Henkilöstön edustajan vaali

Ylempien toimihenkilöiden henkilöstöryhmällä on pääsääntöisesti oikeus valita henkilöstön edustaja. Tältä sivulta löydät lisätietoa luottamusmies- / luottamusvaltuutetun tai työsuojeluvaalien järjestämisestä.

Kuinka henkilöstön edustajat valitaan?

 

Henkilöstön edustajan vaalit 

Ylemmillä toimihenkilöillä on pääsääntöisesti oikeus valita itselleen keskuudestaan henkilöstön edustaja. Vaalien järjestäminen ei ole monimutkaista, mutta muutama seikka tulee ottaa huomioon.   

 • Edustaja valitaan toimialasta riippuen joko yritys- tai toimipaikkakohtaisesti. Minimihenkilömäärää ei ole määritelty, mutta YTN suosittelee, että yrityksiin, joissa työskentelee vähintään 10 ylempää toimihenkilöä, valittaisiin henkilöstöedustaja.
 • Ehdokkaiksi voivat asettua ja edustajan valintaan osallistua toimialasta riippuen, joko kaikki ylemmät toimihenkilöt tai vain YTN-liittojen jäsenet.
 • Vaalin voivat järjestää edellinen edustaja tai yritysyhdistys, mutta jos vaalia ei kyseisessä yrityksessä ole aikaisemmin järjestetty, vaalin voivat organisoida esimerkiksi ryhmä aktiivisia ylempiä toimihenkilöitä, työsuojeluvaltuutettu tai yhteistoimintaedustaja.
 • Ennen vaalin järjestämistä selvitetään, onko yrityksen toimialalla sitova työehtosopimus vai toimitaanko työsopimuslain pohjalta.
 • Työehtosopimuksissa sovitaan muun muassa luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valintaan ja vaaleihin liittyen. Niissä määritellään esimerkiksi kuka voi asettua ehdolle ja ketkä voivat äänestää.
 • Työsopimuslaissa ei määritellä luottamusvaltuutetun valintamenettelystä, vaan henkilöstöryhmä voi käytännössä järjestää vaalit parhaaksi katsomallaan tavalla. Luottamusvaltuutetun vaaleissa ehdolle voi asettua kuka vain kyseisen henkilöstöryhmän työntekijä ja vaaleissa saavat äänestää kaikki henkilöstöryhmän työntekijät. Työsopimuslaissa ei myöskään käsitellä luottamusvaltuutetun toimikauden pituutta, vaan se on täysin henkilöstöryhmän päätettävissä vaalien yhteydessä. Yleisesti käytetty toimikausi on kaksi vuotta.
 • Työehtosopimuksesta tarkistetaan ketkä saavat osallistua ehdokasasetteluun ja äänestää vaaleissa.
 • Ehdokasasetteluun kannattaa varata kohtuullinen aika, esimerkiksi kaksi viikkoa. Etukäteen on myös sovittava tuleeko toiseksi eniten ääniä saaneesta varaedustaja vai miten tilanne ratkaistaan, jos ehdokkaita on useampia.
 • Vaalin suorittamiseen on erilaisia tapoja muun muassa valintakokous, sähköpostiäänestys, nettivaalit, posti- tai uurnaäänestys.
 • Vaalin suorittamisen jälkeen vaalitoimikunta tekee vaalipöytäkirjan, josta selviävät vaalien järjestämisen yksityiskohdat sekä tulokset.
 • Vaalin tulos ilmoitetaan kirjallisesti työpaikan ylemmille toimihenkilöille ja työnantajalle sekä YTN:lle tai julkisella sektorilla JUKOlle. Ilmoitus tehdään käyttäen sähköistä lomaketta, joka löytyy neuvottelujärjestön sivuilta.

Lisätietoja henkilöstön edustajan valinnasta saat neuvottelujärjestöjemme YTN:n  ja JUKOn sivuilta sekä meiltä Tradenomeista oman sopimusalasi asiantuntijalta.

Jenni Lakso

Asiantuntija, teknologiateollisuus ja taloushallintoala, luottamusmiestoiminta

050 321 8982

jenni.lakso@tradenomi.fi

@LaksoJenni

Jenni Lakso