Neuvottelutilanne 2022

30.11.2022

Syksyn 2022 aikana käytiin yksityisellä sektorilla ensin neuvottelut ns. optiovuodesta, joissa oli tarkoitus sopia ensi vuoden palkankorotuksesta. Ratkaisuja ei syntynyt kolmella teknologiateollisuuden alalla, minkä johdosta teknologiateollisuuden, suunnittelu- ja konsulttialan sekä tietoalan työehtosopimukset irtisanottiin. Marraskuussa neuvotteluja jatkettiin em. alojen koko työehtosopimusten sisällöstä, sopimuskauden kestosta sekä palkankorotuksista. Useilla sopimusaloilla siirrytään 1.12. alkaen sopimuksettomaan tilaan, jolloin myös työrauhavelvoite päättyy.

Neuvottelutilanne

 • Neuvottelut ylempien toimihenkilöiden osalta teknologiateollisuudessa, suunnittelu- ja konsultti- sekä tietoaloilla käynnistyivät syyskuussa.
 • Teknologiateollisuuden sekä suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden neuvottelut optiovuodesta päättyivät 14.10. tuloksettomina, minkä seurauksena neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN irtisanoi voimassaolevat sopimukset päättymään tämän vuoden marraskuun loppuun. Neuvottelut jatkuivat koko työehtosopimuksen sisällöstä, palkoista ja sopimuskaudesta.
 • Teknologiateollisuuden kolmen sopimusalan (teknologiateollisuus, tietoala sekä suunnittelu- ja konsulttiala) tes-neuvottelut jatkuvat marraskuussa, neuvotteluaikoja varattiin useita kaikille aloille marraskuun loppuun saakka. Mikäli teknologiateollisuuden kolmella sopimusalalla (teknologiateollisuus, tietoala sekä suunnittelu- ja konsulttiala) ei saada sopimusta aikaan 30.11.2022 mennessä, alkaa joulukuun alusta niin sanottu sopimukseton tila. Tuolloin myös työrauhavelvoite päättyy.
 • Tietoalalla (=tietotekniikan palveluala) neuvottelut optiovuodesta päättyivät tuloksettomina 14.10. ja neuvottelujärjestömme YTN irtisanoi tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen päättymään kuluvan vuoden marraskuun loppuun. Neuvottelut jatkuivat marraskuussa koko sopimuksen sisällöstä, palkoista ja sopimuskaudesta.
 • Tietoalan työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 30.11., eikä siihen mennessä sopimusta syntynyt. Alalla alkaa 1.12. sopimukseton tila. Neuvotteluja kuitenkin jatketaan 14.12.
 • Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 30.11. Alalla alkaa 1.12. sopimukseton tila. Neuvotteluja jatketaan joulukuussa.
 • Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 30.11. Alalla alkaa 1.12. sopimukseton tila. Neuvotteluja jatketaan joulukuussa.
 • ICT-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 30.11. ja alalla alkaa 1.12. sopimukseton tila.
 • Rahoitusalan neuvottelut optiovuodesta käynnistyivät 26.10. Rahoitusalan palkankorotuksista ensi vuodelle ei päästy sopimukseen marraskuun loppuun mennessä, joten työehtosopimus päättyy 28.2.2023. Neuvottelut uudesta sopimuksesta aloitetaan tammikuussa.
 • Myöhemmin syyskaudella neuvottelut optiovuodesta käynnistyvät mm. palvelualoilla.
 • Julkisella sektorilla neuvottelut palkantarkistuksista käynnistyvät marraskuussa valtion osalta, muilla sektoreilla neuvotteluja käydään myös alkuvuodesta 2023. Lue lisää julkisen tilanteen sektorista täällä.

Sopimukseton tila ja jälkisuoja

Työehtosopimuksen päättyessä siirrytään sopimuksettomaan tilaan, kunnes uusi sopimus on saatu solmittua. Vaikka työehtosopimuksen voimassaolo on päättyy, noudatetaan tiettyjä vanhan työehtosopimuksen määräyksiä niin sanotun jälkivaikutuksen perusteella. Myös paikallisia sopimuksia noudatetaan jälkivaikutuksen aikana. Jälkivaikutus turvaa työntekijää uuden työehtosopimuksen syntyyn saakka. Sen sijaan työrauhavelvollisuus ei ole voimassa.

Sopimuksettoman tilan aikana ei myöskään solmita uusia paikallisia sopimuksia. Sinä aikana työpaikoilla tehtävissä uusissa työsopimuksissa ei voida viitata päättyneeseen työehtosopimukseen.

Keskeiset tavoitteemme neuvotteluissa

 • Palkankorotusten on säilytettävä jäsenistömme ostovoima
 • Palkalliset perhevapaat on kirjattava työehtosopimuksiin nykylain mukaisesti

Lisäksi meille tärkeitä muita teemoja ovat:

 • Molempien vanhempien oikeus samanpituiseen palkalliseen vanhempainvapaaseen
 • Ajasta ja paikasta riippumaton työ
 • Kokonaisvaltainen työhyvinvointi

Kuka edustaa tradenomeja neuvotteluissa?

Neuvottelu- ja sopimustoimintaa toteutamme neuvottelujärjestöjemme kautta. Yksityisen sektorin ylempien toimihenkilöiden eli asiantuntija- ja esihenkilötyötä tekevien työehtosopimukset neuvottelee Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Julkisen sektorin työ- ja virkaehtosopimukset  neuvottelee akavalaisessa kentässä  Julkisalan koulutetut JUKO. Toimistomme asiantuntijat osallistuvat molempien neuvottelujärjestöjemme toimintaan aktiivisesti.

YTN:n ja JUKOn neuvottelemien työehtosopimusten lisäksi Tradenomien jäseniä työskentelee aloilla, joilla työsuhteissa saatetaan noudattaa muiden tahojen neuvottelemia työehtosopimuksia. Näistä aloista suurimpia ovat taloushallintoala, vakuutusala, yksityinen opetusala, henkilöstöpalveluala, kiinteistöala.

Miten tradenomit hyötyvät työehtosopimuksista?

Ilman työehtosopimuksia jäisivät mm. lomarahat ja pidemmät sairausajan korvaukset saamatta, eivätkä perhevapaat olisi palkallisia. Sopimukset vaikuttavat palkankorotusten muodossa jäsentemme ansiokehitykseen. Kaikille maksettava yleiskorotus on monille ainoa tapa ansiokehitykseen, sillä henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvia ns. meriittikorotuksia maksetaan yhä pienenevälle joukolle. Neuvottelemamme korotukset tuovat vuositasolla jäsenillemme useita satoja euroja lisää palkkaa. Lisäksi sopimuksissa sovitaan lakia paremmin esimerkiksi työhyvinvointiin, työaikoihin ja irtisanomisaikoihin liittyvistä asioista.

Lue lisää

Luottamusmies työskentelee kaikkien puolesta
Henkilöstöedustaja voi työpaikalla saada aikaan merkittäviä parannuksia. Lue artikkelistamme lisää, mihin kaikkeen henkilöstöedustajat voivat vaikuttaa!

Perhevapaista sopimatta jättäminen olisi vastuutonta
Neuvotteluissa sovitaan palkankorotuksista, mutta samalla päätetään, maksetaanko jatkossa molemmille vanhemmille palkkaa vanhempainvapaan ajalta nykylain hengen mukaisesti. Lue Ville-Veikon blogi tästä.

Mikä ihmeen optiovuosi, miksi siitä neuvotellaan?
Vuoden 2021 neuvotteluissa sovittiin optiovuodesta ja syksyn 2022 neuvotteluissa on tarkoitus sopia palkankorotuksista. Lue Joonaksen blogi tästä.

Perhevapaat kirjattava yksityisen sektorin työehtosopimuksiin
Uusi perhevapaajärjestelmä tuli voimaan elokuussa 2022. Työehtosopimusten kirjaukset nojaavat kuitenkin vanhaan järjestelmään. Lue tiedotteemme tästä.

Työehtosopimus takaa palkan myös perhevapaan tai sairauden aikana
Työehtosopimukset tuovat työntekijöille taloudellista turvaa myös elämän yllättävissä tilanteissa. Lue Julian blogi tästä.

Miten työehtosopimus vaikuttaa palkkaukseen?
Oletko ikinä pysähtynyt ajattelemaan, mitkä palkkaukseen liittyvät asiat määrää laki ja mitkä määrittelee työehtosopimus? Lue Jennin blogi tästä.

Työehtosopimusneuvotteluiden ABC
Mitä kaikkea työehtosopimus työsuhteessa sanelee? Lue Joonaksen blogi tästä.

Ovathan yhteystietosi ajan tasalla?

Muistathan päivittää yhteystietosi ja työpaikkatietosi jäsentietoihisi, jotta tes-neuvotteluja ja mahdollisia painostustoimia koskevat viestimme tavoittavat sinut. Voit päivittää jäsentietosi helposti sähköisessä asioinnissamme tai Tradenomi Appissa.

Lisätietoa yksityisen sektorin neuvotteluista

Vaikuttamis- ja edunvalvontatiimimme asiantuntijat vastaavat mielellään kysymyksiisi oman alasi tilanteesta, ota rohkeasti yhteyttä!

Lisätietoa neuvotteluista löydät myös yksityisen sektorin neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n sivuilta:
Neuvottelutilanne: ytn.fi/neuvottelut
Neuvottelutavoitteet: ytn.fi/sopivasti

 

Ville-Veikko Rantamaula

Edunvalvontajohtaja

040 832 6682

ville-veikko.rantamaula@tradenomi.fi

Joonas Kopra

Erityisasiantuntija, finanssi- ja kaupan ala

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi

Julia Lauren

Erityisasiantuntija, tieto- ja vakuutusala

050 376 2240

julia.lauren@tradenomi.fi

Jenni Lakso

Asiantuntija, teknologiateollisuus ja taloushallintoala, luottamusmiestoiminta

050 321 8982

jenni.lakso@tradenomi.fi

Harri Westerlund

Erityisasiantuntija, julkinen sektori, luottamusmiestoiminta

040 839 5909

harri.westerlund@tradenomi.fi