Pakkolait eivät kohtele palkansaajia tasapuolisesti

11.11.2015

Hallitus  julkaisi tänään niin sanotun pakkolakipakettinsa, jonka toimet tähtäävät kilpailukyvyn parantamiseen. Maan hallitus esittää muun muassa leikkauksia lomarahoihin, sairausajan palkkaan sekä julkisen sektorin vuosilomiin, jotka etukäteen ovat jakaneet mielipiteitä julkisessa keskustelussa. Tradenomiliitto TRAL toteutti syyskuussa edunvalvontakyselyn jäsenilleen. Tulosten mukaan valtaosa tradenomeista (75%) kannattaa julkisen ja yksityisen sektorin vuosilomien sekä työehtojen yhtenäistämistä.

- On selvää, ettei kukaan haluaisi leikkauksia tehdä. Mutta kun niitä kerran tehdään, on ihmeteltävä miksi pitkien lomien leikkaukset julkisella sektorilla eivät koske ollenkaan opetustoimea. Miksi yhden ryhmän edut ovat tärkeimpiä kuin muiden, kysyy yksikönjohtaja Ville-Veikko Rantamaula. - Tällainen on omiaan vahvistamaan mielikuvaa siitä, ettei leikkauksia edes yritetä toteuttaa tasapuolisesti, Rantamaula sanoo.

Lomarahoista luopumisen tai niistä osittaisen luopumisen tradenomit tyrmäsivät täysin. Selvästi parempana keinona  koettiin työajan maltillinen pidentäminen, työelämän joustot sekä työaikalainsäädännön uudistaminen.

- Lomarahojen leikkaamisen ympärillä käyty prosessi ei anna vahvaa näyttöä hallituksen osaamisesta, vastaavaa sekoilua on harvoin nähty, toiminnanjohtaja Mika Varjonen arvioi.
– Leikkaaminen lomarahoista johtaa ostovoiman kaventumiseen, puhumattakaan esimerkiksi kaupan ja palvelualojen tilanteen kurjistumisesta, huomauttaa Varjonen.

Hallituksen toimenpidelistalla on myös ensimmäisen sairauslomapäivän muuttaminen palkattomaksi. Esityksen mukaan seuraavilta kahdeksalta sairauspäivältä työntekijä saisi 80 prosenttia palkasta.

- Esitys sairauskarenssista kielii vahvasta epäluottamuksesta palkansaajia kohtaan ja on epäinhimillistä viedä sairailta työntekijöiltä useamman päivän palkka, toteaa Varjonen. -  Ei lähijunissakaan tarkastusmaksua saa kaikki matkustajat, jos yksi matkustaa pummilla, Varjonen vertaa.

TRAL on edelleenkin valmis keskustelemaan erilaisista vaihtoehdoista kilpailukyvyn parantamiseksi. Uudistusten vastineeksi työelämän joustot ovat lisättävä keinovalikoimaan työelämän tuottavuuden lisäämiseksi. Yhteiskuntasopimuksen yhteydessä tehtävän palkkaratkaisun on perustuttava yksityisen sektorin korotusvaraan.
 


Tutustu myös:

Akava: Pakkolakien pykäläviidakko ei edistä työllisyyttä
http://www.akava.fi/uutishuone/teemajutut/akava_pakkolakien_pykalaviidakko_ei_edista_tyollisyytta

Akava: Pakkolakien vaikutukset palkansaajan vuosituloon
http://www.akava.fi/uutishuone/teemajutut/pakkolakien_vaikutukset_palkansaajan_vuosituloon

Palkansaajajärjestöt tyrmäävät pakkolait
http://www.akava.fi/uutishuone/ajankohtaiset/palkansaajakeskusjarjestot_tyrmaavat_pakkolait.16207.news

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote asiasta:
http://www.tem.fi/tyo/tiedotteet_tyo?89506_m=119254

Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö ja luonnos lakipaketista:
https://www.tem.fi/ajankohtaista/vireilla/lausuntopyynnot/lausuntopyynto_luonnoksesta_hallituksen_esitykseksi_kustannuskilpailukykya_vahvistavista_toimista


Lisätiedot: