukainen kohtelu, Varjonen sanoo.

Nykyisillä laskelmilla TyEL-maksu voidaan pitää alle 25 prosentissa 2050-luvulle saakka. Pitkällä aikavälillä syntyvyyden lasku aiheuttaa työeläkemaksuun useiden prosenttiyksiköiden korotuspaineen.

- Perinteisesti järjestelmää on uudistettu säätelemällä maksutasoa sekä ikärajoja, mikä on kohdellut epätasa-arvoisesti eri ikäluokkia, Varjonen huomauttaa. - Ennenkuin näitä päätöksiä tehdään, on syytä laajentaa keinovalikoimaa, joilla voidaan tukea työurien pidentymistä sekä parantaa naisten työmarkkina-asemaa, jatkaa Varjonen.

Ratkaiseva tekijä on naisten asema työmarkkinoilla, johon on vastattava toteuttamalla perhevapaauudistus tämän hallituskauden aikana. TRAL vaatii osaksi tätä uudistusta myös perhevapailta palaaville säädettäväksi korotetun irtisanomissuojan. Työurien pidentäminen puolestaan vaatii toimenpiteitä esimerkiksi työkyvyn tukemiseksi, työhyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen sekä työelämän joustojen kehittämiseksi.

- Nuoret naiset jäävät usein täysin työelämän ulkopuolelle vanhempainvapaiden aikana, mikä heikentää heidän asemaansa ajatellen perhevapaiden jälkeistä työuraa, yksikönjohtaja Ville-Veikko Rantamaula sanoo. - Perhemyönteiset työpaikat ja perhevapaauudistus ovat avain naisten aseman parantamiseen työelämässä, muistuttaa Rantamaula.

- Jos nuori perhe kokee jo ensimmäisen lapsen kanssa vaikeaksi yhteensovittaa työtä ja perhe-elämää, ei toista lasta uskalleta suunnitellakaan, arvioi Rantamaula. - Samalla lapsiperhe-elämä kärsii Suomessa huonosta brändistä, mikä varmasti mietityttää monia nuoria aikuisia. Ongelma on siinä, että todellisuus on juuri sellaista, koska järjestelmämme eivät anna riittävästi joustoa ja mahdollisuuksia yhdistää työ- ja perhe-elämää, Rantamaula summaa.

Lisätiedot: