Kilpailukieltosopimus

Nykyisen kaltaiset kilpailukieltosopimukset estävät työvoiman liikkuvuutta ja jäykistävät työmarkkinoita. Lisäksi kilpailukieltoa käytetään nykyään varsin laajasti tehtävissä, joissa siihen ei ole laissa säädettyä erityisen painavaa syytä. Kilpailukieltojen käyttöalaa on myös laajennettu merkittävästi laissa säädetystä ja kilpailukielloilla estetään esimerkiksi työnantajan asiakkaan palvelukseen siirtyminen. Tradenomien mielestä lainsäädäntöä on uudistettava pikaisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti loppuvuodesta 2017 selvitysmiehen tekemään salassapito- ja kilpailukieltosopimusten käyttöä koskevan selvityksen. Selvitys valmistui kesäkuussa 2018.

 

Miksi lainsäädännön uudistaminen on välttämätöntä?

 

Kilpailukiellot jäykistävät työmarkkinoita

 • estävät osaavan työvoiman liikkumista
 • heikentävät työllistymismahdollisuuksia
 • lisäävät työttömyyttä
 • aiheuttavat kustannuksia yhteiskunnalle (kansantaloudellinen vaikutus, tuottavuuden lasku, työttömyyskorvaus)
 • haittaavat yritystoimintaa, asiantuntevan työvoiman saatavuus heikkenee

Kilpailukieltoja käytetään perusteettomasti

 • ei todellista painavaa syytä kilpailukiellon käyttämiseen (vakiintuneesti esim. kirjanpitäjän tehtävässä)
 • käyttöalaa laajennettu laissa säädetystä siten, että esim. siirtyminen työnantajan asiakkaan palvelukseen tai samaan konserniin kuuluvan toisen yhtiön kilpailijalle kielletty perusteetonta kilpailukieltoa ei ole sanktioitu

Miten lainsäädäntöä on mielestämme uudistettava?

 • Kilpailukieltosopimuksen kesto enintään 3 kuukautta
 • Kilpailukieltosopimuksesta sopiessa työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys kilpailukiellon erityisen painavasta syystä
 • Poistetaan liike- ja ammattisalaisuudet sekä koulutukseen liittyvät syyt perusteista
 • Kilpailukieltosopimuksen sidonnaisuuden ajalta palkkaa vastaava korvaus
 • Poistetaan poikkeus työntekijältä, jonka tehtäviensä ja asemansa perusteella katsotaan tekevän yrityksen, yhteisön tai säätiön tai sen itsenäisen osan johtamistyötä tai olevan tällaiseen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavassa itsenäisessä asemassa
 • Kilpailukieltosopimuksen kesto enintään työsuhteen kesto, ei voida solmia määräaikaisissa työsuhteissa
 • Muu työntekijän työsuhteen jälkeistä toimintavapautta rajoittava sopimus on mitätön

Tutustu tarkemmin esitykseemme tästä.


Lisätiedot Tradenomien kilpailukieltomallista:
 

Ville-Veikko Rantamaula

Edunvalvontajohtaja

040 832 6682

ville-veikko.rantamaula@tradenomi.fi

Niina Vettensola