Etätyöt lisäävät työhyvinvointia

Etätyö on tärkeä väline työn joustavuuden lisäämisessä sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Se antaa työntekijälle mahdollisuuden vaikuttaa enemmän omaan työhönsä ja sen järjestämiseen.

Etätyöt lisäävät tutkitusti tuottavuutta, työhyvinvointia ja -motivaatiota. Jotta etätöistä koituisi hyötyä sekä työntekijälle että työnantajalle, tasapuolisuuden huomioiminen, luottamus ja etätöiden perustuminen yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin on ensiarvoisen tärkeää. Työpaikalla on myös tärkeää keskustella siitä, miten työ- ja vapaa-aika erotetaan sekä siitä, ettei sairaana kuulu tehdä etätöitä.

Tällä hetkellä etätyön tekeminen on täysin työnantajan harkinnan varassa eikä laki edellytä etätyömahdollisuuksien kartoittamista työpaikalla. Käytännöt saattavat myös vaihdella organisaation sisällä riippuen yksiköstä tai esimiehestä, mikä aiheuttaa eriarvoisuutta ja epäselvyyksiä henkilöstön keskuudessa.

Tradenomien jäsentutkimuksessa vuonna 2018:

  • 82 % vastaajista oli sitä mieltä, että etätyömahdollisuus edistää työhyvinvointia
  • 88 % oli sitä mieltä, että etätyö helpottaa työn, perhe-elämän ja vapaa-ajan yhdistämistä
  • 61 % ilmoitti, että etätyömahdollisuus vaikuttaa työpaikan valintaan.

Miten etätöiden määrää voidaan lisätä?

  • Työturvallisuuslakiin tulee tehdä kirjaus yrityksen velvollisuudesta tehdä kartoitus etätyömahdollisuuksista.

  • Jos etätyön tekeminen on kartoituksen perusteella mahdollista, laaditaan etätyöohjesääntö yhdessä henkilöstön kanssa.

  • Etätyökartoitus voidaan tehdä ja etätyöohjesääntö laatia osana työsuojelun toimintaohjelmaa. Työnantajan tulee seurata etätyöohjesäännön toteutumista.

  • Etätyöohjesäännön ohella laadittava aina myös omavalvontasuunnitelma.