Yksityisen sektorin neuvottelutilanne

7.6.2022

 

Sopimusala

Sopimus voimassa

Neuvottelutilanne

Arkkitehtisuunnitteluala 30.11.2021 Uusi työehtosopimus
solmittu ajalle 1.2.2022-31.1.2024.
Energia-ala 28.2.2022 Uusi työehtosopimus solmittu
EPA-ala
(mm. Destia, Finavia, Metsähallitus, VTT)
   
- Destia 31.1.2022 Neuvottelut käynnissä
ICT-ala 30.11.2021 Uusi työehtosopimus
solmittu ajalle 10.1.2022-30.11.2023
Järjestöala    
- Ylioppilaskunnat + SYL 31.1.2022 Uusi työehtosopimus
solmittu ajalle 1.2.2022-31.1.2024
- AMK-opiskelijakunnat + SAMOK 31.1.2022 Uusi työehtosopimus
solmittu ajalle 1.2.2022-31.1.2024
Kemian ala 31.1.2022 Uusi työehtosopimus
solmittu ajalle 2.2.2022-31.1.2024
Palvelutoimialat
(mm. Digita, Finnair, Posti Group, VR, Yle)
   
- Finnair 28.2.2022 Neuvottelut käynnistyvät
myöhemmin
- YLE 28.2.2022 Neuvottelut käynnistyvät
myöhemmin
- Digita 31.3.2022 Työehtosopimus solmittu ajalle 1.4.2020-31.3.2023
- Viestinvälitys- ja logistiikka-ala 31.10.2021 Työehtosopimus solmittu ajalle 14.2.2022-31.10.2023
- Informaatiologistiikka-ala 31.1.2022 Työehtosopimus solmittu ajalle 14.2.2022-31.10.2024
- Yrityskehitysorganisaatiot 31.1.2022 Uusi työehtosopimus
solmittu ajalle 1.2.2022-31.1.2024
Rahoitusala 28.2.2022 Uusi työehtosopimus solmittu, voimassa 29.2.2024 saakka
Suunnittelu- ja konsulttiala 30.11.2021 Uusi työehtosopimus
solmittu ajalle 3.1.2022-30.11.2023
Teknologiateollisuus 30.11.2021 Uusi työehtosopimus
solmittu ajalle 3.1.2022-30.11.2023
Tietotekniikan palvelualat 30.11.2021 Uusi työehtosopimus
solmittu ajalle 3.1.2022-30.11.2023
Yksityinen laboratorioala 31.1.2022 Uusi työehtosopimus solmittu

Uudet työehtosopimukset löydät YTN:n sivuilta. Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole omia työehtosopimuksia elintarvike-, metsä-, kaupan tai vakuutusaloilla.

ICT-alan toimihenkilöiden lakko

Ammattiliitto Pro on antoi ensimmäisen 10.4. lakkovaroituksen koskien kaikkia teleoperaattoreita, verkonrakennusyhtiöitä ja niiden alihankkijayrityksiä, joissa noudatetaan Pron ja Palvelualojen työnantajat Paltan välistä työehtosopimusta. Lakko alkoi 25.4. Alan sopijaosapuolet hyväksyivät 7.6. sovintoesityksen ja kaikki painostustoimet päättyvät välittömästi. Alan toimihenkilöt palaavat töihinsä heti seuraavaan sovittuun työvuoroon.

 • Neuvottelujärjestöllämme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:llä on voimassa oleva työehtosopimus työnantajaliitto Paltan kanssa eli lakot eivät koske alalla ylempinä toimihenkilönä työskenteleviä Tradenomien jäseniä. Niiden aikana lakkotaloissa työskentelevät ylemmät toimihenkilöt pitäytyvät omissa työtehtävissään.
 • Mikäli jäseneemme sovelletaan Pron ja Palvelualojen työnantajat Paltan välistä toimihenkilöiden työehtosopimusta, on hän lakon piirissä ja suosittelemme osallistumaan lakkoon.
 • Lakko alkoi 25.4.2022 ja päättyy neljännen sovintoesityksen hyväksymiseen 7.6. Lakossa olleet alan toimihenkilöt palaavat töihinsä heti seuraavan merkittyyn työvuoroon.
 • Valtakunnansovittelijan kolme sovintoesitystä on hylätty ja Pro jätti neljännen lakkovaroituksen ajalle 6.-19.6., mikäli sopua ei saavuteta sitä ennen.
 • Lakkoon kuuluvan työehtosopimuksen piirissä oleville ja lakkoon osallistuville Tradenomien jäsenille maksetaan lakkoavustus. Avustus on saman suuruinen kuin muillakin liitoilla.
 • Miten haen lakkoavustusta?
  • Lakkoon osallistuville ICT-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksen piirissä oleville jäsenillemme maksetaan lakkoavustusta.
  • Avustuksen suuruus ajalla 25.4.-1.5.2022 on 70 euroa/lakkopäivä. Avustusta maksetaan viideltä päivältä viikossa.
  • Avustuksen suuruus ajalla 2.-8.5. on 140 euroa/lakkopäivä. Avustusta maksetaan viideltä päivältä viikossa.
  • Avustuksen suuruus ajalla 9.5.-5.6. on 140 euroa ja se maksetaan seitsemältä päivältä viikossa.
  • Avustuksen suuruus ajalla 6.6.-19.6. on 140 eura ja se maksetaan seitsemältä päivältä viikossa.
  • Lakkoavustusta voivat hakea varsinaiset jäsenemme ja Musta-tason opiskelijajäsenemme.
  • Hakemuksen saapumisen jälkeen käsittelyaikamme on noin kaksi viikkoa, minkä jälkeen avustukset maksetaan hakijalle.
  • Tarkistamme hakemuksen saapumisen jälkeen jäsenyyden sekä lakossaoloajan. Lakkoavustus voidaan periä takaisin, jos jäsenyyden kesto lakon yhteydessä alittaa yhteensä 6 kuukautta.
  • Huomioithan, että avustus on veronalaista tuloa.
  • Lakon päätyttyä palataan normaalisti töihin.
  • Lakkoavustusta haetaan pääasiallisesti lakon päätyttyä sähköisen lomakkeemme kautta. Voit kuitenkin tarvittaessa hakea avustusta kahden viikon jaksoissa.
 • Lisätietoja ICT-alan tilanteesta antaa toimistollamme erityisasiantuntija Julia Lauren (julia.lauren@tradenomi.fi).

Muut yksityiset alat

YTN:n ja JUKOn neuvottelemien työehtosopimusten lisäksi Tradenomien jäseniä työskentelee aloilla, joilla työsuhteissa saatetaan noudattaa muiden tahojen neuvottelemia työehtosopimuksia.

Suurimpien alojen neuvottelutilanne:

 • Taloushallintoala
  • Uusi työehtosopimus solmittu
 • Vakuutusala
  • Uusi työehtosopimus solmittu
 • Yksityinen opetusala
  • Nykyinen tes voimassa 31.3.2022. Ala sopimuksettomassa tilassa, jolloin työrauhavelvoite ei ole voimassa.
 • Henkilöstöpalveluala (vuokrafirmat)
  • Nykyinen tes voimassa 28.2.2022. Neuvottelutulos saavutettu.
 • Kiinteistöala (toimihenkilöt)
  • Uusi työehtosopimus solmittu

Sopimukseton tila

 • Sopimuksettomaan tilaan siirrytään, kun sopimuskausi päättyy eikä uutta työehtosopimusta ole vielä syntynyt.
 • Tällöin työehtosopimuksen mukaista työrauhavelvoitetta ei ole.
 • On syytä huomata, että joulukuun alusta lähtien solmittavissa uusissa työsopimuksissa viittaukset työehtosopimukseen eivät päde, vaan sen sisältämät ehdot on sovittava kaikki erikseen.
 • Päättyneen sopimuksen noudattaminen kuitenkin jatkuu muilta osin niin sanotun jälkivaikutuksen perusteella.
 • Mikäli sopimuksettoman tilan aikana ilmenee ongelmia työsuhteen ehdoista, ota yhteyttä oman yrityksesi henkilöstöedustajaan tai työsuhdeneuvontaamme!

Ovathan yhteystietosi ajan tasalla?

Muistathan päivittää yhteystietosi ja työpaikkatietosi jäsentietoihisi, jotta tes-neuvotteluja ja mahdollisia painostustoimia koskevat viestimme tavoittavat sinut. Voit päivittää jäsentietosi helposti sähköisessä asioinnissa tai Tradenomi Appissa

Lisätietoa yksityisen sektorin neuvotteluista

Lisätietoa neuvotteluista löydät yksityisen sektorin neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n sivuilta:
Neuvottelutilanne: ytn.fi/neuvottelut
Neuvottelutavoitteet: ytn.fi/sopivasti

Neuvotteluinfon sisältö

Mistä neuvotteluissa on kyse?

Julkisen sektorin neuvottelutilanne