Rahoitusalalle sovintoesitys

31.1.2018

Valtakunnansovittelija Minna Helle on jättänyt sovintoehdotuksen pitkään jatkuneeseen kiistaan. Sovintoehdotus annettiin osapuolille tänään klo 3.30 pitkän neuvottelurupeaman päätteeksi, joka alkoi tiistaina 30.1.2018 klo 13. Työriitaa on soviteltu viime joulukuulta lähtien.

Työriidan osapuolet Ammattiliitto Pro ry, Ammattiliitto Nousu ry, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry sekä Finanssiala ry ja Palvelualojen työnantajat Palta ry vastaavat ehdotukseen valtakunnansovittelijan toimistolla perjantaina 2.2.2018 klo 11. Osapuolet voivat joko hyväksyä tai hylätä ehdotuksen. Sovintoehdotuksen sisällöstä ei kerrota julkisuuteen, ennen kuin vastaukset on saatu.

Työnseisausuhkaa ei ole

Rahoitusalalla ei tällä hetkellä ole työnseisausuhkaa. Alalla on kuitenkin voimassa joulukuussa asetettu ylityökielto. Mikäli osapuolet hyväksyvät sovintoehdotuksen, palaa rahoitusalalle työrauha. Mikäli sovintoehdotus hylätään, riita jatkuu ja ala jää edelleen sopimuksettomaan tilaan.

Työriidan ytimessä on viikonlopputyön tekeminen ja sen ehdot. Myös palkkaratkaisu ja monet tekstikysymykset ovat riidan kohteena.

Työriidan osapuolet ovat palkansaajapuolella Ammattiliitto Pro ry, Ammattiliitto Nousu ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry sekä työnantajapuolella Finanssiala ry ja Palvelualojen työnantajat Palta ry. Myös Danske Bankin työehtosopimus on työriidan kohteena. Molemmat työehtosopimukset ovat päättyneet 30.11.2017.


Lisätietoja ylityökiellosta sekä neuvottelutilanteesta löydät neuvottelujärjestömme YTN:n verkkosivuilta sekä kampanjasivuilta keneltäpois.fi.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, joka vastaa Akavan kentässä ylempien toimihenkilöiden sopimus- ja neuvottelutoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN:n jäseninä on 19 akavalaista liittoa, joiden kautta se edustaa 170 000 asiantuntijaa ja esimiestä eri toimialoilla. TRAL on YTN:n neljänneksi suurin jäsenjärjestö.