Julkisen sektorin neuvottelutilanne

12.8.2022

AVAINTA

Kirkko

 • KirVesTesin piirissä kirkon virka- ja työsuhteiset ylemmät toimihenkilöt, kuten papit, kanttorit, diakonia- ja nuorisotekijät ja hallinnon tehtävissä työskentelevät akavalaiset.
 • Sopimus voimassa 28.2.2022 saakka, neuvottelut käynnistyvät 19.1.2022 ja niitä käytiin maaliskuun alkupäiviin saakka.
 • Uusi virka- ja työehtosopimus solmittu ajalle 1.3.2022 - 29.2.2024

Kunta

 • OVTESin piirissä kunnallinen opetushenkilöstö, KVTESin piirissä noin 120 200 kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijaa ja kuukausipalkkaista työntekijää, LS:n piirissä kunnalliset lääkärit, TS:n piirissä kunnallinen tekninen henkilöstö. Lue kuntasektorin viimeisin jäsentiedote Kuntatiimi.
 • Kaikki kunnan sopimukset voimassa 28.2.2022 saakka, neuvottelut käynnistyivät 11.1.2022.
 • Kevään aikana järjestettiin useissa kaupungeissa lakkoja ja määräaikaiset ylityö- ja vuoronvaihtokiellot muutettiin toistaiseksi voimassaolevaksi, kunnes ratkaisu uudesta sopimuksesta syntyi. 
 • JUKO, JAU (=JHL ja Jyty) sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT hyväksyivät neuvottelutuloksen. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi 8.6.
 • Sopimuskokonaisuus koskee JUKOn neuvottelemia kunta-alan sopimuksia: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS), Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus sekä 1.1.2023 alkaen Kunta- ja hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus (HYVTES). Lisäksi sopimukseen sisältyvät Kunnan ja hyvinvointialan pääsopimus, työelämän kehittämisyhteistyötä koskeva sopimus sekä palkkaohjelmaa koskeva virka- ja työehtosopimus 2023–2027.

Kunta-alan painostustoimet päättyivät 8.6.

 • Neuvottelutuloksen hyväksymisen myötä ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi 8.6.
 • Kaksipäivisiä lakkoja toteutettiin huhtikuussa useissa kaupungeissa ja seuraavat lakkoaallot toteutuivat toukokuussa kymmenessä kaupungissa. Kiitos kaikille jäsenillemme, jotka osallistuivat painostustoimiin! Lakkojen tunnelmiin voit tutustua tarkemmin JUKOn sivuilla.
 • Lakot järjestettiin 3.-9.5. kaikilla kunta-alan sopimusaloilla pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa), Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä. Niiden ulkopuolelle oli rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Haethan lakkoavustusta mahdollisimman pian!

 • Maksamme lakkoon osallistuville jäsenillemme lakkoavustusta 100 euroa/lakkopäivä, joka on veronalaista tuloa.
 • Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeemme kautta lakon päätyttyä. 
 • Lakkoavustusta voivat hakea varsinaiset jäsenet sekä Mustatason opiskelijajäsenet.
 • Hakemusten käsittelyaika on noin kaksi viikkoa sen jälkeen, kun ao. lakko on päättynyt ja jäsen on hakemuksensa meille lähettänyt.
 • Tarkistamme hakemuksen saapumisen jälkeen jäsenyyden sekä lakossaoloajan. Lakkoavustus voidaan periä takaisin, jos jäsenyyden kesto lakon yhteydessä alittaa yhteensä 6 kuukautta.

Työterveyslaitos

Valtio

Yliopisto

Yksityinen opetusala

Kaikki sopijaosapuolet hyväksyivät Sivistystyönantajien kanssa 5.8. saavutetut neuvottelutulokset

Neuvottelut nytkähtivät ratkaisevasti eteenpäin vasta elokuun ensimmäisinä päivinä, kun niitä oli jatkettu kesän tuloksettoman tunnusteluvaiheen jälkeen. 

Yksityisten koulujen ja oppilaitosten palkkaratkaisusta ja työehdoista neuvoteltiin helmikuusta lähtien. Aiemman työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 31.3.2022.

Yksityisen opetusalan sopijaosapuolia ovat Sivistystyönantajat, opetushenkilöstöä edustava OAJ sekä oppilaitosten hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä edustavat JHL ja Jyty.

Yksityisen opetusalan uusi työehtosopimus on voimassa 9.8.2022-31.3.2024. Vajaa kaksivuotinen sopimus tuo ensimmäisenä vuotena keskimäärin 2,55 prosentin palkankorotukset. Yleiskorotus 1.9.2022 on 2,0 prosenttia, minkä lisäksi jaetaan 0,55 prosentin paikallinen erä, jonka käytöstä sovitaan luottamusmiehen kanssa. Ellei jakotavasta ei löydy yksimielisyyttä, erä jaetaan yleiskorotuksena.

Toisen vuoden palkankorotusten suuruus on sidottu tiettyjen yksityisen sektorin verrokkisopimusten korotuksiin ja kustannusvaikutukseen kahden vuoden ajalta. Sopimuksessa saavutettiin myös laaja perhevapaa, mikä vastaa 1.8. voimaan tullutta perhevapaauudistusta.

Lisätietoa julkisen sektorin neuvotteluista

Lisätietoja julkisen sektorin neuvotteluista löydät julkisen sektorin neuvottelujärjestömme JUKOn sivuilta.

Neuvotteluinfon sisältö

Mistä neuvotteluissa on kyse?

Yksityisen sektorin neuvottelutilanne

Harri Westerlund

Erityisasiantuntija, julkinen sektori, luottamusmiestoiminta

040 839 5909

harri.westerlund@tradenomi.fi