Tradenomit ansaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla 2990 euroa kuukaudessa

13.5.2016

Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta tradenomikunnan keskipalkka nousi viime vuonna 3,5 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Valtakunnallisesti tradenomien keskipalkka on 3466 euroa kuukaudessa ja Pohjois-Pohjanmaalla tradenomit ansaitsevat 2990 euroa kuukaudessa.

– Ansiotason kasvussa näkyy asiantuntijatyötä tekevien määrän kasvu ja samalla yhä useampi tradenomi on tulospalkkauksen piirissä, sanoo asiamies Mikko Vieltojärvi. – Palkoissa on eroja toimialoittain ja suuri merkitys on myös asematasolla, Vieltojärvi jatkaa.

Valtakunnallisesti valtaosa tradenomeista työskentelee asiantuntija- ja esimiestehtävissä, johon ammattikorkeakoulututkinto valmentaa. Pohjois-Pohjanmaalla miehet tekevät naisia useammin asiantuntijatehtäviä. Lähes puolet alueen miestradenomeista (45%) ovat asiantuntijatehtävissä, kun naisia vastaavissa tehtävissä on noin 35 prosenttia.

- Sukupuolten välisen palkkaeron kasvu on suuri huolenaiheemme, toteaa Vieltojärvi. -Urasuunnittelu on syytä aloittaa jo opiskeluaikana, millä voi vaikuttaa valmistumisen jälkeiseen työllistymistilanteeseen. Kannustamme myös naistradenomeja rohkeammin hakeutumaan asiantuntijatehtäviin, Vieltojärvi kertoo.

Työaikalain noudattaminen romahtanut

Työelämän murroksen myötä asiantuntijatehtävien määrä kasvaa tulevaisuudessa, mutta nykyinen työlainsäädäntö ei tunnista riittävän hyvin uusia työnteon muotoja tai tehtäviä. Valtaosa tradenomeista on työaikalain soveltamisen piirissä, mutta siitä huolimatta lain mukaiset ylityökorvaukset maksetaan ainoastaan 27,8 prosentille heistä.

- Työaikalainsäädäntöä on uudistettava siten, että se huomioi nykyistä paremmin asiantuntijatyön erityispiirteet, sanoo yksikönjohtaja Ville-Veikko Rantamaula. – Nykyisellään asiantuntijoiden ansionmenetykset voivat olla jopa 3000 euroa vuodessa ja tähän on saatava muutos, Rantamaula jatkaa.

Tradenomiliitto TRAL on esittänyt asiantuntijoille omaa työaikalakia, jossa säännöllinen työaika olisi 152 tuntia kuukaudessa. Se ei määrittäisi vuorokautista tai viikoittaista työaikaa ja asiantuntijat voisivat päättää itsenäisesti lepoajankohtansa. Kaikki viikonpäivät olisivat samanarvoisia, joka tarkoittaa sitä, että nykyisistä ylitöiden korotusosista luovutaan. Korvaus olisi viikonpäivästä riippumatta 1:1.
 
- Uudenlainen laki mahdollistaisi myös nykyistä paremmin työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisen, mikä tutkitusti vaikuttaa tehokkuuteen positiivisesti ja kohentaisi erityisesti nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla, Rantamaula huomauttaa. – Nykytilanne on kestämätön ja tarvitsemme todellisen kulttuurinmuutoksen työaikojen osalta, summaa Rantamaula.

Lisätiedot: