TRAL-blogi: Jatkossa valtakunnansovittelijoita useampi eri sektoreille?

4.9.2018

Sen tulee pitää sisällään sekä rakenteellinen että valintamenettelyuudistus. Ja nimenomaan tässä järjestyksessä. Suurin haaste on siinä, millainen sovittelijan tai sovittelijoiden rooli on tulevaisuudessa. Tähän liittyen on syytä huomioida ainakin seuraavat neljä seikkaa:

1. Sovittelijan rooli

Sovittelijalla tulee olla tulevaisuudessa aktiivisempi rooli jo ennen, kuin työriita päätyy varsinaiseen sovitteluprosessiin. Sovittelija kävisi aktiivisesti keskusteluja jumiutumassa olevien liittokohtaisten neuvottelujen osapuolten kanssa jo neuvottelujen aikana ja edesauttaisi riidan ratkaisemaista siinä vaiheessa, kun se on vielä täysin osapuolten käsissä. Nyt sovitteluprosessi alkaa siinä vaiheessa, kun työtaisteluvaroitus on jätetty ja osapuolet kaivautuneet asemiinsa. Tässä vaiheessa ne ovat jo täysin kykenemättömiä sopimaan keskenään enää mitään. Työtaisteluvaroituksen myötä myös julkisuus tulee mukaan. Tällöin alkaa yleensä molemminpuolinen uhittelu. Tämä ei edistä neuvotteluratkaisun syntyä. Sovittelijan mukaantulo jo neuvottelujen aikana karsisi todennäköisesti myös sovitteluun mahdollisesti aikanaan tulevien erimielisyyskysymysten määrää, mikä puolestaan nopeuttaisi sovitteluprosessia, ja alentaisi työtaistelun todennäköisyyyyä. Uutta tapaa voisi kutsua vaikka ennakkosovitteluksi, tutummin konsultoinniksi.

2. Sektorikohtaiset sovittelijat

Sovittelijat valitaan sektorikohtaisesti. Yksi sovittelija valittaisiin julkiselle sektorille vastuualueenaan valtio, kunnat ja kirkko. Yksityiselle sektorille valittaisiin kaksi sovittelijaa, toinen teollisuus- ja toinen palvelusektorille. Tällöin sovittelijalla olisi enemmän aikaa perehtyä kyseisen alan neuvottelutilanteeseen ja ominaispiirteisiin sekä konsultoida työmarkkinaosapuolia neuvotteluiden aikana.

3. Otetaan käyttöön kustannusvaikutushaitari

Yleisen linjan osalta tehdään sovitteluun kustannusvaikutushaitari. Sen sisällä voidaan tehdä alakohtaisesti joko kustannusvaikutteisia tekstimuutoksia tai palkankorotuksia. Niillä aloilla, joilla menee huonosti, haitari voisi tiukentua, eli yleinen linja voitaisiin alittaa, ja niillä, joilla menee hyvin, haitari voisi venyä eli yleinen linja voitaisiin ylittää.

4. Sovittelijan valintamenettely uudistetaan

Valintamenettely uudistetaan siten, että sovittelijat valitaan, kuten muutkin virkamiehet. Työmarkkinajärjestöillä ei olisi valinnassa ratkaisevaa roolia. Valittavilla henkilöillä olisi luonnollisesti oltava todella vahva työmarkkinakentän tuntemus ja partteja voitaisiin kuulla. Varsinainen valinta tulisi kuitenkin tehdä yleisiä virkaylennysperusteita noudattaen.

Pelkän valintamenettelyprosessin uudistamisen sijaan meidän on kuitenkin ratkaistava se, miten työriidat pystyttäisiin mahdollisimman pitkälle välttämään, ja varmistamaan sovittelijainstituution luotettava ja tasapuolinen toiminta. Ydinongelma ei poistu pelkästään sovittelijoiden määrää lisäämällä.

Hallitusohjelmatavoitteemme hyväksytään lokakuussa. Tulemme esittämään, että seuraava maan hallitus aloittaa välittömästi koko valtakunnansovittelijajärjestelmän kokonaisuudistuksen.


Teksti ja lisätiedot: