Tutustu TRAL:n hallitusohjelmatavoitteisiin!

23.4.2015

Olemme keränneet yksiin kansiin tradenomeille tärkeitä koulutus- ja työelämäasioita, joita seuraavalla hallituskaudella tulee mielestämme edistää. Tässä tavoitteidemme yhteenveto:

 •     Korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä jatkettava ja yhteistyötä tiivistettävä
 •     Hallitusohjelmaan on sisällytettävä vuoteen 2030 ulottuva visio korkeakoulutuksen tulevaisuudesta
 •     Koulutuksen ennakointijärjestelmää on kehitettävä ja tradenomien aloituspaikkoja on karsittava vähintään 20%
 •     Hallituksen on sitouduttava koko kauden ajaksi ammattikorkeakoulujen rahoituksen turvaamiseen, koulutussektorille ei voi kohdistaa enempää säästöjä
 •     Koulutusneuvonta ja työllisyyspalvelut yhdelle luukulle
 •     YAMK-opiskelijoiden oikeus työttömyysturvaan on taattava tilanteessa, jossa opiskelija jää työttömäksi kesken opiskelujensa
 •     Perhevapaajärjestelmä on uudistettava: vanhempainrahakautta on pidennettävä ja hoitovapaan kestoa lyhennettävä tai poistettava
 •     Perhevapaista aiheutuvat kustannukset selvitettävä kunnolla ja jaettava tasaisemmin vanhempien työnantajien kesken.
 •     Perhevapailta työelämään palaavilla on oltava 6 kk irtisanomissuoja
 •     Voimassaolevan työaikalain rinnalle on säädettävä uusi asiantuntijoita ja esimiehiä koskeva työaikalaki
 •     Voitollisten yritysten osalta ns. tuta-perusteista irtisanomissuojaa on tiukennettava ja takaisinottovelvollisuusaikaa pdiennettävä
 •     Työttömyysturvaa on kehitettävä nykyiseltä pohjalta, jossa toimivat itsenäiset työttömyyskassat
 •     Järjestöjen kanneoikeuden valmistelu on käynnistettävä pikaisesti
 •     Ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeutta ei tule poistaa

Lue lisää tavoitteistamme täällä!