Vuorotteluvapaan ehtoja tiukennetaan

5.10.2015

Osana valtion vuoden 2016 talousarvioesitystä vuorotteluvapaan ehtoihin on tulossa tiukennuksia. Uusiin ehtoihin kuuluu muun muassa pidempi työhistoriavaatimus.

Uusia ehtoja ovat:

  •     vuorotteluvapaan työhistoriavaatimus nousee 16 vuodesta 20 vuoteen
  •     vuorotteluvapaan kesto lyhenee 180 kalenteripäivään
  •     vapaata ei voi enää pitää useassa jaksossa
  •     korvaustaso on 70 prosenttia työttömyyspäivärahasta ja pitkän työhistorian omaavien korkeampi korvaustaso poistuu.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016. Ennen uuden lain voimaantuloa aloitetut ja sovitut vuorotteluvapaat jatkuvat nykyisten säännösten mukaisesti. Vuorotteluvapaa on tullut aloittaa viimeistään 31.3.2016. Akava ei kannata ehtojen heikennyksiä. Yksityiskohtaiset tiedot esityksestä ovat eduskunnan sivuilla: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_51+2015.aspx