Täytyykö loman sisältää tietty määrä lauantaipäiviä?

16.7.2021 | Laki

Kysy ja työsuhdejuristimme vastaa.

Kysymys:

Haluan pilkkoa kesälomani useampaan lyhyempään pätkään. Pitääkö minun sisällyttää lomaani tietty määrä lauantaipäiviä?

Vastaus:

Sellaista sääntöä ei ole olemassa, että vuosilomaan pitäisi sisältyä tietty vähimmäismäärä lauantaipäiviä tai että viidestä lomapäivästä vähennettäisiin aina yksi ylimääräinen päivä lauantain osuutena. Vuosilomaa kuluttavat vain lomajakson sisään jäävät arkilauantait sekä lomajakson päättyessä perjantaina sitä seuraava lauantai, edellyttäen, että työntekijällä on vielä lomapäiviä, joista vähentäminen voidaan tehdä. Työnantaja kontrolloi työntekijöiden lomapäivien kulumista käytännössä päättämällä loman ajankohdasta.

Työnantaja ei saa kuitenkaan ilman työntekijän suostumusta määrätä vuosilomaa alkavaksi työntekijän vapaapäivänä, jos tämä johtaa lomapäivien vähenemiseen. Lisäksi kolme päivää tai sitä lyhyempää loman osaa ei saa ilman työntekijän suostumusta antaa niin, että lomapäivä sattuisi työntekijän työvuoroluettelon mukaiseksi vapaapäiväksi.

Useimmiten epäselvyys lauantaipäivien kulumisesta loman aikana tulee esille silloin, kun lomaa on ”pilkottu” osiin työntekijän toiveesta. Kuten todettu, loma ei siis automaattisesti kuluta lauantaipäiviä, vaan tästä pitää sopia. Käytännössä työnantaja monesti vaatii tällaisesta lomajärjestelystä sovittaessa työntekijää hyväksymään lauantain sijoittamisen lomapäiväksi, jotta sekä lomaa yhdenjaksoisesti että pätkissä pitävillä olisi tosiasiallisesti lomaa tasapuolisesti saman verran.


Lisätietoa vuosilomista

Digijuristi-palvelusta löydät vastaukset yleisimpiin vuosilomaa koskeviin kysymyksiin. 

Laura Järvelä

Työsuhdejuristi

020 155 8815

lakiasiat@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Laki

Milloin työnantajan on noudatettava työehtosopimusta?

Työehtosopimukset eli TES:t ovat sopimuksia, joiden perusteella monet keskeiset työehdot määräytyvät. Lähes aina työehtosopimuksissa on sovittu työntekijän kannalta lain vähimmäistasoa paremmista ehdoista. Mutta mistä tietää, onko työnantajan noudatettava työehtosopimusta?

Lue lisää

Kilpailukieltoja koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin – mikä muuttui?

Kilpailukieltoa koskeva lainsäädäntö muuttui vuodenvaihteessa ja jatkossa työnantajalla on aina korvausvelvollisuus kilpailukiellon sidonnaisuusajalta.

Lue lisää

Mitä tulisi huomioida uutta työsopimusta solmiessa?

Unelmien työpaikka tiedossa? Tekemässä uutta työsopimusta? Mitä asioita tulee ottaa huomioon työsopimuksessa?

Lue lisää

Mitä tulee ottaa huomioon, jos jää opintovapaalle?

Harkitsetko opintovapaalle jäämistä? Mitä tulee ottaa huomioon opintovapaasta sovittaessa? Miten teet opintovapaahakemuksen? Koska opintovapaata on haettava? Onko työnantajan pakko myöntää opintovapaa?

Lue lisää

Voiko etätyössä noudattaa liukuvaa työaikaa ja tehdä ylityötä?

Voiko etätöissä tehdä ylitöitä ja liukumaa? Voiko työnantaja vaatia etätyössä normaalia työntekoa myös silloin, kun lapsi on sairaana? Työsuhdejuristimme vastaa.

Lue lisää