Goforella palkkatiedot löytyvät intrasta - toimiva esimerkki palkka-avoimuudesta

26.9.2018

Palkka mielletään usein tabuksi, josta ei saa puhua. Palkka-avoimuus työyhteisöissä kuitenkin kannattaisi, koska se voi tuoda esiin epäkohtia, jotka jäisivät muuten huomaamatta. Tämä taas lisää palkkatasa-arvoa ja oikeudenmukaisuuden tunnetta, mikä luo työhyvinvointia ja työntekijöiden sitoutuneisuutta.

Digitaalisten palveluiden suunnittelu- ja kehittämisyritys Goforella palkka-avoimuutta pidetään tärkeänä. Yrityksen kulttuurista ja osaamisista vastaava johtaja Erkki Salminen kertoo, että palkka-avoimuus lähtee yrityksen arvoista.

– Haluamme, että Gofore on jokaiselle hyvä työpaikka, ja se on myös ensimmäinen kahdesta arvostamme, hän kertoo.

– Haluamme myös maksaa jokaiselle reilua ja oikeudenmukaista palkkaa, hän jatkaa.

Palkka-avoimuus on ratkaistu yrityksessä siten, että intraan on luotu taulukko, johon jokainen voi halutessaan laittaa oman palkkansa näkyviin ja kaikki tiedot ovat kenen tahansa kollegan nähtävissä. Taulukosta löytyy muun muassa toimitusjohtajan sekä Salmisen palkkatiedot. Yhteensä henkilöstöstä hieman alle puolet on täyttänyt omat tietonsa.

– Kunnioitamme toki myös päätöstä olla laittamatta palkkaansa näkyviin, Salminen sanoo.

Erkki Salminen, Gofore

Palkoista puhutaan

Työnantaja ei voi yksittäisten työntekijöiden palkkatietoja julkaista, mutta Goforella jaetaan yleisiä palkkatilastoja kaikille tiedoksi loukkaamatta kenenkään yksityisyyden suojaa.

Yrityksessä käytetään ylipäätänsä paljon aikaa siihen, että koko henkilöstö ymmärtää yrityksen liiketoiminnan rakenteet ja sen, mistä oma palkka muodostuu.

Kilpailu alan ammattilaisista rekrymarkkinoilla on kova, mutta Gofore ei kilpaile osaajista absoluuttisella palkalla, vaan he panostavat kattaviin työsuhde-etuihin ja työilmapiiriin ja haluavat luoda hyvän työpaikan kaikille.

– Korkeaa palkkaa tärkeämpää on kuitenkin se, että palkka on reilu ja oikeudenmukainen verrattuna kollegan palkkaan, Salminen uskoo.

Hän kertoo, että yrityksessä pidetään yllä avointa keskustelukulttuuria. Palkasta voi keskustella milloin vain, eikä siihen ole etukäteen varattua ajankohtaa.

– Hienoimpia hetkiä ovat olleet ne, kun työntekijä on ehdottanut kollegalleen palkankorotusta hyvin tehdystä työstä, Salminen kertoo.

Avoin työkulttuuri luo luottamusta

Salminen kokee, että palkka-avoimuus on auttanut yritystä pyrkimyksessään maksaa reilua palkkaa kaikille.

– Koska päätämme työntekijöiden palkoista, päätösten on oltava läpinäkyviä ja kestettävä tarkastelua, toteaa Salminen.

Kun palkkataulukko luotiin intraan tammikuussa 2016, toki jännitettiin, mitä siitä seuraisi ja löytyykö palkoista poikkeamia suuntaan tai toiseen. Pohdittiin myös, kokeeko joku saavansa epäreilua palkkaa.

– Kaikki meni kuitenkin hyvin. Tämä on vain työväline, jonka tarkoituksena on korjata palkkavääristymiä, eikä meillä ole palkat karanneet käsistä tämän myötä, Salminen kertoo.

Yritys pyrkii avoimeen työkulttuuriin ja läpinäkyvyyteen kaikessa muussakin toiminnassaan, sillä se uskoo sen luovan luottamusta työntekijöiden keskuudessa ja hälventävän epäilyksiä.

Goforella on itseohjautuva organisaatio, jossa on kevyt hallinto. Päätöksiä tehdään ketterästi ja itseohjautuvasti. Niiden tueksi tarvitaan tietoa, joka on kaikkien saatavilla.

– Meillä kaikki asiat ovat lähtökohtaisesti läpinäkyviä, ellei laki velvoita toisin. Toki esimerkiksi liikesalaisuudet ja työsuhteeseen liittyvät asiat ovat luottamuksellisia, Salminen sanoo.

Teksti: Kirsi Ristaniemi
Kuva: Gofore

Artikkeli on osa TRALin Puhu palkasta, #rikohiljaisuus -kampanjaa, jonka tavoitteena on edistää tradenomien palkkatietämystä ja rohkaista puhumaan palkoista avoimesti palkkatasa-arvon lisäämiseksi.