Rahoitusalan lakko toteutuu 4.-5.1.2018

3.1.2018

Valtakunnansovittelijan johdolla käyty sovittelu rahoitusalan työriidasta päättyi tänään tuloksettomana. Näin ollen alalle aiemmin ilmoitetut työtaistelutoimet toteutuvat torstaina ja perjantaina. Niiden piirissä ovat kaikki rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä työskentelevät sekä DEA:n erillisellä päätöksellä myös Danske Bankin Suomen toimintojen työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä. Kyseessä on laillinen mielenilmaus, jolla vauhditetaan neuvotteluja.

Miksi työtaistelutoimet ovat välttämättömiä?

Neuvotteluja rahoitusalan uudesta työehtosopimuksesta on käyty jo kolme kuukautta. Työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 30.11.2017, joten joulukuun alusta rahoitusalalla on oltu sopimuksettomassa tilassa. Neuvotteluissa TRALia ja muita akavalaisia liittoja edustaa neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN.

Suurimmat kiistakysymykset koskevat työaikakysymyksiä. Työnantaja haluaa laajentaa viikonlopputyötä direktion kautta eli sanelemalla. Neuvotteluteitse ratkaisua ei ole yrityksistä huolimatta saavutettu ja työnantajien tavoitteet ovat sellaisia, joita YTN ei voi hyväksyä. Viikonlopputyön käyttöönotto direktiolla heikentäisi merkittävästi jäsentemme työsuhteen ehtoja sekä työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Keitä lakko koskee?

Rahoitusalan työtaistelutoimet toteutuvat seuraavasti:

  • Lakko alkaa 4.1.2018 kello 06.00 ja päättyy 5.1.2018 kello 23.59.
  • Lakon piirissä ovat kaikki rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä työskentelevät YTN-liittojen jäsenet
  • Rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä olevien lisäksi lakko koskee DEA:n erillisellä päätöksellä myös Danske Bankin Suomen toimintojen työehtosopimuksen piirissä olevia YTN-liittojen jäseniä
  • Työtaistelun ulkopuolelle rajataan tehtävät, joiden hoitamatta jättämisestä saattaa aiheutua vaaraa kansalaisten hengelle tai terveydelle sekä Suomen valtion toiminnan kannalta kriittiset toiminnot
  • Laillinen mielenilmaus, joilla vauhditetaan neuvottelujen etenemistä
  • Työnantajalle ei tarvitse kertoa, minkä liiton jäsen on, eikä lakkoon osallistumisesta tarvitse etukäteen ilmoittaa omalle esimiehelle tai muille työnantajan edustajille

Lakkoavustus

  • Lakkoavustusta maksetaan lakkoon osallistuneille TRALin jäsenille 50 euroa/lakkopäivä (veronalaista tuloa)
  • Avustusta haetaan YTN:n sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://lakko.ytn.fi/, lomake aukeaa 4.1. aamulla
  • Avustus tulee hakea 19.1. mennessä ja ne maksetaan tammikuun aikana

Tarkempia toimintaohjeita lakon osalta löydät myös YTN:n verkkosivuilta ja voit myös olla yhteydessä päivystyspuhelimeen numerossa 040 - 352 3671 (arkisin klo 7-19). Sähköpostitse voit ottaa yhteyttä osoitteeseen finanssi(at)ytn.fi.
 


Ylemmät Toimihenkilöt YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN vastaa Akavan kentässä ylempien toimihenkilöiden sopimus- ja neuvottelutoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN:n jäseninä on 19 akavalaista liittoa, joiden kautta se edustaa 170 000 asiantuntijaa ja esimiestä eri toimialoilla. TRAL on YTN:n neljänneksi suurin jäsenliitto. ytn.fi

Lisätietoja TRALin rahoitusalalla työskenteleville jäsenille:

Joonas Kopra

Erityisasiantuntija, finanssi- ja kaupan ala

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi