Palkkahaaste-kampanjan blogi: Mitä laki sanoo palkasta?

1.11.2016

Toisin kuin monessa muussa maassa ei Suomessa ole olemassa laissa säädettyä minimipalkkaa. Joissakin työehtosopimuksissa on määräyksiä vähimmäispalkoista,  mutta muuten palkka on neuvottelukysymys. Tämän vuoksi on tärkeää sopia palkasta tarkasti työsopimuksessa. Varsinkin, jos palkka maksetaan osittain provisiona, tulisi provision ehdot olla selkeästi kirjattu työsopimukseen.

Työsopimusta tehdessä on hyvä tarkistaa mahdollisen työehtosopimuksen kirjaus palkan määräytymisestä. Lisäksi kannattaa tarkistaa alan yleinen palkkataso, jotta voi arvioida palkkatoiveen oikein. Vaikka työsuhteen aikana voi ja pitääkin pyytää osaamisen kasvaessa palkankorotusta, ei työnantajalla valitettavasti ole lakiin perustuvaa velvollisuutta korotukseen, ellei kysymys ole esimerkiksi työehtosopimukseen perustuvasta yleiskorotuksesta. 

Palkka on työsuhteen olennainen ehto. Työnantaja ei voi yksipuolisesti alentaa työntekijän palkkaa ilman irtisanomisperustetta. Tällainen tilanne voi tulla yt-neuvotteluiden seurauksena, jos oma toimenkuva lakkautetaan ja työntekijä ottaa vastaan toisen tehtävän yrityksessä, jonka palkkataso on pienempi. Tällöinkin palkka voi muuttua vasta irtisanomisajan jälkeen.

Mitä, jos palkasta ei ole sovittu, mutta työtä on tehty? Työsopimuslain mukaan, jos työsuhteessa ei tule sovellettavaksi mikään työehtosopimus eivätkä työnantaja ja työntekijä ole sopineet työntekijälle maksettavasta vastikkeesta, on työntekijälle maksettava hänen tekemästään työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka. 


Katariina Tirri, työsuhdelakimies