Aktiivimallin muutokset astuivat voimaan huhtikuun alusta

2.4.2019

Työttömien aktiivimallia koskevaan asetukseen on tullut huhtikuun alusta lähtien muutos, joka lisää tapoja työttömyysturvan aktiivisuuden täyttämiseksi. Jatkossa aktiivisuutta voi kerryttää esimerkiksi osallistumalla ammattiliiton järjestämään työllistymistä tukevaan toimintaan. Huomioitavaa on, että muutos koskee vain niitä tarkastelujaksoja, jotka alkavat 1.4.2019 tai sen jälkeen. Jos 65 päivän mittainen tarkastelujakso alkaa esimerkiksi maaliskuun lopussa ja päättyy kesäkuun lopussa, liiton järjestämä toiminta voi kerryttää aktiivisuutta aikaisintaan heinäkuussa.

Liittojen järjestämästä aktiivisuusedellytykseen luettavasta toiminnasta tulee toimittaa todistus työttömyyskassaan. Itsenäistä valmentautumista saatavilla olevien materiaalien pohjalta ei pidetä työllistymistä edistävään valmennukseen osallistumisena tai sitä vastaavana toimintana. Huomioitavaa on myös, että erilaisia aktiivisuuden osoittamisen muotoja ei voida laskea yhteen tarkastelujakson aikana, vaan aktiivisuusedellytys on täytettävä esimerkiksi joko työskentelemällä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin, mutta ei näiden kahden yhdistelmällä.

TRALin jäsenille on tarjolla aktiivimallikelpoinen Taitava työnhakija-verkkovalmennus. Lisäksi aktiivimallin piiriin laskettavia palveluja tarjoavat alueelliset työllistymishankkeet, joissa TRAL on mukana. Tarkistathan aina ensin palveluntarjoajalta, että toiminta täyttää aktiivisuusedellytyksen ehdot.

Lue lisää Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n tiedotteesta sekä Korkeakoulutettujen kassa KOKOn (ent. IAET-kassa) sivuilta