TRAL-blogi: Kustannusvastuun sijaan keskityttävä jatkuvan oppimisen edistämiseen

20.3.2019

Jatkuva oppiminen ja osaamisen päivittäminen ovat nousseet suuriksi yhteiskunnallisiksi keskustelunaiheiksi ja toivottavasti myös tulevan hallituskauden kärkiteemoiksi. Elinikäisestä oppimisesta on puhuttu sivulauseissa kymmeniä vuosia  ja viimeistään nyt on konkreettisten tekojen aika.

Meillä kaikilla on yhteinen huoli siitä, miten suomalaisten osaaminen pysyy muuttuvan työelämän vauhdissa mukana. Meillä kaikilla on yhteinen tavoite turvata osaavan työvoiman saatavuus ja pitää Suomi korkean osaamisen maana. Mutta kun pitäisi siirtyä sanoista tekoihin, tuntuu yhteisen tahtotilan löytyminen loppuvan: alkaa vääntö laskunmaksajasta. Kenellä on päävastuu osaamisen päivittämisestä, yhteiskunnalla, työnantajalla vai työntekijällä? 

Tämän pitäisi olla helpoin asia ratkaista. Kaikilla on yhteinen huoli ja tavoite, joten eikö olisi perusteltua jakaa lasku kolmeen osaan? Ei siis jäädä kiistelemään rahasta vaan keskitytään ennemmin siihen, miten ratkaisemme tämän tulevan vuosikymmenen yhden haasteellisimman koulutuskysymyksen. 

Yhtä ainoaa ratkaisua tähän kuitenkaan ei ole. Myös muualla maailmassa on etsitty erilaisia lähestymistapoja jatkuvan oppimisen rahoitukseen sekä yksilön oppimismahdollisuuksien tukemiseen erilaisten koulutustili- ja setelimallien käyttöönotolla, jotka voisivat toimia myös Suomessa. 

TRAL ja kahdeksan muuta akavalaista liittoa ovat työstäneet pitkään osaamistiliä, joka on ensimmäinen konkreettinen esitys, jolla halutaan parantaa kaikkien mahdollisuuksia huolehtia omasta osaamisestaan. 

Osaamistili olisi vakuutustyyppinen turva, jossa jokainen työikäinen saisi osaamistilille vuosittain työntekijöiden ja työnantajien osaamisvakuutusmaksulla rahoitettavan osaamissetelin, jonka voisi käyttää kouluttautumisen kustannuksiin. Myös työvoimaviranomainen voisi ohjata varoja osaamistilille ja mallin täydentämiseksi yksilöllä olisi oikeus vähentää koulutuskuluja verotuksessa. Osaamistilin tarkoitus ei ole ratkaista jatkuvan oppimisen järjestelmän ongelmaa kokonaan, vaan olla olennainen palanen tätä uutta järjestelmää, joka toivottavasti yhteisymmärryksessä eri tahojen kanssa luodaan. 

Maailman paras työelämä tarvitsee maailman parhaita osaajia ja maailman parhaan osaamisen täytyy päivittyä ajassa. Meillä on yhteinen tavoite, löydetään vielä se yhteinen tahtotila!


TRALin hallitusohjelmatavoitteissa otetaan kantaa tradenomeille tärkeisiin työelämä- ja koulutuskysymyksiin. Tutustu tavoitteisiimme tarkemmin täällä.

Teksti ja lisätiedot:

Henna Hirvonen

Erityisasiantuntija, koulutus-, elinkeino- ja työllisyyspolitiikka