Lomarahavapaa

23.11.2020

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi

Koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta monilla työpaikoilla on keskusteltu lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi. Lomaraha ei ole työntekijän lakisääteinen oikeus vaan perustuu joko työsuhteessa noudatettavaan työehtosopimukseen tai työnantajan noudattamaan käytäntöön. Tästä syystä lomarahan vaihtamisesta vapaaksi ei ole säädetty laissa.

Monissa työehtosopimuksissa on annettu mahdollisuus sopia lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi. Lomarahavapaasta voidaan sopia myös silloin, kun lomaraha perustuu työpaikalla noudatettavaan käytäntöön.

Lomaraha on pääsääntöisesti 50 % vuosilomapalkasta. Näin ollen lomarahavapaiden määrän voidaan laskea olevan 50 % vuosilomapäivien määrästä.

Esimerkki:

Työntekijälle on kertynyt 24 kesälomapäivää ja hän haluaa vaihtaa lomarahan vapaaksi. Lomarahavapaa on 24 x 50 % = 12 päivää. 

Lomarahavapaan ajalta työntekijälle maksetaan normaalia palkkaa. Jos siis työntekijä käyttää esimerkiksi kesäkuussa 12 lomarahavapaapäivää ja on muutoin normaalisti töissä, hänelle maksetaan normaali kuukausipalkka 12 vapaapäivästä huolimatta. 

Lue lisää:

Etätyö koronaviruksen johdosta

Työnteon estyminen

Poikkeustilanteen vaikutus vuosilomiin

Lomautus koronaviruksen johdosta

Lomautetun oikeudet

Sairastuminen ja karanteeni

Matkustaminen

Koronan vaikutukset työntekijän perheenjäseniin

Tukea yrittäjille

Opiskelu ja korona