Perhevapaakirjaukset teknologiateollisuuden työehtosopimukseen

22.2.2023 | Työelämä

Tradenomien työ tuotti tulosta: Perhevapaauudistus teknologiateollisuuden ylemmille toimihenkilöille

 – Perhevapaauudistusten kirjaus tessiin on käsittämättömän merkittävä asia. Ei moni varmaan vielä ymmärräkään, miten laajat vaikutukset tällä on, hehkuttaa Tradenomien edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula.

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus hyväksyttiin 14.2. Sen mukaan lapsen molemmat vanhemmat saavat 32 päivää palkallista vapaata. Lisäksi synnyttävä vanhempi saa 40 päivän palkallisen raskausvapaan. Se vanhemmista, joka ei synnytä, sai aiemmin vain viisi päivää palkallista vapaata.

– Isien asema vahvistui siis huomattavasti ja työelämän tasa-arvo kohentui hurjasti. Omalla työurallani tämä olikin ihan kohokohtia. 20 vuotta Tradenomit ovat ajaneet perhevapaauudistusta. Ja nyt se tuli vielä suoraan raskaaseen teollisuuteen, miesvaltaiselle alalle, sanoo Rantamaula.

Myös teknologiateollisuuden ja taloushallintoalan asiantuntija Jenni Lakso näkee, että perhevapaakirjauksella on syvällinen sukupuolten tasa-arvoa edistävä vaikutus. Tradenomien jäsenissä on paljon nuoria vanhempia, joille aiemmin on usein ollut taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto, että synnyttävä vanhempi jää hoitamaan lasta täydellä palkalla, kun ei-synnyttävä olisi joutunut tyytymään ansiosidonnaiseen päivärahaan.

– Isät saavat nyt osallistua lapsiperheen arkeen ilman huolta taloudellisesta puolesta ja näin heillä syntyy lapseen syvempi suhde. Toivottavasti uudistus myös vähentää naisten kohtaamaa raskauteen liittyvää syrjintää työmarkkinoilla ja helpottaa määräaikaisten asemaa.

Kaiken kaikkiaan naisille avautuu teknologiateollisuudessa parempia ammatillisia näkymiä.

– Kun miehet ottavat enemmän vastuuta lastenhoidosta, naisten uralla eteneminen helpottuu, mikä tukee palkkatasa-arvoa. Naisille myös kertyy eläkkeitä paremmin kuin ennen, Lakso perustelee.

POSITIIVISTA PALAUTETTA SATANUT JÄSENILTÄ JA ULKOPUOLISILTA

YTN:n jäsenliitoista juuri Tradenomit oli neuvottelupöydässä erityisen voimakkaasti vaatimassa perhevapaakirjausta. Ville-Veikko Rantamaulan mielestä koko Tradenomien jäsenkunta ansaitsee kiitoksen siitä, että neuvottelijat saivat niin vahvan mandaatin viedä asiaa eteenpäin.

– Jäseniltä on tullut paljon hyvää palautetta. Moni on uransa alku- tai keskivaiheessa, ja he näkevät tämän asian tärkeyden. Liiton valtuuston ja hallituksen tuki on ollut vahvaa, ja hallitus teki linjauksen, että tässä jutussa ei anneta periksi. Päätöksenteko on ollut ryhdikästä.

Myös ”oman kuplan” ulkopuolelta, kuten palkansaajilta eri ammattiliitoista, poliitikoilta ja asiantuntijoilta on Rantamaulan mukaan tullut myönteisiä kommentteja ja onnitteluja poikkeuksellisen runsaasti. Moni on tunnistanut päänavauksen historiallisen merkityksen.

– Duunarien ja toimihenkilöiden työehtosopimuksiinhan ei teknologiateollisuudessa tullut vastaavaa parannusta. Jos vähän kärjistää, niin perhevapaita on perinteisesti pidetty akkojen juttuna. Ja kun isot pojat ovat menneet neuvottelupöytään, tällaiset kysymykset on aina lopulta myyty pois, kun on mieluummin taisteltu vähän isommasta yleiskorotuksesta.

Ilmaiseksi työnantajat eivät perhevapaamuutoksiin myöntyneet. Palkat nousevat kahden vuoden aikana yhteensä kuusi prosenttia, mikä ei ollut YTN:n tavoittelema taso, ja palkansaajien kannalta heikennys oli muutosneuvotteluaikojen lyhennys kuudesta viikosta neljään viikkoon. Myös synnyttävän vanhemman palkallinen vapaa lyheni 36 vuorokaudesta 32:een. Näistä syistä sopimukselle on annettu kritiikkiäkin.

– Jotkut ovat sitä mieltä, että perhevapaista maksettiin liian kova hinta. Mutta se ei pidä paikkaansa, että ilman sitä olisi saatu isommat korotukset. Minä kyllä seison tämän ratkaisun takana, Rantamaula vakuuttaa.

PAINOSTUSKEINOT PEHMITTIVÄT TYÖNANTAJIA – RATKAISUSTA PAINETTA MUILLEKIN ALOILLE

Työehtosopimuksen uuden kirjauksen taustalla on Sanna Marinin hallituksen viime vuonna toteuttama perhevapaauudistus. Sen johtavana periaatteena on vanhempien tasa-arvoinen kohtelu, mutta työmarkkinat tulevat tässä asiassa lainsäädännön perässä.

– Kaksi neuvottelukierrosta tämä vaati. Kun syksyllä 2021 tehtiin tessejä, lakimuutos oli jo tulossa, mutta silloin asia hautautui liittojen välisiin työryhmiin, kertoo Jenni Lakso.

Helppoa ei ollut tälläkään kertaa. Lakso oli työnantajien asenteesta hieman yllättynyt.

– He olivat hyvin nuivia eivätkä esimerkiksi esittäneet kunnon laskelmia perhevapaiden kustannusvaikutuksista, jotka tosiasiallisesti ovat minimaalisia, varsinkin kun Kela-korvauksia korotettiin. Vaikka minusta ne vanhat työehtosopimuksen kirjaukset perhevapaista olivat jopa uuden lain hengen vastaisia ja juridinen riski yrityksille.

YTN vauhdittikin neuvottelutavoitteitaan painostuskeinoilla. Teknologiateollisuuden ylemmiltä toimihenkilöiltä kiellettiin ylityöt, saldojen kerryttäminen sekä vapaa-ajalla tehtävä, työhön liittyvä matkustaminen. Lisäksi julistettiin kolmen päivän lakko, jonka piirissä olivat muun muassa ABB, Halton, Sandvik ja Oilon. Nämä toimet ja uhka seuraavasta lakkoaallosta pehmittivät työnantajia.

– Kuitenkin he vaativat perhevapaista aika kovan vastineen, lyhennyksen muutosneuvotteluaikoihin.

Teknologiateollisuuden ratkaisu viitoittaa tietä muiden alojen tes-neuvotteluissa ja epäilemättä lisää työnantajille painetta tulla vastaan.

– Joka pöydässä perhevapaat nostetaan esille, Lakso ennakoi.

– Riippuu tietysti alasta, miten koetaan eri tavoitteiden välinen painoarvo. Varmaan ratkaisut voivat olla eri sopimuksissa vähän erilaisia. Mutta Tradenomien linja on selvä, perhevapaisiin tulee saada kaikilla sopimusaloilla parannukset!

Teksti: Mikko Nikula


Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus on luettavissa YTN:n sivuilla.
Tutustu YTN:n neuvottelutavoitteisiin..
Tradenomien neuvottelutavoitteisiin voit tutustua täällä.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. Se vastaa ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa, palvelualoilla sekä järjestöissä. YTN:n jäseninä on 19 akavalaista liittoa, joiden kautta se edustaa yli 176 000 asiantuntija- ja esihenkilötyötä tekeviä eri sopimusaloilla. Tradenomit on YTN:n neljänneksi suurin jäsenjärjestö. Toimistomme asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti YTN:n toimintaan eri sopimusaloilla ja hallinnossa.

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Häpeä on tuttu tunne työuupuneelle - näillä vinkeillä eteenpäin

Kouluttautumisseteli - ratkaisumme osaamisen kehittämiseen työn ohessa

Mitä perhevapaauudistus tarkoittaa käytännössä?

Ville-Veikko Rantamaula

Edunvalvontajohtaja

040 832 6682

ville-veikko.rantamaula@tradenomi.fi

Jenni Lakso

Asiantuntija, teknologiateollisuus ja taloushallintoala, luottamusmiestoiminta

050 321 8982

jenni.lakso@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Tekoäly on tradenomin tukiäly

Tekoäly on tullut jäädäkseen ja vaikuttaa elämäämme kiihtyvällä tahdilla. Mutta millainen tekoäly tulee yleistymään? Tekoäly tulee haastamaan ja muuttamaan työelämää sekä tuo aivan uuden ulottuvuuden luovuudelle. Se tulee vaikuttamaan työtehtäviimme ja tapaamme tehdä työtä. Tutustu ja kokeile tekoälyä rohkeasti! Työpaikalla on tärkeä käydä keskustelua tekoälyn hyödyntämisen pelisäännöistä ja esimerkiksi tietoturvasta.

Lue lisää

Akavan varapuheenjohtaja Ville-Veikko Rantamaula: Hallituksen haaveena näyttää olevan työntekijän ikuinen koeaika

Määräaikaisten työsuhteiden lisääminen ja irtisanomiskynnyksen madaltaminen olisivat varsin radikaaleja muutoksia, joilla olisi kauaskantoisia vaikutuksia yksilön kiinnittymiseen työelämään ja perheen perustamiseen, arvioi Akavan varapuheenjohtaja, Tradenomiliiton edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula.

Lue lisää

Yhdenvertainen ja syrjimätön työelämä on jokaisen oikeus ja tehtävä!

Työpaikoilla laki pakottaa työnantajan edistämään yhdenvertaisuutta ja ehkäisemään syrjintää. Vähintään 30 hengen työpaikoillla yhdenvertaisuutta edistävät toimet kirjataan yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Vaikka työpaikoilla tehdään lakisääteistä työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi, myös työyhteisöjen tavassa puhua arvostavasti ja kunnioittavasti jokaikisestä ihmisestä on valtava merkitys. Jokaisen meistä on puututtava rohkeasti syrjivään puheeseen, käytökseen ja työpaikan toimintatapoihin.

Lue lisää

Poliitikot välttelevät mielenterveysongelmien käsittelyä

Työkyvyttömyyseläkettä mielenterveyssyillä hakevista jopa 38 prosenttia on alle 34-vuotiaita. Miksi tilannetta ei saada korjatuksi?

Lue lisää

Lakko-oikeuden rajaaminen ei saa kannatusta

Lakko-oikeuden rajaamisen sijaan on syytä kääntää katse työelämän hyvinvointiin. Mielenterveyden häiriöt aiheuttavat vuosittain 11 miljardin euron kustannukset.

Lue lisää