Tasa-arvoa työpaikalla voi edistää yksinkertaisin keinoin

13.12.2018

Reilu parikymmentä tradenomia kokoontui marraskuun lopulla keskustelemaan sukupuoliin liittyvistä myyteistä ja tasa-arvosta Jonna Louvrier’in vetämään työpajaan. Tilaisuus päätti kolmen työpajan sarjan joista ensimmäinen oli suunnattu naisille, toinen miehille ja viimeinen oli avoin kaikille.

Suomi – tasa-arvon huippumaa?

Ajattelemme Suomessa usein asuvamme tasa-arvon kehdossa. Moneen muuhun maahan verrattuna asiat ovatkin hyvin, mutta aivan kaikessa emme pärjää muille.

– Naisten mahdollisuuksia päästä johtotehtäviin tarkastelevassa tilastossa Suomen edellä on 56 maata, mm. Burundi ja Ruanda, kertoo Louvrier. Suomessa 7 % toimitusjohtajista on naisia ja hallituspaikoista 29 % on naisten hallussa.

– Tasa-arvoon kannattaa panostaa, koska maissa, joissa on eniten tasa-arvoa, ihmiset ovat myös terveempiä, onnellisempia ja tuottavampia, Louvrier muistuttaa. 

Palkkaerot

Voimakkaasti segregoituneet työmarkkinat aiheuttavat meillä ongelmia. – Keskimääräinen palkkaero Suomessa on 16,1 prosenttia. Tradenomimiehet saavat keskiarvolla mitattuna noin 18 prosenttia parempaa palkkaa. Siitä selittämätöntä palkkaeroa, jota ei voi perustella esimerkiksi eroilla koulutuksessa tai työkokemuksessa, on noin 7 %, sanoo Louvrier.

Naisten taipumus pyytää pienempää palkkaa ja hakea ainoastaan tehtäviin, joissa kokevat täyttävänsä kaikki vaatimukset, vaikuttaa osaltaan palkkaeroon.  – Lisäksi palkkatietämys on alhaista. 58 prosenttia suomalaisista ei tiedä, mitä palkkaa saisi, jos siirtyisi vaativampiin tehtäviin, kuvaa Louvrier.

Oman palkkansa oikeaa määrää voi selvittää  esimerkiksi ottamalla yhteyttä TRALin palkkaneuvontaan tai tutkimalla palkkakategorioita. – Olisi tietenkin myös vastuullista työantajapolitiikkaa huolehtia samoissa tehtävissä toimivien samanarvoisista palkoista, toteaa Louvrier.

Tasa-arvon edistäminen jokaisen vastuulla

Sekä työnantajalla että työntekijöillä on velvollisuus huolehtia tasa-arvon toteutumisesta. – Kaikissa yli 30 työntekijän yrityksissä on laadittava tasa-arvosuunnitelma kahden vuoden välein. Suunnitelman tulee sisältää mm. konkreettiset toimet tasa-arvon edistämiseksi, Louvrier sanoo. Viimeisimmän tasa-arvobarometrin mukaan alle 60 prosenttia tietää, onko oma työantaja tehnyt suunnitelman vai ei.

– Arjen epätasa-arvoa on usein vaikea huomata. Ajatellaan, että työelämä on epätasa-arvoinen, mutta ei meidän työpaikka. Epätasa-arvo on aina jossain muualla, kuvaa Louvrier.

Vaikka onkin työnantajan velvollisuus huolehtia siitä, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet tehdä työtä samalla tavalla, myös työntekijä voi tehdä paljon tasa-arvon edistämiseksi. Epätasa-arvon kokemukseen vaikuttaa nimittäin suuresti arki työkavereiden kanssa.

– Muiden kokemaa tasa-arvoa työyhteisössä voi edistää tunnistamalla omat etuoikeutensa, katsomalla asioita muiden perspektiivistä ja kysymällä muilta, miten he kokevat tasa-arvon ja millaista tukea he sinulta tarvitsisivat, summaa Louvrier.  – Lisäksi kannattaa tutustua tasa-arvosuunnitelmaan ja puhua palkasta mahdollisimman avoimesti.

Teksti: Maarit Laakso