Matkustaminen

23.11.2020

Koronaviruspandemian johdosta ulkomaille matkustamista on rajoitettu. Tarkista maakohtainen tilanne ulkoministeriön sivuilta. Ohjeet omaehtoiseen karanteeniin löytyvät THL:n sivuilta.

Työnantaja ei voi pakottaa työntekijää olemaan poissa töistä ulkomailta paluun jälkeen. Jos työnantaja kieltää tällaisessa tilanteessa työhönpaluun, kyse on työnantajan päätöksellään toteuttamasta työn estymisestä. Tämä tilanne voidaan katsoa koronasta tai työnantajasta johtuvaksi syyksi. Koronatulkinnan perusteella palkanmaksuvelvollisuus kestää 14 päivää, työnantajasta johtuva syy -perusteella palkanmaksuvelvollisuus kestää koko työn estämisajan.

Kodin ja työpaikan väliset matkat

THL suosittaa kasvomaskien käyttöä esim. joukkoliikennevälineissä. Lue lisää kasvomaskisuosituksesta THL:n sivuilta. Verottaja on linjannut, että työntekijä voi vähentää kasvomaskeista aiheutuneita kuluja verotuksessa. Kodin ja työpaikan välisiä matkoja joukkoliikenteessä tekevät voivat vähentää maskikustannuksia matkakuluissa 13.8. alkaen. Lue lisää verottajan sivuilta.

Lue lisää:

Etätyö koronaviruksen johdosta
Työnteon estyminen
Koronan vaikutus vuosilomiin
Lomarahavapaa
Lomautus koronaviruksen johdosta
Lomautetun oikeudet
Sairastuminen ja karanteeni
Koronan vaikutukset työntekijän perheenjäseniin
Lakimuutokset
Tukea yrittäjille
Opiskelu ja korona