Painostustoimet

22.3.2023

Tältä sivulta löydät tietoa neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n sekä muiden liittojen ilmoittamista painostustoimista ja lakkoavustuksista eri toimialoilla.

Neuvotteluja tämän vuoden palkankorotuksista ja työehdoista on käyty kärsivällisesti syksystä saakka Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa. Neuvottelut kolmella teknologiateollisuuden sopimusalalla alkoivat elokuun lopulta ns. optiovuodesta eli vuoden 2023 palkkaratkaisusta. Kun ne eivät tuottaneet tulosta, joulukuun alusta alkaen neuvottelupöydällä on ollut uudet työehtosopimukset irtisanottujen tilalle. Teknologiateollisuuden sopimusalalla neuvottelut päättyivät tuloksettomina 16.1. näkemyserojen takia, jotka koskevat palkkaratkaisun tasoa ja toteuttamistapaa. Suunnittelu- ja konsulttialalla puolestaan työantaja on ollut haluton neuvottelemaan alan sopimuksesta ennenkuin teknologiateollisuuden ratkaisu syntyy. Alan neuvottelut olivat pitkään tauolla joulukuun alusta alkaen, mutta ne viimein jatkuvat 15.2. Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden uudesta työehtosopimuksesta syntyi neuvottelutulos 16.2. ja samalla alan ns. venymiskielto päättyy. Neuvotteluosapuolten hallinnot käsittelevät neuvottelutulosta lähiaikoina hallintojensa kokouksissa.

Painostustoimet päättyivät teknologiateollisuudessa sekä suunnittelu- ja konsulttialalla

Vauhdittaakseen jumiutunutta tilannetta neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN aloitti painostustoimet teknologiateollisuudessa sekä suunnittelu- ja konsulttialalla. Molemmilla aloilla astui voimaan ns. venymiskielto 18.1.2023 kello 00.00 alkaen, minkä lisäksi YTN antoi lakkovaroituksen koskien noin kymmentä teknologiateollisuuden yritystä ajalla 1.-3.2.2023. Myös Ammattiliitto Pro sekä Teollisuusliitto käynnistävät painostustoimia em. aloilla. Työriidan sovittelu jatkui viikoilla 4 ja 5 valtakunnansovittelijan johdolla, mutta sovittelu päättyi tuloksettomana 31.1.

Näin ollen aiemmin ilmoitetut lakot toteutuvat 1.-3.2. ja samalla YTN antoi uuden lakkovaroituksen teknologiateollisuuteen valikoituihin yrityksiin ajalle 15.-17.2. ja ne toteutuvat, mikäli ratkaisua ei synny sitä ennen. Työriidan sovittelu jatkui lakon jälkeen. Valtakunnansovittelija antoi 7.2. sovintoesityksen teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työriitaan, johon osapuolien on vastattava 8.2. kello 13.00. Neuvottelujärjestömme YTN hylkäsi sovintoesityksen, sillä palkankorotustaso ei ollut riittävä, eikä myöskään ns. kokonaisuus tekstikysymyksistä ollut hyväksyttävä.

Uusi sovintoesitys saatiin 14.2., minkä neuvotteluosapuolet hyväksyivät samana iltana. Sen myötä loppuviikoksi suunnitellut lakot nimetyissä teknologiateollisuuden yrityksissä peruuntuvat ja ns. venymiskielto päättyy välittömästi.

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden uudesta työehtosopimuksesta syntyi neuvottelutulos 16.2. ja samalla alan ns. venymiskielto päättyi. Neuvotteluosapuolten hallinnot käsittelevät neuvottelutulosta lähiaikoina hallintojensa kokouksissa.

Kaikki painostustoimet ovat laillisia, sillä alojen työehtosopimusten voimassaolo on päättynyt ja sitä myötä myös työrauhavelvoite on rauennut. Tarvitsemme kaikkien tukea saavuttaaksemme tavoitteemme oikeudenmukaisista palkankorotuksista, joita edistämme painostustoimien avulla, kun neuvotteluteitse tilanne ei ratkennut.

Mitä venymiskielto tarkoittaa ja keitä kielto koskee?

Venymiskiellolla tarkoitetaan liukumatuntien kerryttämiskieltoa sekä ylityö- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kieltoa.

 • Kiellot koskevat asioita, joista työntekijällä on normaalistikin oikeus kieltäytyä.
 • Kiellot astuvat voimaan keskiviikkona 18.1. klo 00:00 ja ovat voimassa toistaiseksi suunnittelu- ja konsulttialalla.
 • Kiellot päättyivät teknologiateollisuuden sopimusalalla 14.2., kun neuvotteluosapuolet hyväksyivät valtakunnansovittelijan antaman sovintoehdotuksen.
 • Kiellot koskevat kaikkia  suunnittelu- ja konsulttialalla ylempinä toimihenkilöinä työskenteleviä, myös Tradenomien jäsenet ovat painostustoimien piirissä ja osallistuvat niihin.
 • Kiellot koskevat myös niitä henkilöitä, joiden palkka sisältää mahdolliset ylityöt ja työajan ulkopuolella matkustamiset. Tämä siis tarkoittaa, että kieltojen aikana työtä ja matkustamista tehdään vain säännöllisen työajan puitteissa.
 • Ylempien toimihenkilöiden tulee pidättäytyä säännöllisessä, työsopimuksen mukaisessa, vuorokautisessa työajassa. Lisä- tai ylityötä ei siis saa tehdä ja työtä tehdään vain säännöllisenä työaikana.
 • Ylityö on ylityötä tekopaikasta tai korvaustavasta riippumatta. Lisätyötä on säännöllisen työajan (7,5 tai 8 h) ylittävä työ, joka ei vielä ole ylityötä. Lisätyön tekeminen on ylityökiellon piirissä eli lisätöitä ei tehdä.
 • Liukuvan työajan puitteissa on syytä pidättäytyä normaalissa työpäivässä eli kieltojen aikana liukumia ei kerrytetä. Mikään ei kuitenkaan estä liukumien käyttämistä eli lyhyempää työpäivää voi tehdä.

Keitä lakot koskevat?

Lakkovaroitus annettiin 17.1. noin kymmeneen teknologiateollisuuden sopimusalan yritykseen 1.-3.2., joissa työskentelee yhteensä noin 5000 ylempää toimihenkilöä. Uusi lakkovaroitus annettiin 31.1. valikoituihin teknologiateollisuuden sopimusalan yrityksiin 15.-17.2. väliselle ajalle. Helmikuun alun lakot toteutuivat, jälkimmäiset peruttiin sovintoesityksen hyväksymisen myötä. 

Teknologiateollisuuden lakot

 • Lakot toteutuivat 1.-3.2.2023 noin kymmenessä alan yrityksessä, sillä sovittelu päättyi tuloksettomana 31.1. Lakon piirissä olivat kaikki em. yrityksissä työskentelevät ylemmät toimihenkilöt, myös Tradenomien jäsenet osallistuivat lakkoon. Listan lakkotaloista löydät täältä.
 • Lakkojen aikana ei mennä työpaikalle tai työskennellä etänä. Lisätietoja painostustoimien toteuttamisesta löydät YTN:n sivuilta.
 • Aiemmin 15.-17.2. alalle ilmoitetut lakot peruuntuivat, sillä neuvotteluosapuolet hyväksyivät 14.12. sovintoesityksen.
 • Maksamme lakkoon osallistuville ylempinä toimihenkilöinä työskenteleville jäsenillemme lakkopäiviltä avustusta 80 euroa/lakkopäivä. Avustusta haetaan YTN:n kautta ja sitä voi hakea 3.-19.2.2023 välisenä aikana. Lakkoavustusta voi hakea täällä.
 • Mikäli Tradenomien jäseneen sovelletaan toimihenkilö- tai työntekijöiden työehtosopimusta lakkotaloissa, on hän myös lakon piirissä ja suosittelemme osallistumaan lakkoon. Maksamme myös Pron tai Teollisuusliiton työehtosopimusten piirissä työskenteleville ja näihin lakkoihin osallistuville jäsenillemme lakkoavustusta 80 euroa/lakkopäivä. Avustusta haetaan YTN:n kautta ja sitä voi hakea 3.-19.2.2023 välisenä aikana. Lakkoavustusta voi hakea täällä.
 • Ammattiliitto Pron solmiman työehtosopimuksen piirissä työskentelevät jäsenemme ovat 8.-10.2. lakon piirissä nimetyissä yrityksissä ja voivat halutessaan osallistua lakkoon. Maksamme lakkoon osallistuville jäsenillemme avustusta 80 euroa/lakkopäivä ja avustusta haetaan lakon päätyttyä YTN:n järjestelmän kautta täällä.
 • Mikäli et hakenut em. lakkojen päätyttyä lakkoavustusta, voit tehdä sen jälkihaussa 29.3.-26.4., kaikkiin teknologiateollisuuden toteutuneisiin lakkoihin avustusta haetaan YTN:n järjestelmän kautta.
 • Lakkoavustukseen ovat oikeutettuja Tradenomien varsinaiset jäsenet sekä mustatason opiskelijajäsenet.
 • Lakkoavustus on 16 euroon saakka verovapaata, mutta sen ylittävä osa on veronalaista tuloa. Ilmoitamme tiedot avustuksista verottajalle.
 • Tilanne on sama myös muiden painostustoimien, kuten ylityökiellon osalta. Mikäli jäsen kuuluu vastaavan työehtosopimuksen piiriin, painostustoimet koskevat myös häntä.

Suunnittelu- ja konsulttialan painostustoimet

 • Suunnittelu- ja konsulttialalle ylempien toimihenkiöiden osalta ei ole annettu lakkovaroitusta, ainoastaan venymiskielto oli voimassa koko alalla 17.2.2023 saakka. Se päättyi, kun alan ylempien toimihenkilöiden uudesta työehtosopimuksesta syntyi neuvottelutulos 16.2.
 • Ammattiliitto Pro antoi alalle lakkovaroituksen, lakko toteutui 1.- 3.2.2023 kello 24.00 välisenä aikana.
 • Mikäli jäsenemme työskentelee alalla ylempänä toimihenkilönä, hän ei ole lakon piirissä. Lakon aikana pitäydytään omissa työtehtävissä, lakon alaisia töitä ei tehdä. Alan ylemmät toimihenkilöt noudattavat venymiskieltoa.
 • Mikäli jäsen on Pron työehtosopimuksen piirissä, lakot koskevat häntä. Maksamme lakkoon osallistuville jäsenillemme avustusta 80 euroa/lakkopäivä, jota haetaan Tradenomien sähköisen lomakkeen kautta. Avustusta voi hakea täällä.
 • Lakkoavustukseen ovat oikeutettuja Tradenomien varsinaiset jäsenet sekä mustatason opiskelijajäsenet.
 • Avustuksesta 16 euroa on verotonta, sen ylittävä osa on veronalaista tuloa. Ilmoitamme tiedot verottajalle.

Muiden liittojen käynnistämät painostustoimet
 

Vakuutusala

Ammattiliitto Pro ilmoitti ylityökiellon ja liukumasaldon kerryttämiskiellosta alkaen 27.2. kello 7.00. Kiellot ovat voimassa, kunnes uusi sopimus on saavutettu. Neuvottelujärjestöllämme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:llä ei ole omaa työehtosopimusta vakuutusalalla. Neuvottelutulos saavutettiin 21.3. ja molempien sopijaosapuolten hallinnot käsittelevät sen lähipäivinä.

Taloushallintoala

Toimihenkilöliitto ERTO ja Ammattiliitto Pro ilmoittivat tammikuussa käynnistävänsä painostustoimet taloushallintoalalla vauhdittaakseen neuvotteluja. Alalle syntyi neuvottelutulos 7.2., jonka kaikki sopijaosapuolet hyväksyivät 9.2. uudeksi työehtosopimukseksi. Sen myötä suunniteltu lakko peruuntuu ja saldojen kerryttämiskielto päättyy.

Lisätietoja taloushallintoalan tilanteesta toimistollamme antaa Jenni Lakso.

Kaupan ala

Palvelualojen ammattiliitto PAM antoi 22. tammikuuta lakkovaroituksen kaupan alalle  työehtosopimusneuvottelujensa vauhdittamiseksi. Lakko toteutui noin 160 kaupan toimipaikassa viikolla 6. Sopijaosapuolet, PAM ja työnantajaa edustava Kaupan liitto hyväksyivät 12.2. neuvottelutuloksen uudeksi työehtosopimukseksi alalle. Sen myötä loput lakot peruuntuvat ja ylityökielto päättyi.

Miten kaupan alan lakot vaikuttavat Tradenomien jäseniin?

 • Ylemmillä toimihenkilöillä, eli asiantuntijoilla ja esihenkilöillä ei ole kaupan alalla omaa työehtosopimusta. Jos työskentelet alalla ylempänä toimihenkilönä, et ole lakon piirissä. Lakon aikana pitäydyt omissa työtehtävissäsi, etkä tee lakonalaisia töitä.
 • Mikäli työskentelet kaupan työehtosopimuksen piirissä ja osallistuit viikolla 6 lakkoon nimetyissä lakkotaloissa, maksamme saman lakkoavustuksen kuin mitä PAM jäsenilleen.
 • Lakkoavustukseen ovat oikeutettuja Tradenomien varsinaiset jäsenet sekä mustatason opiskelijajäsenet.
 • Avustus on verotonta 16 euroon saakka, sen ylittävä osa on veronalaista tuloa. Ilmoitamme tiedot verottajalle.
 • Avustusta voi hakea lakon päätyttyä sähköisen lomakkeemme kautta. Viimeinen hakupäivä on 10.3.2023!

Lisätietoja kaupan alan tilanteesta toimistollamme antaa Joonas Kopra.

Kemia

Ammattiliitto Pro antoi lakkovaroituksen koskien kemianteollisuuden erikseen nimettyjä yrityksiä, mikä peruuntui, kun alan toimihenkilöille syntyi uusi työehtosopimus 8.2.2023. Neuvottelujärjestöllämme YTN:llä on alalla oma työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille, eikä painostustoimia ole käynnissä ja neuvottelut jatkuvat nyt helmikuussa.

Lisätietoja kemian alan tilanteesta toimistollamme antaa Julia Lauren.

 

 

Jenni Lakso

Asiantuntija, teknologiateollisuus ja taloushallintoala, luottamusmiestoiminta

050 321 8982

jenni.lakso@tradenomi.fi

Joonas Kopra

Erityisasiantuntija, finanssi- ja kaupan ala

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi

Julia Lauren

Erityisasiantuntija, tieto- ja vakuutusala

050 376 2240

julia.lauren@tradenomi.fi