Tuloksekasta toimintaa työnhaun tueksi

28.10.2014

Oman alan asiantuntijuus ei tee ihmisestä taitavaa työnhakijaa ja korkeakoulutetut työttömät eivät saa tällä hetkellä tarpeeksi apua työnhakuunsa TE-toimistoista. Uudellamaalla korkeakoulutettujen työnhaun apuna toimii tänään lanseerattu Työnhakuveturi, jonka takana on kahdeksan akavalaisen liiton muodostama Omaehtoisen Työllistymisen Tuki OTTY ry. Nyt uudella Työnhakuveturi-markkinointinimellä halutaan tehdä toiminta entistäkin löydettävämmäksi ja näkyvämmäksi. Työllisyyttä parantavaa toimintaa on myös kehitetty syksyn aikana ja kehitystyö jatkuu myös ensi vuonna.

Työnhakuveturi on koettu todelliseksi avuksi työllistymisessä ja tätä tukevat myös tilastot toimintaan osallistuneiden työllistymisestä sekä osallistujien antamat erittäin hyvät palautteet toiminnasta (keskiarvo asteikolla 1-5 on ollut 4,6). Osallistua voi sekä Työnhakuboosteri-nimellä kulkevaan n. kaksi kuukautta kestävään intensiiviseen vertaisryhmävalmennukseen että kuukausittaisille asiantuntijaluennoille. Molemmissa käsitellään konkreettisia työnhakuun liittyviä aiheita - hiotaan hakemusta ja ansioluetteloa kuntoon, opetellaan etsimään piilotyöpaikkoja sekä pidetään yllä henkistä jaksamista. Luennoille on tänä vuonna osallistunut yli tuhat kävijää, vertaisryhmiin noin sata. Osallistujamäärät ovat viime vuodesta kasvaneet 40 prosenttia ja kasvun odotetaan jatkuvan voimakkaasti myös vuonna 2015.

Työllistymistavoitteiseen vertaisryhmävalmennukseen osallistuneista lähes kaksi kolmasosaa on löytänyt ratkaisun työttömyyteensä. Suurin osa työllistyy palkansaajana. Työnhakuboosterin toiminta keskittyy erityisesti yli 50-vuotiaiden, pitkäaikaistyöttömien sekä vastavalmistuneiden, joiden työllistyminen on pitkittynyt, auttamiseen. Osallistuneista yli kolmannes on ollut yli 50-vuotiaita ja puolet pitkäaikaistyöttömiä.

Mukana olevat akavalaiset jäsenliitot rahoittavat Työnhakuveturin asiantuntijaluennot ja täten ne on suunnattu näiden liittojen jäsenille. Vertaisryhmävalmennus on Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamaa ja se on järjestävien ammattiliittojen jäsenten lisäksi avointa kaikille Uudellamaalla asuville työttömille sekä työttömyysuhan alaisille korkeakoulutetuille.


Lisätietoja antavat mielellään:
Projektipäällikkö Risto Säynäväjärvi p. 0400 338 677, risto.saynavajarvi@otty.fi
Puheenjohtaja Katri Hyvärinen p. 044 504 6110, katri.hyvarinen@tral.fi

Omaehtoisen Työllistymisen Tuki OTTY ry:n jäsenliitot ovat Helsingin Insinöörit HI, Luonnontieteiden Akateemisten Liitto, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ, Suomen Ekonomit, Tekniikan Akateemiset, Tradenomiliitto, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut sekä Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY. OTTY on perustettu vuonna 1993.