Puhu palkasta -blogi: TRALista apua palkkaneuvotteluihin

18.9.2018

TRAL saa vuosittain useita satoja palkka-asioita koskevia yhteydenottoja, joiden perusteella meille on muodostunut laaja-alainen näkemys jäsentemme palkkakehityksestä ja erilaisten palkkaneuvottelutilanteiden kirjosta. Jäsenistömme palkkatasoa ja palkkojen kehittymistä pitkällä aikavälillä selvitetään myös TRALin vuosittaisessa jäsentutkimuksessa, jonka tilastotietoja käytämme palkkatason arvioinnissa vertailutietoina.

Palkkaneuvonta voi olla yksinkertaisimmillaan omiin taustatietoihisi ja TRALin tilastotietoihin perustuva arvio asianmukaisesta palkkatasosta nykyisessä tai uudessa haettavassa tehtävässä. Laajimmillaan palkkaneuvonta voi tarkoittaa syvälle tilanteen yksityiskohtiin menevää keskustelua omasta palkkatasostasi, palkan kehittymisestä ja palkkaneuvotteluista työnantajan kanssa. Neuvontapalvelun laajuus riippuu omasta tarpeestasi, kertomiesi taustatietojen yksityiskohtaisuudesta sekä yhteydenottokanavasta. Monivaiheisesti etenevissä palkkaneuvotteluprosesseissa tukea voidaan tarjota tarvittaessa useampaan kertaan. Palkkaneuvonta ei muutenkaan ole kertaluontoinen palvelu, vaan yhteyttä voi palkka-asioissa ottaa niin usein kuin tarvetta on.

Mihin palkan arviointi perustuu?

Palkan asianmukaista euromääräistä tasoa ja mahdollisuuksia palkankorotuksesta neuvottelemiseen arvioidaan useimmiten tilastotietojen perusteella, joskus myös työsuhteessa sovellettavan työehtosopimuksen perusteella. Tiedot omasta työhistoriastasi ja ammatillisen osaamisen tasosta ovat oleellisia palkkatason arvioinnissa. Myös organisaation palkkataso ja -rakenne ovat hyödyllisiä taustatietoja arvioinnissa.

Palkankorotusta koskevassa palkkaneuvonnassa oleellisia seikkoja ovat tiedot senhetkisestä palkkatasostasi ja palkkakehityksestäsi työsuhteen aikana, työnantajan palkkapolitiikasta (esim. millaisilla perusteilla palkankorotuksia myönnetään), aiemmin käydyistä neuvotteluista sekä omista neuvottelutavoitteistasi ja palkankorotustoiveen perusteluista. Näiden tietojen perusteella pystytään arvioimaan jo varsin hyvin, millaiset edellytykset sinulla on palkankorotuksesta neuvottelemiseen, miten asiaa kannattaa lähestyä ja mikä on realistinen palkankorotustavoitteen suuruus.

Palkkaneuvotteluissa ratkaisevat strategia ja argumentit

Asianmukaisen palkkatason arvioinnin lisäksi palkkaneuvonnan tarkoituksena on auttaa palkkaneuvottelutilanteeseen vaikuttavien tekijöiden arvioinnissa ja huomioimisessa sekä tietoisten valintojen tekemisessä oman neuvottelustrategian ja -argumenttien suhteen. Tälle tasolle keskusteluissa päästään parhaiten silloin kun palkkaneuvontaa annetaan puhelimitse. Sähköpostikirjeenvaihdossa taustatiedot tilanteesta ovat usein niukemmat eikä asioissa päästä helposti yhtä syvälliselle tasolle.

Hieman yllättävää palkkaneuvonnan osalta saattaa olla se, että palkan arviointi euromääräisellä tasolla jää usein vähemmälle huomiolle kuin muu keskustelu tilanteesta. Palkkaneuvotteluun valmistautumisen kannalta oleellisempaa on usein oman neuvottelustrategian hiominen. Oleellisena osana TRALin asiantuntijan rooliin kuuluu tärkeiden neuvotteluargumenttien nostaminen esille ja kiteyttäminen. Oman prosessoinnin ja valmistautumisen kannalta myös ulkopuolisen asiantuntijan objektiivisen näkemyksen saaminen on hyödyllistä.

Lisätietoja palkkaneuvonnasta löydät täältä. Palkkaneuvontaan voit olla yhteydessä yhteydenottolomakkeella, jolloin saat vastauksen sähköpostiisi, mutta suosittelemme myös rohkeasti soittamaan palkkaneuvontaan!

Teksti ja lisätiedot:

Katriina Matinhelmi

Erityisasiantuntija, palkka- ja työttömyysturvaneuvonta

020 155 8807

palkkaneuvonta@tradenomi.fi

tyottomyysturva@tradenomi.fi