Työaikalaki

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti kolmikantaisen työryhmän selvittämään työaikasääntelyn kokonaisuutta ja laatimaan sen pohjalta esityksen uudeksi työaikalaiksi. Tradenomiliitto TRAL edellyttää uudistuksessa huomioitavan asiantuntijatyön erityispiirteet.

Työryhmän sai mietintönsä valmiiksi kesällä 2017. Työ- ja elinkeinoministeriö kuitenkin ilmoitti syksyllä, että työaikalakia käsitellään vasta kevätkaudella 2018. Alustavan aikataulun mukaan esitys uudeksi työaikalaiksi annetaan eduskunnan käsiteltäväksi kesällä 2018.

Nykyinen työaikalaki ei toimi asiantuntijatyössä

•  Voimassaolevaa työaikalakia ei noudateta valtaosaan asiantuntija- tai esimiesasemassa työskenteleviin. Lain mukaiset ylityökorvaukset saa yksityisellä sektorilla työskentelevistä akavalaisista ainoastaan 23 prosenttia. (Lähde: YTN-data)
•  Asiantuntijatyö edellyttää usein aiempaa parempaa tavoitettavuutta myös iltaisin tai viikonloppuisin asiakkaiden sekä kansainvälisen liiketoiminnan takia. 
•  Lainsäädäntö ei tunnista esimerkiksi etätyötä, matka-aikana tehtyä työtä tai perinteisen toimistoajan ulkopuolella tehtyä työtä. 
•  Kun ylityöt jäävät kirjaamatta sekä korvaamatta, edistetään samalla myös harmaata taloutta.

Asiantuntijat tarvitsevat kuukausityöajan

• Nykyisen lainsäädännön rinnalle luodaan asiantuntijoille oma lainsäädäntö, jota sovelletaan niihin työntekijöihin, jotka tosiasiallisesti voivat itsenäisesti määritellä työaikansa ja -tekopaikkansa.

Perustelut ja hyödyt

TRAL:n esittämää työaikalakia noudatettaisiin niihin työntekijöihin, jotka tosiasiallisesti itsenäisesti voivat määritellä työaikansa ja työntekopaikkansa. Nykyinen lainsäädäntö soveltuu edelleen hyvin sellaisiin tehtäviin, jotka ovat työaikaan ja -paikkaan sidottuja, kuten esimerkiksi tehdasympäristössä tehtävä suorittava työ.

• Lakiesitys tuo joustavuutta niin asiantuntijalle kuin työnantajallekin: kiireisinä aikoina työpäivät voivat olla pitkiä ja vastaavasti hiljaisempina aikoina työpäivät voivat olla lyhyempiä.
• Asiantuntijatyön huomioiminen vähentää harmaan työn tekemistä.
• Lakiesitys mahdollistaa nykyistä paremmin työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen, millä on positiivinen vaikutus työhyvinvointiin ja tuottavuuteen.
• Työaikapankki- ja etätyökirjaukset tuovat selvät pelisäännöt kaikille työpaikoille niiden käytöstä.
• Yritysten ja organisaatioiden osalta asiantuntijoiden työaikalaki mahdollistaa myös esimerkiksi palveluaikojen laajentamisen.

Tutustu TRAL:n esitykseen:Lakiuudistuksen eteneminen:

  • Työaikalakiuudistusta valmistelevan työryhmän esitys julkaistiin heinäkuussa 2017, voit tutustua siihen täällä.
  • Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi eri tahoilta lausuntoja työryhmän lakiesitykseen 1.9.2017 mennessä.
  • Tradenomiliitto TRAL kannattaa työaikalain pikaista jatkovalmistelua ja uuden lain voimaantuloa, mikäli lain soveltamisalaanja vapaa-ajalla työasioissa matkustamiseen liittyviä kirjauksia uudistetaan. TRALin lausunnon muutosesityksineen voit lukea tästä.
  • Syksyllä 2017 ministeriö ilmoitti, että työaikalakia käsitellään vasta kevätkaudella 2018
  • Alustavan tiedon mukaan esitys uudeksi työaikalaiksi annetaan eduskunnalle kesällä 2018