Opiskelu ja korona

8.1.2021

Työlämässä olevalle

Uuden oppiminen ja osaamisen kehittäminen tulee korostumaan nyt entistä enemmän. Olemmekin koonneet verkkokursseja ja itseopiskelualustoja, joiden avulla pääset kehittämään osaamistasi – jopa täysin ilmaiseksi.

Lomautukset ja lisääntyvä työttömyys tulevat luomaan kysyntää työssä olevien täydennys- ja lisäkoulutuksille kevään ja kesän aikana. Monet ammattikorkeakoulut ovat laajentamassa avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tarjontaa lomautetuille ja työttömäksi jääville maksuttomasti. Tarkemmat linjaukset ja ohjeistukset kannattaa tarkistaa kunkin korkeakoulun omilta verkkosivuilta.

Löydät listauksen verkkomateriaaleista täältä.

Kevään opiskelijavalinnat

Ammattikorkeakoulujen syksyllä 2021 alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin haetaan yhteishaussa 17.3–31.3.2021.

Ammattikorkeakoulut valitsevat opiskelijat ensi syksynä alkaviin koulutuksiin poikkeusoloissa. Maaliskuussa alkavan yhteishaun opiskelijavalinnat toteutetaan todistusvalinnalla sekä AMK-valintakokeella, joka koronapandemian vuoksi järjestetään poikkeusoloissa. Koe järjestetään 31.5.–9.6.2021 yksivaiheisena lähikokeena ammattikorkeakoulujen osoittamissa tiloissa. Koepäivien määrää on lisätty kahdeksaan. Lue lisää Arenen tiedotteesta.

 

Opiskelijalle

Vallitseva epidemia on vaikuttanut työmarkkinoiden lisäksi myös ammattikorkeakoulujen toimintaan. Osa opetuksesta saatetaan edelleen järjestää etänä alueellisista rajoituksista ja suosituksista riippuen. 

Opintotuki

Kela on ilmoittanut, että opintotukisäännökset mahdollistavat koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen huomioimisen opintotuen enimmäisajoissa ja opintojen riittävässä edistymisessä. Lue Kelan sivuilta korkeakouluopintojen edistymisen seurannan päivitetyt säännöt.

 

Lue lisää:

Etätyö koronaviruksen johdosta
Työnteon estyminen
Koronan vaikutus vuosilomiin
Lomarahavapaa
Lomautus koronaviruksen johdosta
Lomautetun oikeudet
Sairastuminen ja karanteeni
Matkustaminen
Koronan vaikutukset työntekijän perheenjäseniin
Tukea yrittäjille