Harva tradenomi voi tehdä etätöitä

7.2.2014

Tradenomit tekevät edelleen suhteellisen vähän etätöitä. Noin 20 prosenttia tradenomeista tekee usein ja satunnaisesti etätöitä tekee 31 prosenttia. Kolmannekselle vastaajista etätöiden tekeminen ei ole ollenkaan mahdollista. Tradenomit työskentelevät tyypillisesti asiantuntijatehtävissä, joita on mahdollista valtaosin tehdä myös etätyönä. Tiedot käyvät ilmi Tradenomiliitto TRAL ry:n vuotuisesta jäsentutkimuksesta.

- Harva yritys mahdollistaa etätöiden tekemisen, vaikka etätyömahdollisuus on työnantajille merkittävä kilpailuvaltti. Kansainvälisten tutkimustenkin mukaan nuoret osaajat arvostavat etätyömahdollisuuksia jopa palkankorotusta enemmän, toiminnanjohtaja Mika Varjonen huomauttaa.

- Työllisyys- ja kasvusopimuksen myötä useille eri aloille solmittiin alakohtaisia työehtosopimuksia, joissa on kirjauksia etätöistä. Toivottavasti niiden nojalla etätöiden määrää saadaan kasvatettua tradenomien osalta, jatkaa Varjonen.

Ylitöitä tehtiin viime vuonna selvästi vähemmän kuin aiemmin. Tradenomeista noin 17 prosenttia työskentelee yli 40 tuntia viikossa, edellisenä vuonna yli 40 tunnin työviikkoja teki lähes 30 prosenttia. Ylityöt korvataan useimmiten vapaa-aikana, vajaa 13 prosenttia ylitöitä tekevistä eivät saa minkäänlaista korvausta.

- Vaikea taloudellinen tilanne näkyy selvästi tehdyissä ylityötunneissa, mutta edelleenkin osalta jää ylityökorvaukset saamatta, sanoo Varjonen. - Työaikajärjestelyjen ja korvausten osalta työaikapankkien laajempi käyttöönotto toisi helpotusta tilanteeseen, Varjonen arvioi.

Tradenomien keskipalkka kuukaudessa on 3381 euroa, nousua edelliseen vuoteen verrattuna 1,6 prosenttia. Miestradenomit ansaitsivat keskiarvolla mitattuna 3786 euroa kuukaudessa naistradenomien palkan jäädessä 3158 euroon. Sukupuolten välinen palkkaero kasvoi lähes 85 euroa verrattuna aiempaan vuoteen.

Asematasojen osalta jatkui siirtymä toimihenkilötehtävistä asiantuntijatehtäviin, erityisesti naisten osalta. Vaikka naisten osuus asiantuntijatehtävissä kasvaa, se ei näy palkkatasossa.

- Sukupuolten välisen palkkaeron kaventuminen pysähtyi viime vuonna ja siihen vaikutti erityisesti miestradenomien palkkojen nousu, puheenjohtaja Niko Aaltonen kertoo. - On erikoinen ilmiö, että naistradenomien asematason kohentuminen ei näy palkkatasossa mitenkään, Aaltonen jatkaa.

Tradenomeista valtaosa työskentelee yksityisellä sektorilla (87 prosenttia) ja noin 10 prosenttia julkisella sektorilla. Tradenomeja työskentelee eniten teknologiateollisuudessa, finanssialalla sekä kaupan ja ICT-aloilla.

Lisätiedot:
Tradenomiliitto TRAL ry

Niko Aaltonen, puheenjohtaja
p. 040 512 2836

Mika Varjonen, toiminnanjohtaja
p. 040 001 69 00

Jäsentutkimus postitettiin täysjäsenille Tradenomi 1/2014 -lehden välissä ja se on myös luettavissa jäsensivuilla.