Yksityisen sektorin neuvottelutilanne

11.1.2022

 

Sopimusala

 

Sopimus voimassa

Neuvottelutilanne

Arkkitehtisuunnitteluala   30.11.2021 Uusi työehtosopimus solmittu
Energia-ala   28.2.2022 Neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
EPA-ala (mm. Destia, Finavia, Metsähallitus, VTT)      
- Destia   31.1.2022 Neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
ICT-ala   30.11.2021 Uusi työehtosopimus solmittu
Järjestöala      
- Ylioppilaskunnat   31.1.2022 Neuvottelut käynnissä
- AMK-opiskelijakunnat   31.1.2022 Neuvottelut käynnissä
Kemian ala   31.1.2022 Neuvottelut käynnissä
Palvelutoimialat (mm. Digita, Finnair, Posti Group, VR, Yle)      
- Finnair   28.2.2022 Neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
- YLE   28.2.2022 Neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
- Digita   31.3.2022 Neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
- Viestinvälitys- ja logistiikka-ala   31.10.2021 Neuvottelut käynnissä
- Informaatiologistiikka-ala   31.1.2022 Neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
- Yrityskehitysorganisaatiot   31.1.2022 Neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
Rahoitusala   28.2.2022 Neuvottelut käynnissä
Suunnittelu- ja konsulttiala   30.11.2021 Uusi työehtosopimus solmittu
Teknologiateollisuus   30.11.2021 Uusi työehtosopimus solmittu
Tietotekniikan palvelualat   30.11.2021 Uusi työehtosopimus solmittu
Yksityinen laboratorioala   31.1.2022 Neuvottelut käynnistyvät myöhemmin

Uudet työehtosopimukset löydät YTN:n sivuilta. Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole omia työehtosopimuksia elintarvike-, metsä-, kaupan tai vakuutusaloilla.

Sopimukseton tila

 • Sopimuksettomaan tilaan siirrytään, kun sopimuskausi päättyy eikä uutta sopimusta ole vielä syntynyt.
 • Tällöin työehtosopimuksen mukaista työrauhavelvoitetta ei ole.
 • On syytä huomata, että joulukuun alusta lähtien solmittavissa uusissa työsopimuksissa viittaukset työehtosopimukseen eivät päde, vaan sen sisältämät ehdot on sovittava kaikki erikseen.
 • Päättyneen sopimuksen noudattaminen kuitenkin jatkuu muilta osin niin sanotun jälkivaikutuksen perusteella.
 • Mikäli sopimuksettoman tilan aikana ilmenee ongelmia työsuhteen ehdoista, ota yhteyttä oman yrityksesi henkilöstöedustajaan tai työsuhdeneuvontaamme!

Teknologiateollisuuden kolmelle sopimusalalle neuvottelutulos

Neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN on saavuttanut neuvottelutuloksen kolmella teknologiateollisuuden sopimusalalla. Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa teknologiateollisuuden, suunnittelu- ja konsulttialan sekä tietotekniikan palvelualoille sovitut ylempien toimihenkilöiden sopimukset ovat kestoltaan mallia 1+1. Ensimmäisen vuoden palkankorotukset ovat jokaisessa sopimuksessa kustannusvaikutukseltaan 1,8 prosenttia. Toisen vuoden palkkaratkaisusta sovitaan ensi syksynä. Lue YTN:n tiedote neuvottelutuloksesta.

Toimihenkilöiden lakko peruuntuu

Ammattiliitto PROn aiemmin julistama lakonuhka teknologiateollisuudessa peruuntuu ja painostustoimet päättyvät, kun työriidan sovittelussa saavutettiin tulos 13.1.2022 valtakunnansovittelijan johdolla.

Lakot UPM:llä

Paperiliitto, Sähköliitto että Ammattiliitto Pro aloittavat lakot 1.1.2022 UPM:n työpaikoilla, kun uusia sopimuksia ei saavutettu määräaikaan mennessä. Lakkojen piirissä ovat kaikki päättyvien paperiteollisuuden työntekijöiden ja toimihenkilöiden työehtosopimuksien alaiset työt UPM:n työpaikoilla. Neuvottelujärjestöllämme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:llä ei ole alalla omaa työehtosopimusta.

Lakot alkavat lauantaina 1.1.2022 kello 6.00 (poislukien Lappeenrannan biojalostamo, jossa lakko alkaa 1.1. kello 7.00) ja päättyvät 22.1.2022 kello 6.00, ellei sitä ennen saavuteta neuvottelutuloksia uusista työehtosopimuksista. 

Nykyisten työehtosopimuksien päättyessä ja ns. sopimuksettoman tilan alkaessa työtaistelutoimenpiteet ovat laillisia ja lakoista on ilmoitettu myös vaadittuun määräaikaan mennessä sovittelijalle sekä UPM:lle.

Koskevatko lakot Tradenomien jäseniä?

 • Mahdollisten lakkojen aikana ylempinä toimihenkilöinä työskentelevät Tradenomien jäsenet tekevät lakkotaloissa normaalisti työnsä pitäytyen omissa työtehtävissään.
 • Mikäli jäseneen sovelletaan toimihenkilö- tai työntekijöiden työehtosopimusta määritellyissä lakkotaloissa, on hän lakon piirissä ja suosittelemme osallistumaan lakkoon.

Lakkoavustus

 • Lakkoon kuuluvien työehtosopimusten piirissä oleville ja lakkoon osallistuville Tradenomien jäsenille maksetaan lakkoavustus 100 €/vrk. Avustus on samansuuruinen kuin muillakin liitoilla. Lähetämme jäsenillemme lakkojen alkaessa lisätietoa avustuksesta ja sen hakemisesta.
 • Avustusta haetaan lakon päätyttyä ja/tai lakkopäivien varmistuttua. Hakemusten käsittelyaika on noin viikko sen jälkeen, kun ao. lakko on päättynyt ja jäsen on hakemuksensa meille lähettänyt.
 • Tarkistamme hakemuksen saapumisen jälkeen jäsenyyden sekä lakossaoloajan. Lakkoavustus voidaan periä takaisin, jos jäsenyyden kesto lakon yhteydessä alittaa yhteensä 6 kuukautta.
 • Lakkoavustusta voivat hakea Tradenomien varsinaiset jäsenet ja Musta-tason opiskelijajäsenet.
 • Hae lakkoavustusta sähköisen lomakkeen kautta.

Lakonuhat: Keitele Group, Sikla Elementit, Isojoen Saha ja Formica IKI

Ammattiliitto Pro ja Teollisuusliitto ovat 29.12.2021 jättäneet ensimmäiset lakkovaroitukset mekaanisen metsäteollisuuden yrityksiin. Lakot alkavat 13.1.2022, mikäli neuvotteluissa ei päästä ennen sitä sopimukseen.

Aiemmin ilmoitettuja lakkopäivämääriä on muutettu valtakunnansovittelijan Jukka Ahtelan toimesta. Tämän hetkisen tiedon mukaan Keitele Groupin osalta mahdollinen lakko alkaisi 20.1. ja Isojoen sahan osalta 24.1

Järjestäytymättömät yritykset, joihin on annettu lakkovaroitus: Keitele Group, Sikla Elementit Oy, Isojoen Saha Oy ja Formica IKI Oy.

Lakkoon julistetaan kaikki päättyvien mekaanisen metsäteollisuuden työntekijöiden ja toimihenkilöiden työehtosopimuksien alaiset työt työpaikoilla. Ilmoitetut työnseisaukset eivät kuitenkaan koske hätätyötä eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta. Neuvottelujärjestöllämme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:llä ei ole alalla omaa työehtosopimusta.

Lakkovaroituksiin ko. liitot päättyivät, koska yritykset eivät ole suostuneet käymään neuvotteluita uusista työehtosopimuksista liittojen kanssa, ja saadun käsityksen mukaan yhtiöt ovat ryhtymässä yksipuolisesti sanelemaan työntekijöiden ja toimihenkilöiden työehtoja kieltäytyen samalla neuvottelemasta niiden sisällöstä liittojen kanssa. 

Nykyisten työehtosopimuksien päättyessä ja ns. sopimuksettoman tilan alkaessa työtaistelutoimenpiteet ovat laillisia.

Koskeeko lakot Tradenomien jäseniä?

 • Mahdollisten lakkojen aikana ylempinä toimihenkilöinä työskentelevät Tradenomien jäsenet tekevät lakkotaloissa normaalisti työnsä pitäytyen omissa työtehtävissään.
 • Mikäli jäseneen sovelletaan toimihenkilö- tai työntekijöiden työehtosopimusta määritellyissä lakkotaloissa, on hän lakon piirissä ja suosittelemme osallistumaan lakkoon.
 • Lakkoon kuuluvien työehtosopimusten piirissä oleville ja lakkoon osallistuville Tradenomien jäsenille maksetaan lakkoavustus. Avustus on samansuuruinen kuin muillakin liitoilla. Lähetämme mahdollisten lakkojen alkaessa lisätietoa avustuksesta ja sen hakemisesta.

Muut yksityiset alat

YTN:n ja JUKOn neuvottelemien työehtosopimusten lisäksi Tradenomien jäseniä työskentelee aloilla, joilla työsuhteissa saatetaan noudattaa muiden tahojen neuvottelemia työehtosopimuksia.

Suurimpien alojen neuvottelutilanne:

 • Taloushallintoala
  • Nykyinen tes voimassa 30.11.2021 asti. Neuvottelut käynnissä.
 • Vakuutusala
  • Nykyinen tes voimassa 31.1.2022 asti. Neuvottelut käynnistyvät myöhemmin.
 • Yksityinen opetusala
  • Nykyinen tes voimassa 31.3.2022. Neuvottelut käynnistyvät myöhemmin.
 • Henkilöstöpalveluala (vuokrafirmat)
  • Nykyinen tes voimassa 28.2.2022. Neuvottelut käynnistyvät myöhemmin.
 • Kiinteistöala (toimihenkilöt)
  • Nykyinen tes voimassa 28.2.2022. Neuvottelut käynnistyvät myöhemmin.

Ovathan yhteystietosi ajan tasalla?

Muistathan päivittää yhteystietosi ja työpaikkatietosi jäsentietoihisi, jotta tes-neuvotteluja ja mahdollisia painostustoimia koskevat viestimme tavoittavat sinut. Voit päivittää jäsentietosi helposti sähköisessä asioinnissa tai Tradenomi Appissa

Lisätietoa yksityisen sektorin neuvotteluista

Lisätietoa neuvotteluista löydät yksityisen sektorin neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n sivuilta:
Neuvottelutilanne: ytn.fi/neuvottelut
Neuvottelutavoitteet: ytn.fi/sopivasti

Neuvotteluinfon sisältö

Mistä neuvotteluissa on kyse?

Julkisen sektorin neuvottelutilanne