Akavalta uusi mallin vauvakulujen tasaamiseksi

8.4.2016

Akava esittää kustannustehokasta ja yksinkertaista vaihtoehtoa vauvakulujen tasaamiseksi. Akavan mallissa äitien ja myös isien työnantaja saisi nykyistä paremman korvauksen maksamastaan äitiys- tai isyysvapaan palkasta.

Akavan malli on huokeampi kuin maan hallituksen malli, jossa vauvakuluja tasattaisiin maksamalla 2500 euron kertakorvaus vain äitien työnantajalle. Korvauksen ehtona olisi, että työnantaja maksaa äitiysvapaan ajalta palkkaa kuukauden ajalta. Hallituksen tavoite on hyvä, mutta keino ei edistä tasa-arvoa riittävästi.
 
– Nuorten naisten työllisyysaste on huomattavasti alhaisempi kun miesten. Kustannusten jakamisen ohella tasa-arvoa on edistettävä keinoilla, joilla perhevapaat jakautuisivat tasaisemmin molempien vanhempien kesken. Akavan malli kannustaisi isiä pitämään isyysvapaitaan ja isien työnantajia päästämään isät perhevapaille, kertoo asiantuntija Tarja Arkio.
 
Akava muistuttaa, että naisten työllisyysasteen ja työmarkkina-aseman kohoaminen olisi koko yhteiskunnan etu. Tämän vuoksi vanhempainvapaiden rakenteita tulee kehittää nimenomaan naisten työllisyysastetta silmällä pitäen. Samasta asiasta Suomea on muistuttanut muun muassa OECD.
 
Akavan mallissa äitiysraha maksettaisiin korotettuna (90 prosenttia palkasta) nykyisen 56 arkipäivän sijaan 72 arkipäivään saakka. 72 päivää on yleisin työ- ja virkaehtosopimuksissa sovittu palkallisen äitiysvapaan pituus. Työnantaja saisi näin nykyistä suuremman korvauksen, mikäli maksaa palkkaa äitiysvapaan ajalta. Kun työnantajalle vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset pienenevät, synnytysikäisen naisen palkkaaminen ei ole niin iso riski ja mahdollisuudet palkata uusia työntekijöitä paranevat.
 
Isyysrahaa korotettaisiin nykyisestä 70 prosentista 90 prosenttiin 12 arkipäivän ajaksi. Näin myös isien kannuste jäädä isyysvapaalle paranisi, ja isien työnantaja saisi paremman korvauksen maksamastaan isyysvapaan palkasta.
 
Akava uskoo, että isyysrahan korotus kannustaisi isiä pitämään vapaita.
 
– Tällä mallilla isyysvapaisiin käytettävien päivien määrä todennäköisesti lisääntyisi eli isät olisivat pitempään kotona kuin nykyisin. Korvatut isyysvapaajaksot ovat pidentyneet yhdeksässä vuodessa noin 44 prosenttia sitä mukaa, kun isän etuuksia on kehitetty, huomauttaa tutkija Tomi Husa.
 
Isille korvamerkityt vapaat ovat tehokkain yksittäinen keino työmarkkinoiden tasa-arvon parantamiseksi. Kun isät ottavat enemmän vastuuta pienistä lapsista ja naiset palaavat aiemmin työmarkkinoille, se edistää myös palkkatasa-arvoa.
 
Akavan malli ei edellytä uuden, monimutkaisen etuusjärjestelmän luomista ja olisi siten linjassa hallituksen norminpurku-tavoitteen kanssa. Rahoitus voidaan järjestää nykyisen työtulovakuutuksen kautta. Hallituksen kertakorvausmallin kustannukset olisivat noin 100 miljoonaa euroa, Akavan mallissa kustannukset jäisivät noin 33–56 miljoonaan euroon.

– Tällöin vanhemmuuden kustannusten tasaamiseen osallistuisivat kaikki: palkansaajat, työantajat ja valtio, Arkio kertoo.
 
Akava myös toivoo, että hallitus parantaa vauvakulujen tasaamisen yhteydessä monimuotoisten perheiden asemaa.