Perhevapaakirjaus tuo merkittävän muutoksen työkulttuuriin: ”Isät pääsevät seuraamaan lastensa ensiaskeleita”

2.5.2023 | Työelämä

Tradenomit tähtäävät tasa-arvoiseen työelämään sopimus sopimukselta. Nuorten naisten asema huolestuttaa yhä, sanoo edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula.

Molemmat vanhemmat saavat nyt palkkaa perhevapaan ajalta

Tradenomien edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula uskoo, että perhevapaakirjaus toimii niin naisten kuin miesten eduksi työelämässä. Molemmat vanhemmat saavat nyt palkkaa perhevapaalta. Tämä lukee yhä useammassa työehtosopimuksessa, ja Tradenomeille se on merkki edunvalvonnan valtavasta voimasta.

Viime elokuussa tuli voimaan perhevapaauudistus, jota Tradenomit olivat ajaneet jo yli kymmenen vuoden ajan. Raskausvapaan jälkeiset perhevapaat jaetaan tasan, ja toiselle vanhemmalle voi luovuttaa vain reilun kolmanneksen omasta siivustaan. Mutta pitävätkö isät vapaansa?

”Uusi laki ei yksin muuta mitään. Harva isä ottaa perhevapaata pelkän päivärahan varassa”, toteaa Tradenomien edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula.

    ”Isät pääsevät seuraamaan lastensa ensiaskeleita ja hoitamaan heitä. Samalla nuorten naisten asema paranee työelämässä.”

Ennen uudistusta työehtosopimuksiin oli tyypillisesti kirjattu, että ei-synnyttävä vanhempi saa viisi päivää palkallista vapaata ja synnyttävä vanhempi noin kolme kuukautta. Helmikuussa perhevapaauudistus kirjattiin Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukseen. Nyt molemmat vanhemmat saavat pitää 32 päivää palkallista perhevapaata, ja raskaana oleva lisäksi 40 päivää palkallista raskausvapaata.

”Nyt olen varma, että kaikki pitävät vähintään perhevapaansa palkallisen kauden. Tämä on merkittävä muutos työkulttuurissa.”

Rantamaulan mukaan perhevapaan tasa-arvoinen palkkaus oli yksi Tradenomien tärkeimmistä tavoitteista, jonka eteen liitto teki valtavasti töitä jo vuosia ennen perhevapaauudistusta.

”Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä Teknologiateollisuuden sopimuksesta. Sehän usein viitoittaa tietä muille ylempien toimihenkilöiden sopimuksille, ja niin tapahtui tälläkin kertaa. Olisi tärkeää, että kirjaus tulisi myös toimihenkilöiden ja työntekijöiden sopimuksiin.”

Perhevapaakirjaus toimii niin naisten kuin miesten eduksi työelämässä

Rantamaula uskoo, että perhevapaakirjaus toimii niin naisten kuin miesten eduksi työelämässä.

”Isät pääsevät seuraamaan lastensa ensiaskeleita ja hoitamaan heitä. Samalla nuorten naisten asema paranee työelämässä.”

”Jos naisen palkka on jo työuran alussa pienempi kuin miehen palkka vastaavasta työstä, eroa on erityisen vaikea kuroa umpeen myöhemmin.”

Perhevapaakirjauksesta huolimatta Rantamaulaa huolestuttaa edelleen naisten asema työelämässä, erityisesti raskaudesta johtuva syrjintä, määräaikaiset työsuhteet sekä heikko palkkakehitys.

”Jos naisen palkka on jo työuran alussa pienempi kuin miehen palkka vastaavasta työstä, eroa on erityisen vaikea kuroa umpeen myöhemmin. Tasa-arvoinen ja läpinäkyvä palkkaus onkin asia, jota pyrimme edistämään työehtosopimuksissa.”

”Olemme erittäin ylpeitä Teknologiateollisuuden sopimuksesta”, Rantamaula iloitsee. Kuva: Piia Arnould

”Olemme erittäin ylpeitä Teknologiateollisuuden sopimuksesta”, Rantamaula iloitsee. Kuva: Piia Arnould

Katse henkisen työhyvinvoinnin edistämiseen

Rantamaula toivoo, että nuoriin työntekijöihin kiinnitettäisiin kaiken kaikkiaan nykyistä enemmän huomiota. Hän pitää uutisia alle 35-vuotiaiden työntekijöiden uupumisista ja työkyvyttömyyseläkkeistä hälyttävinä.

”Työturvallisuuslakia on uudistettava kokonaisuutena seuraavalla hallituskaudella, ja samalla on kirjattava käytännön menetelmät työehtosopimuksiin. Kypäriä ja suojalaseja Suomessa kyllä käytetään, mutta on varmistettava, että ihmiset jaksavat työelämässä myös henkisesti.”

Tradenomit ehdottavat henkisen työhyvinvoinnin edistämiseksi ennaltaehkäisevää mallia. Siihen kuuluvat muun muassa terveystarkastukset, joissa huomioidaan sekä henkinen että fyysinen hyvinvointi, sekä entistä joustavammat työajat.

Rantamaula pitää tärkeänä, että työntekijät voisivat lyhentää työpäiväänsä tai työviikkoaan väliaikaisesti esimerkiksi silloin, kun läheisen hoito tai parisuhteen loppu vievät voimia.

”Suomessa työtä tehdään on-off-tyyliin. Olet töissä koko viikon tai et lainkaan. Me ehdotamme työntekijän subjektiivista oikeutta osa-aikatyöhön.”

Teksti: Marianna Salin

Sinua voisi kiinnostaa myös

Työajan lyhentämisestä apua jaksamiseen - mitä tarkoittaa subjektiivinen oikeus osa-aikatyöhön?

Tradenomien työ tuotti tulosta: perhevapaauudistus teknologiateollisuuden ylemmille toimihenkilöille

Nämä ovat yleisimmät tasa-arvoasiat, jotka vaativat muutosta

Lisää aiheesta: Työelämä

Yhdenvertainen ja syrjimätön työelämä on jokaisen oikeus ja tehtävä!

Työpaikoilla laki pakottaa työnantajan edistämään yhdenvertaisuutta ja ehkäisemään syrjintää. Vähintään 30 hengen työpaikoillla yhdenvertaisuutta edistävät toimet kirjataan yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Vaikka työpaikoilla tehdään lakisääteistä työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi, myös työyhteisöjen tavassa puhua arvostavasti ja kunnioittavasti jokaikisestä ihmisestä on valtava merkitys. Jokaisen meistä on puututtava rohkeasti syrjivään puheeseen, käytökseen ja työpaikan toimintatapoihin.

Lue lisää

Poliitikot välttelevät mielenterveysongelmien käsittelyä

Työkyvyttömyyseläkettä mielenterveyssyillä hakevista jopa 38 prosenttia on alle 34-vuotiaita. Miksi tilannetta ei saada korjatuksi?

Lue lisää

Lakko-oikeuden rajaaminen ei saa kannatusta

Lakko-oikeuden rajaamisen sijaan on syytä kääntää katse työelämän hyvinvointiin. Mielenterveyden häiriöt aiheuttavat vuosittain 11 miljardin euron kustannukset.

Lue lisää

Mitä jos Orpon hallitus sinnitteleekin neljä vuotta?

Olemme 0siirtymässä vakaasta työmarkkinasta poukkoilevaan työmarkkinapolitiikkaan, johon poliitikot entistä enemmän tuovat impulsseja poliittisesta ilmastosta riippuen.

Lue lisää

Työehtosopimus on lomarahan tae

Kesälomat ovat taas ovella. Suomalainen palkansaaja on tottunut saamaan lomarahaa, jota moni pitää itsestäänselvyytenä. Täytyykö lomarahaa maksaa lain mukaan?

Lue lisää