Kaupan alan painostustoimet käynnistyvät 2.5. klo 00.00

1.5.2017

Kaupan alan ylempien toimihenkilöiden painostustoimet käynnistyvät 2.5. klo 00.00:

  • Ylityökielto - tehdään enintään säännöllinen työaika 7,5 tuntia!
  • Vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kielto - matkustetaan työasioissa ainoastaan säännöllisellä työajalla
  • Työnseisaukset 2.5. klo 00.00-12.00 sekä 5.5. klo 12.00-00.00
  • Painostustoimien piirissä ylemmät toimihenkilöt  Keskolla, SOK:lla, Stockmannilla, Oriolassa, InstruOptiikassa ja Inex Partnersilla (yritykset tytäryhtiöineen, kaikkine toimipisteineen koko maassa).
  • Lisäksi työnseisaus 4.5. Kesko Oyj:llä tytäryhtiöineen rajattuna Keskon päivittäistavarakaupan toimialan Vantaan Hakkilaan sijoitettuihin toimintoihin "Tavarakauppa" ja "Toimitusketjun ohjaus" sekä Inex Partners Oy tytäryhtiöineen.   
  • Työnseisausten ajalta maksetaan TRALin jäsenille lakkoavustusta 50 euroa/päivä
  • Kaikki painostustoimet ovat määräaikaisia ja päättyvät 8.5. kello 24.00. Painostustoimet perutaan, mikäli neuvottelut alan ylempien toimihenkilöiden omasta sopimuksesta saadaan käyntiin.
  • Päivystyspuhelin avoinna 24/7 numerossa 040 3523 671

Miksi painostustoimiin on päädytty?

Neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN on ollut vuosien mittaan erittäin aloitteellinen Kaupan liiton suuntaan, erityisesti vuonna 2014 aloittamamme kaupan projektin jälkeen. Viimeksi helmikuussa esitimme neuvottelujen aloittamista modernista tuottavuutta ja hyvinvointia edistävästä sopimuksesta, minkä avulla paikallista sopimista voitaisiin lisätä merkittävästi alalla. Maaliskuun alussa saimme kielteisen vastauksen työnantajaliitolta.

Alan asiantuntijoiden työolosuhteet ovat karanneet täysin käsistä; korvauksetonta ylityötä tehdään satoja tunteja vuodessa, yleiskorotukset ovat isolta osalta jääneet jo vuosia saamatta, työajan seurantaa ei kaikissa yrityksissä ole ja asiantuntijoiden sekä esimiesten jaksaminen on henkilöstövähennyksien vuoksi koetuksella. Lisäksi niin sanottujen keskusjärjestösopimusten päättyminen jättää alan 30 000 ylempää toimihenkilöä ilman minkäänlaista sopimusten tuomaa turvaa.

Työnantajan täydellinen haluttomuus käynnistää neuvotteluja on ajanut tilanteen siihen, että YTN aloittaa painostustoimenpiteet alalla. Kaikki painostustoimet perutaan, mikäli Kaupan liitto aloittaa YTN:n kanssa neuvottelut.

Kaikki aiheeseen liittyvät tiedotteet, YTN:n esittämän mallin sekä taustat löydät ytn.fi/kauppa