Täytyykö loman sisältää tietty määrä lauantaipäiviä?

16.7.2021 | Laki

Kysy ja työsuhdejuristimme vastaa.

Kysymys:

Haluan pilkkoa kesälomani useampaan lyhyempään pätkään. Pitääkö minun sisällyttää lomaani tietty määrä lauantaipäiviä?

Vastaus:

Sellaista sääntöä ei ole olemassa, että vuosilomaan pitäisi sisältyä tietty vähimmäismäärä lauantaipäiviä tai että viidestä lomapäivästä vähennettäisiin aina yksi ylimääräinen päivä lauantain osuutena. Vuosilomaa kuluttavat vain lomajakson sisään jäävät arkilauantait sekä lomajakson päättyessä perjantaina sitä seuraava lauantai, edellyttäen, että työntekijällä on vielä lomapäiviä, joista vähentäminen voidaan tehdä. Työnantaja kontrolloi työntekijöiden lomapäivien kulumista käytännössä päättämällä loman ajankohdasta.

Työnantaja ei saa kuitenkaan ilman työntekijän suostumusta määrätä vuosilomaa alkavaksi työntekijän vapaapäivänä, jos tämä johtaa lomapäivien vähenemiseen. Lisäksi kolme päivää tai sitä lyhyempää loman osaa ei saa ilman työntekijän suostumusta antaa niin, että lomapäivä sattuisi työntekijän työvuoroluettelon mukaiseksi vapaapäiväksi.

Useimmiten epäselvyys lauantaipäivien kulumisesta loman aikana tulee esille silloin, kun lomaa on ”pilkottu” osiin työntekijän toiveesta. Kuten todettu, loma ei siis automaattisesti kuluta lauantaipäiviä, vaan tästä pitää sopia. Käytännössä työnantaja monesti vaatii tällaisesta lomajärjestelystä sovittaessa työntekijää hyväksymään lauantain sijoittamisen lomapäiväksi, jotta sekä lomaa yhdenjaksoisesti että pätkissä pitävillä olisi tosiasiallisesti lomaa tasapuolisesti saman verran.


Lisätietoa vuosilomista

Digijuristi-palvelusta löydät vastaukset yleisimpiin vuosilomaa koskeviin kysymyksiin. 

Laura Järvelä

Työsuhdejuristi

lakiasiat@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Laki

Mitä työsuhteen alkaessa voi sopia lomista?

Usein uudessa työsuhteessa on tapana sopia työntekijälle ylimääräistä lomaa ensimmäiselle kesälle, joskus myös kahdelle ensimmäiselle talvelle, joille vuosilomalain mukaan ei ehtisi kertyä vuosilomaa. Sopimus ylimääräisistä lomista on syytä tehdä huolellisesti ja siitä olisi hyvä käydä ilmi ainakin seuraavat asiat.

Lue lisää

Vuosiloma osissa – kuluttavatko lauantait lomaa?

Kuka päättää vuosiloman ajankohdan? Lasketaanko lauantait lomapäiviksi, jos vuosiloma pidetään osissa? Voiko vuosiloma alkaa vapaapäivänä? Katso vastaukset vuosilomaa koskeviin kysymyksiin!

Lue lisää

Mitä on huomioitava liukuvan työajan osalta?

Liukuva työaika on käytössä monella työpaikalla. Aina ei ole kuitenkaan selkeää mihin se on tarkoitettu ja mihin ei.

Lue lisää

Mitä laki sanoo nollatuntisopimuksista ja tarvittaessa töihin kutsuttavan oikeuksista?

Kysy ja työsuhdejuristimme vastaa: Onko sallittua tehdä työsopimuksia, joissa työajaksi sovitaan 0–37,5 tuntia viikossa?

Lue lisää

Milloin työnantajan on noudatettava työehtosopimusta?

Työehtosopimukset eli TES:t ovat sopimuksia, joiden perusteella monet keskeiset työehdot määräytyvät. Lähes aina työehtosopimuksissa on sovittu työntekijän kannalta lain vähimmäistasoa paremmista ehdoista. Mutta mistä tietää, onko työnantajan noudatettava työehtosopimusta?

Lue lisää