Luottamusmiehen / -valtuutetun vaali

Ylempien toimihenkilöiden henkilöstöryhmällä on pääsääntöisesti oikeus valita henkilöstöedustaja. Edustajasta käytetään eri sopimuksissa ja lainsäädännössä mm. sellaisia nimityksiä kuin (pää)luottamusmies, luottamushenkilö, yhteyshenkilö, neuvotteleva yhteyshenkilö tai luottamusvaltuutettu.

Edustaja valitaan toimialasta riippuen joko yritys- tai toimipaikkakohtaisesti. Minimihenkilömäärää ei ole määritelty, mutta YTN suosittelee, että yrityksiin, joissa työskentelee vähintään 10 ylempää toimihenkilöä, valittaisiin henkilöstöedustaja.

Ehdokkaiksi voivat asettua ja edustajan valintaan osallistua toimialasta riippuen joko kaikki ylemmät toimihenkilöt tai vain YTN-liittojen jäsenet.

Vaalin voivat järjestää edellinen edustaja tai yritysyhdistys, mutta jos vaalia ei ko. yrityksessä ole aikaisemmin järjestetty, vaalin voivat organisoida esim. ryhmä aktiivisia ylempiä toimihenkilöitä, työsuojeluvaltuutettu tai yhteistoimintaedustaja.

Ennen vaalin järjestämistä selvitetään, onko yrityksen toimialalla sitova työehtosopimus vai toimitaanko työsopimuslain pohjalta.

Työehtosopimuksissa sovitaan muun muassa luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valintaan ja vaaleihin liittyen. Niissä määritellään esimerkiksi kuka voi asettua ehdolle ja ketkä voivat äänestää.

Työsopimuslaissa ei määritellä luottamusvaltuutetun valintamenettelystä, vaan henkilöstöryhmä voi käytännössä järjestää vaalit parhaaksi katsomallaan tavalla. Luottamusvaltuutetun vaaleissa ehdolle voi asettua kuka vain kyseisen henkilöstöryhmän työntekijä ja vaaleissa saavat äänestää kaikki henkilöstöryhmän työntekijät. Työsopimuslaissa ei myöskään käsitellä luottamusvaltuutetun toimikauden pituutta, vaan se on täysin henkilöstöryhmän päätettävissä vaalien yhteydessä. Yleisesti käytetty toimikausi on kaksi vuotta.

 

Työehtosopimuksesta tarkastetaan ketkä saavat osallistua ehdokasasetteluun ja äänestää vaaleissa.

 

Ehdokasasetteluun kannattaa varata kohtuullinen aika, esim. 2 viikkoa. Etukäteen on myös sovittava tuleeko toiseksi eniten ääniä saaneesta varaedustaja vai miten tilanne ratkaistaan, jos ehdokkaita on useampia.

Vaalin suorittamiseen on erilaisia tapoja mm. valintakokous, sähköpostiäänestys, nettivaalit, posti- tai uurnaäänestys.

Vaalin suorittamisen jälkeen vaalitoimikunta tekee vaalipöytäkirjan, josta selviävät vaalien järjestämisen yksityiskohdat sekä tulokset.

Vaalin tulos ilmoitetaan kirjallisesti ylemmille toimihenkilöille, työnantajalle ja YTN:lle. Ilmoitus YTN:lle tehdään käyttäen sähköistä lomaketta.

Lisätietoja henkilöstöedustajan valinnasta saat YTN:n sivuilta ja sopimusalasi asiamiehiltä.