Neuvottelutilanne 2022-2023

6.4.2023

Syksyn 2022 aikana käytiin yksityisellä sektorilla ensin neuvottelut ns. optiovuodesta, joissa oli tarkoitus sopia ensi vuoden palkankorotuksesta. Ratkaisuja ei syntynyt kolmella teknologiateollisuuden alalla, minkä johdosta teknologiateollisuuden, suunnittelu- ja konsulttialan sekä tietoalan työehtosopimukset irtisanottiin. Marraskuussa neuvotteluja jatkettiin em. alojen koko työehtosopimusten sisällöstä, sopimuskauden kestosta sekä palkankorotuksista. Useilla sopimusaloilla siirrytään 1.12. alkaen sopimuksettomaan tilaan, jolloin myös työrauhavelvoite päättyy. Alkuvuonna teknologiateollisuuden sopimusalan neuvottelut päättyivät tuloksettomina.

Neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN julisti 17.1. ylityö-. työasioissa matkustamisen ja saldojen kerryttämiskiellon teknologiateollisuuteen sekä suunnittelu- ja konsulttialalle. Ne astuvat voimaan välittömästi ja koskevat kaikkia ylempiä toimihenkilöitä em. sopimusaloilla. Lisäksi YTN antoi lakkovaroituksen kymmeneen teknologiateollisuuden yritykseen 1.-3.2.2023. Teknologiateollisuuden työriitaan haetaan nyt ratkaisua valtakunnansovittelijan johdolla. Sovittelu päättyi tuloksettomana 31.1. ja lakot toteutuvat helmikuun alussa. Samalla YTN jätti uuden lakkovaroituksen 15.-17.2. väliselle ajalle uusiin ko. sopimusalan yrityksiin. Valtakunnansovittelija antoi 7.2. sovintoesityksen teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työriitaan, johon osapuolien on vastattava 8.2. kello 13.00. Neuvottelujärjestömme YTN hylkäsi annetun sovintoesityksen, sillä palkankorotustaso ei vastannut riittävällä tavalla asiantuntijoiden ostovoiman heikkenemiseen, eikä myöskään kokonaisuus tekstikysymyksistä ei ollut hyväksyttävä.

Valtakunnansovittelija antoi uuden sovintoehdotuksen teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työriitaan 14.2. iltapäivällä, johon osapuolten on vastattava samana päivänä kello 21.00. Osapuolet hyväksyivät sovintoehdotuksen ja aiemmin ilmoitetut lakot peruuntuvat, minkä lisäksi alalle asetettu ns. venymiskielto päättyy välittömästi!

Suunnittelu- ja konsulttialalla saatiin neuvottelutulos 16.2. alan ylempien toimihenkilöiden uudesta sopimuksesta ja alan venymiskielto päättyy sen myötä. Neuvotteluosapuolet hyväksyivät neuvottelutuloksen alan uudeksi työehtosopimukseksi 21.2. ja se astuu voimaan heti.


Eri sopimusalojen painostustoimista, niiden vaikutuksista Tradenomien jäseniin sekä lakkoavustuksista löydät lisätietoa täältä.

Neuvottelutilanne

Julkinen sektori

Sopimukseton tila ja jälkisuoja

Työehtosopimuksen päättyessä siirrytään sopimuksettomaan tilaan, kunnes uusi sopimus on saatu solmittua. Vaikka työehtosopimuksen voimassaolo on päättyy, noudatetaan tiettyjä vanhan työehtosopimuksen määräyksiä niin sanotun jälkivaikutuksen perusteella. Myös paikallisia sopimuksia noudatetaan jälkivaikutuksen aikana. Jälkivaikutus turvaa työntekijää uuden työehtosopimuksen syntyyn saakka. Sen sijaan työrauhavelvollisuus ei ole voimassa.

Sopimuksettoman tilan aikana ei myöskään solmita uusia paikallisia sopimuksia. Sinä aikana työpaikoilla tehtävissä uusissa työsopimuksissa ei voida viitata päättyneeseen työehtosopimukseen.

Keskeiset tavoitteemme neuvotteluissa

  • Palkankorotusten on säilytettävä jäsenistömme ostovoima
  • Palkalliset perhevapaat on kirjattava työehtosopimuksiin nykylain mukaisesti

Lisäksi meille tärkeitä muita teemoja ovat:

  • Molempien vanhempien oikeus samanpituiseen palkalliseen vanhempainvapaaseen
  • Ajasta ja paikasta riippumaton työ
  • Kokonaisvaltainen työhyvinvointi

Kuka edustaa tradenomeja neuvotteluissa?

Neuvottelu- ja sopimustoimintaa toteutamme neuvottelujärjestöjemme kautta. Yksityisen sektorin ylempien toimihenkilöiden eli asiantuntija- ja esihenkilötyötä tekevien työehtosopimukset neuvottelee Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Julkisen sektorin työ- ja virkaehtosopimukset  neuvottelee akavalaisessa kentässä  Julkisalan koulutetut JUKO. Toimistomme asiantuntijat osallistuvat molempien neuvottelujärjestöjemme toimintaan aktiivisesti.

YTN:n ja JUKOn neuvottelemien työehtosopimusten lisäksi Tradenomien jäseniä työskentelee aloilla, joilla työsuhteissa saatetaan noudattaa muiden tahojen neuvottelemia työehtosopimuksia. Näistä aloista suurimpia ovat taloushallintoala, vakuutusala, yksityinen opetusala, henkilöstöpalveluala, kiinteistöala.

Miten tradenomit hyötyvät työehtosopimuksista?

Ilman työehtosopimuksia jäisivät mm. lomarahat ja pidemmät sairausajan korvaukset saamatta, eivätkä perhevapaat olisi palkallisia. Sopimukset vaikuttavat palkankorotusten muodossa jäsentemme ansiokehitykseen. Kaikille maksettava yleiskorotus on monille ainoa tapa ansiokehitykseen, sillä henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvia ns. meriittikorotuksia maksetaan yhä pienenevälle joukolle. Neuvottelemamme korotukset tuovat vuositasolla jäsenillemme useita satoja euroja lisää palkkaa. Lisäksi sopimuksissa sovitaan lakia paremmin esimerkiksi työhyvinvointiin, työaikoihin ja irtisanomisaikoihin liittyvistä asioista.
 


Lue lisää:

Tradenomien vaikuttamistyö tuotti tulosta: perhevapaakirjaukset teknologiateollisuuden ylempien toimhenkilöiden työehtosopimukseen
Työelämän tasa-arvo otti harppauksen eteenpäin teollisuudessa, kun palkalliset perhevapaat kirjattiin sopimukseen nykylain mukaisesti. Lue lisää artikkelistamme!

Asia, jota kukaan ei halua
Teknologiateollisuudessa toteutui ylempien toimihenkilöiden lakko helmikuun alussa, miksi työtaistelujen tielle jouduttiin? Tilannetta avaa YTN:n neuvottelupäällikkö blogissaan.

Miksi lakkoilemme?
Lakko on äärimmäinen ja viimeinen painostuskeino neuvottelujen vauhdittamiseksi. Blogissamme kerromme, miksi lakkovaroitus oli tarpeen antaa.

Luottamusmies työskentelee kaikkien puolesta
Henkilöstöedustaja voi työpaikalla saada aikaan merkittäviä parannuksia. Lue artikkelistamme lisää, mihin kaikkeen henkilöstöedustajat voivat vaikuttaa!

Perhevapaista sopimatta jättäminen olisi vastuutonta
Neuvotteluissa sovitaan palkankorotuksista, mutta samalla päätetään, maksetaanko jatkossa molemmille vanhemmille palkkaa vanhempainvapaan ajalta nykylain hengen mukaisesti. Lue Ville-Veikon blogi tästä.

Mikä ihmeen optiovuosi, miksi siitä neuvotellaan?
Vuoden 2021 neuvotteluissa sovittiin optiovuodesta ja syksyn 2022 neuvotteluissa on tarkoitus sopia palkankorotuksista. Lue Joonaksen blogi tästä.

Perhevapaat kirjattava yksityisen sektorin työehtosopimuksiin
Uusi perhevapaajärjestelmä tuli voimaan elokuussa 2022. Työehtosopimusten kirjaukset nojaavat kuitenkin vanhaan järjestelmään. Lue tiedotteemme tästä.

Työehtosopimus takaa palkan myös perhevapaan tai sairauden aikana
Työehtosopimukset tuovat työntekijöille taloudellista turvaa myös elämän yllättävissä tilanteissa. Lue Julian blogi tästä.

Miten työehtosopimus vaikuttaa palkkaukseen?
Oletko ikinä pysähtynyt ajattelemaan, mitkä palkkaukseen liittyvät asiat määrää laki ja mitkä määrittelee työehtosopimus? Lue Jennin blogi tästä.

Työehtosopimusneuvotteluiden ABC
Mitä kaikkea työehtosopimus työsuhteessa sanelee? Lue Joonaksen blogi tästä.

Ovathan yhteystietosi ajan tasalla?

Muistathan päivittää yhteystietosi ja työpaikkatietosi jäsentietoihisi, jotta tes-neuvotteluja ja mahdollisia painostustoimia koskevat viestimme tavoittavat sinut. Voit päivittää jäsentietosi helposti sähköisessä asioinnissamme tai Tradenomi Appissa.

Lisätietoa yksityisen sektorin neuvotteluista

Vaikuttamis- ja edunvalvontatiimimme asiantuntijat vastaavat mielellään kysymyksiisi oman alasi tilanteesta, ota rohkeasti yhteyttä!

Lisätietoa neuvotteluista löydät myös yksityisen sektorin neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n sivuilta:
Neuvottelutilanne: ytn.fi/neuvottelut
Neuvottelutavoitteet: ytn.fi/sopivasti

 

Ville-Veikko Rantamaula

Edunvalvontajohtaja

040 832 6682

ville-veikko.rantamaula@tradenomi.fi

Joonas Kopra

Erityisasiantuntija, finanssi- ja kaupan ala

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi

Julia Lauren

Erityisasiantuntija, tieto- ja vakuutusala

050 376 2240

julia.lauren@tradenomi.fi

Jenni Lakso

Asiantuntija, teknologiateollisuus ja taloushallintoala, luottamusmiestoiminta

050 321 8982

jenni.lakso@tradenomi.fi

Harri Westerlund

Erityisasiantuntija, julkinen sektori, luottamusmiestoiminta

040 839 5909

harri.westerlund@tradenomi.fi