Taloushallintoala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä muuttuvassa maailmassa

13.10.2022 | Työelämä

Toteutimme huhti-toukokuussa 2022 taloushallintoalalla työskenteleville tradenomikoulutuksen suorittaneille kyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa tradenomiopintojen ja alan työelämän kohtaamista. Yleisesti ottaen taloushallintoalan tehtävät ovat monipuolistuneet huomattavasti vuosien varrella ja sähköisiin järjestelmiin siirtyminen tarjoaa haasteita tulevinakin vuosina. Alalla työskenteleekin ammattilaisia, joilla on monipuolinen osaaminen ja jotka pitävät huolta osaamisestaan.

Tradenomiopinnoista hyvä pohja taloushallintoalalle

Tradenomiopintojen antama pohja koettiin pääsääntöisesti riittäväksi lähtökohdaksi työelämään. Vastauksissa oli huomattavissa eroja taloushallintoalan suuntautumisen suorittaneiden tradenomien ja jonkin toisen suuntautumisen suorittaneiden tradenomien välillä.

Digitalisaation myötä ohjelmistohallinnan tärkeys korostuu myös taloushallinnon tehtävissä. Opinnoissa niiden määrä oli kuitenkin jäänyt vähäiseksi. Tämä johtuu osaltaan siitä, että ohjelmistojen hankinta on kouluille iso kuluerä. Tässä olisikin ohjelmistotaloille petraamisen paikka, jolla voitaisiin tukea opintojen ja työelämän kohtaamista alalla.

Taloushallintoalan tradenomit pitävät osaamisen kehittämistä tärkeänä

Pohdittaessa oman uran kannalta tärkeimpiä seikkoja, nousi esille erityisesti osaaminen. Vastaajat kokivat, että osaamista kehittämällä työnteko oli luonnollisesti helpompaa, mutta myös uralla eteneminen ja joukosta erottuminen onnistuivat paremmin. Osaamisen kehittämisessä oli kuitenkin selkeästi havaittavissa toive, että siihen voisi käyttää työaikaa selkeästi nykyistä enemmän. Tämän toiveen huomioiminen palvelisi tuottavuuden ja osaamisen lisääntymisenä myös työnantajia.

Parempi palkkaus ja jaksamisesta huolehtiminen lisäisivät taloushallintoalan vetovoimaa

Taloushallintoalalla kärsitään työntekijäpulasta ja ala onkin varsin usein koettu ns. läpikulkualana, jolta hakeudutaan töihin muille aloille – tämä kierre on saatava katkaistua. Kysyttäessä tarpeellisia vetovoimatekijöitä alalle, nousivat esiin seuraavat huomiot: alalla tulisi olla asiantuntijatyötä vastaava, nykyistä selkeästi parempi palkka ja tietoisuutta alan monipuolisista työtehtävistä tulisi lisätä. Lisäksi työhön ja työpaikkoihin liittyviä yleisiä seikkoja tulisi pyrkiä korjaamaan. Tärkeimpänä huomiota kiinnitettiin alan voimakkaaseen syklitykseen, joka johtuu mm. tilinpäätöksien aikatauluista. Suuri ylitöiden määrä näiden aikataulujen johdosta koettiin varsin kuormittavana. Tässä olisikin työantajilla vaikuttamisen paikka, jotta henkilökuntaa on vuoden ruuhkahuippuina riittävästi ja suurelta ylityökuormalta sekä väsymiseltä vältytään. Kuitenkin melkein 70 % kyselyyn vastanneista totesi erittäin todennäköisesti tulevaisuudessakin työskentelevänsä taloushallintoalalla.

Mielikuva taloushallintoalasta kaipaa muutosta

Tarvetta on myös korjata ummehtunut mielikuva alasta. Useimmiten yhä edelleen päällimmäisenä alasta tuleva mielikuva liittyy vanhoihin aikoihin ja erilaisten paperisten dokumenttien pyörittelyyn. Näin ei todellakaan enää ole, vaan taloushallinnon tehtäviä ja toimenkuvia on nykypäivänä todella laajasti. Aina assistentista, kirjanpitäjästä, sisäisen laskennan ja liiketoimintatiedon asiantuntijan kautta yritysneuvojaan ja talousjohtajaan asti. Lisäksi julkisella puolella on olemassa omat erityispiirteensä mm. kilpailutuksiin ja tilinpäätöksiin liittyen. ​​Taloushallintoala tarjoaakin monipuolisia työmahdollisuuksia mm. kirjanpito- ja tilitoimistoissa, alan konsulttiyrityksissä sekä yritysten talousosastoilla. Työpaikan koko voi vaihdella yhdestä henkilöstä aina kansainvälisiin konserneihin asti, joten myös työympäristöissä on runsaasti vaihtoehtoja. Alalla kohisten etenevä digitalisaatio ja automaatio mahdollistaa rutiinitöiden lisäksi toimimisen talouden asiantuntijana. Taloushallintoalalla toimiminen voi myös olla sysäys tai etappi yrittäjyyteen ja yritysten johtotehtäviin, sillä johtajalta odotetaan liiketoiminnan ja yrityksen talouden analysoimisen hallintaa.

Blogiteksti: Jenni Lakso


Sinua voisi kiinnostaa myös:

Tradenomi Sari de Nier päätyi kansainvälisen uran kautta tilintarkastajaksi Turkuun. Lue Sarin uratarina.

Taloushallintoalan tradenomeissa verkostoidut muiden taloushallinnon tehtävissä työskentelevien kanssa, vaikutat alan työoloihin ja kehität osaamistasi. Lähde mukaan Taloushallintoalan tradenomeihin!

Jenni Lakso

Asiantuntija, teknologiateollisuus ja taloushallintoala, luottamusmiestoiminta

050 321 8982

jenni.lakso@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Miksi lakkoilemme?

Painostustoimilla, tai työtaistelutoimilla, vauhditetaan tavoitteiden saavuttamista ja sopimuksen syntymistä. Painostustoimia ei yleensä aloiteta lakoilla, sillä ne ovat keinovalikoiman järeimmästä päästä. Liikkeelle lähdetään lähes poikkeuksetta lievemmillä kielloilla.

Lue lisää

Epäasiallinen kohtelu työpaikoilla - tehdään siitä yhdessä loppu!

Mitä on epäasiallinen kohtelu? Miten epäasialliseen kohteluun voi puuttua? Työnantajalla on velvollisuus puuttua epäasialliseen kohteluun heti sen tultua ilmi.

Lue lisää

Mitä perhevapaauudistus tarkoittaa käytännössä?

Elokuussa 2022 tuli voimaan perhevapaauudistus. Uudistuksella tavoitellaan sukupuolten välisten palkkaerojen pienenemistä ja yhtäläistä urakehitystä sukupuolten välillä. Miten vanhempainvapaan päivät jakautuvat ja onko vanhempainvapaa palkallista? Onko minulla oikeus osa-aikaiseen vanhempainvapaaseen?

Lue lisää

Ihminen nimikkeen takana ratkaisee - 5 vinkkiä luontevaan verkostoitumiseen

Pureudumme Työelämäkorjaamossa toiveteemaan: löydämme aidot ihmiset nimikkeiden takaa. Näin verkostoituminen helpottuu ja esteet poistuvat. Moni kohtaaminen jää toteutumatta, sillä hienot nimikkeet peittävät taakseen aidon, lähestyttävän ihmisyyden. 

Lue lisää

Perhevapaista sopimatta jättäminen olisi vastuutonta

Neuvotteluissa päätetään, maksetaanko jatkossa lapsen molemmille vanhemmille perhevapaiden ajalta palkkaa nykylain tarkoituksen mukaisesti.

Lue lisää