TRAL: Eläkeratkaisu on pettymys

26.9.2014

Työmarkkinajärjestöt sopivat viime syksynä eläkejärjestelmän uudistamisesta, jonka tavoitteena oli pidentää työuria. Tarkoituksena oli neuvotella ratkaisu, joka sisältää keinovalikoiman työurien pidentämiseen sekä määrittelee eläkemaksujen tason ja miten eläkettä palkansaajalle ylipäänsä kertyy. Neuvottelutulos saatiin aikaan 25.9.2014. TRAL pitää saavutettua ratkaisua epäonnistuneena.

- Jo neuvotteluihin lähdettäessä oli selvää, ettei luvassa ollut parannuksia tai voittoja millekään osapuolelle, sanoo Tradenomiliitto TRAL:n puheenjohtaja Niko Aaltonen. - Lopputulos on kuitenkin raskas pettymys, se ei kohtele kaikkia palkansaajia tasapuolisesti, Aaltonen sanoo.

Ratkaisussa nykyisiä eläkkeitten karttumia muutetaan ja työuran loppupään korkeampi karttuma poistetaan.

- Työuran loppupään karttumien heikentäminen on käsittämätöntä, tältä osin ratkaisu ei tue mitenkään tavoitetta pidentää työuria. Tämä osoittaa jälleen kerran sen, ettei kouluttautumiseen käytettyä aikaa arvosteta Suomessa, linjaa Aaltonen. - Erityisen huonoon asemaan joutuvat korkeakoulutetut naiset, jotka käyttävät vanhempainvapaita. Heille työuran loppupään paremmilla karttumilla on valtava merkitys eläkkeen määrää ajatellen, Aaltonen jatkaa.

TRAL piti asettamissaan tavoitteissa tärkeänä uudistuksen tasapuolisuutta kaikille ikäluokille, sillä eläkejärjestelmän on kohdeltava kaikkia sukupolvia oikeudenmukaisesti. TRAL painotti myös työelämän laatuasioiden merkitystä työurien pidentämisessä. Saavutettu ratkaisu ei kuitenkaan sisällä merkittäviä parannuksia työelämän laatuasioihin eikä sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus toteudu.

- Tälläkään hetkellä työelämässä ei pysytä vanhuuseläkeikärajan täyttymiseen saakka. On varsin epätodennäköistä, että jatkossakaan työelämässä pysyttäisiin 65-vuotiaaksi, mikäli työelämän laatuasiat eivät etene, sanoo toiminnanjohtaja Mika Varjonen. - Uudistukseen olisi ehdottomasti pitänyt kytkeä konkreettisia työelämän laatua parantavia tekijöitä, kuten lisätä mahdollisuutta joustavien työaikamuotojen käyttöön, Varjonen toteaa.

- Viime vuosina on peräänkuulutettu kaikkien ikäluokkien osallistumista yhteisiin talkoisiin, jotta maamme vaikea tilanne saataisiin kääntymään kohti parempaa. Edellisessä uudistuksessa vuonna 2005 suuret ikäluokat järjestivät itselleen ainoana ikäryhmänä väliaikaisesti alemman eläkeiän ja paremmat karttumat kuin uudessa järjestelmässä, Aaltonen sanoo. - Nyt vanhuuseläkeikä palautetaan takaisin 65 vuoteen ja karttumia heikennetään nuorempien ikäluokkien ja koulutettujen kustannuksella. Turha tätä on kaunistella, kiteyttää Aaltonen.

Lisätiedot:

Niko Aaltonen, puheenjohtaja
p. 040 512 2836

Mika Varjonen, toiminnanjohtaja
p. 040 001 6900