Puhu palkasta-blogi: Palkkaneuvottelun muistilista

6.11.2018

Palkasta neuvoteltaessa työnantajan ja työntekijän intressit ovat erilaiset, minkä vuoksi palkasta neuvotteleminen voi olla haasteellista. Kuitenkin tulisi muistaa, että palkasta neuvotteleminen on normaali työsuhdeasia, jota ei liiaksi tulisi mystifioida - palkasta ilman muuta tuleekin neuvotella sekä työsuhteen alussa että sen aikana, koska työtehtävissä ja työntekijän osaamisessa yleensä tapahtuu jatkuvaa muutosta ja kehittymistä.

Vinkkejä palkasta neuvottelemiseen:

 • Ota selvää työnantajan palkkapolitiikasta kysymällä asiaa rekrytoijalta/esimieheltä/ luottamusmieheltä/HR:stä/kollegoilta, mm.:
  • mihin palkanmääräytyminen perustuu (työehtosopimus vai sopimuspalkka, mistä osista kokonaispalkka muodostuu, mahdolliset tulostavoitteet)
  • millä tavalla omaan palkkakehitykseen voi vaikuttaa
  • millaisilla perusteilla/missä tilanteissa kollegat ovat saaneet palkankorotuksia
  • kenen kanssa palkkaneuvottelut käydään
  • käydäänkö palkkaneuvottelut säännöllisesti vai ainoastaan omasta aloitteesta

 

 • Muista palkkatoiveen perustelemisessa erityisesti seuraavat asiat:
  • Ensisijainen palkanmääräytymisperuste on tehtävien vaativuustaso - palkan tulee asianmukaisesti vastata tehtävien vaativuutta ja nousta tehtävien muuttuessa aiempaa vaativammiksi
  • Oma ammatillisen osaamisesi ja sen kehittyminen vaikuttavat palkkaan - jos työnantajan saama hyöty työpanoksestasi kasvaa, pitäisi tämän näkyä myös palkkakehityksessä
  • Hyvä työsuoritus on harvoin yksinään riittävä peruste palkan korottamiselle - työnantajalla on oikeus odottaa hyvää työsuoritusta ilman erillistä palkitsemistakin
  • Mikäli kyseessä on tehtävänkuvaa ja vastuita merkittävästi muuttava ylennys, tulee palkka määritellä uuden tehtävän tosiasiallista vaativuutta vastaavaksi käyttämättä nykyistä palkkaa määrittelyperusteena

 

 • Ota huomioon myös työnantajan näkökulma ja velvoitteet, mm.
  • työnantajan tulee noudattaa oikeudenmukaista palkkapolitiikkaa ja yhdenvertaisuutta työntekijöiden palkanmääräytymisperusteissa: samoissa tai samantasoisissa tehtävissä työskentelevillä palkkojen tulee olla asianmukaisessa suhteessa toisiinsa ja yksilöllisille palkkaeroille on oltava asialliset perusteet
  • yksilötasolla työnantajan saama hyöty kunkin työntekijän työpanoksesta vaikuttaa palkkaan ja sen kehittymiseen
  • työnantajalla on intressi sitouttaa avainhenkilöt organisaatioon

 

 • Ota palkka-asiat puheeksi aina tehtävänkuvan muutosten yhteydessä ja jos mahdollista, sovi palkankorotuksesta heti -  muutoksiin on vaikeampi vedota palkkaneuvottelussa jälkikäteen, jos uudet vastuut ovat jo muodostuneet osaksi toimenkuvaa eikä keskustelua palkasta ole käyty lainkaan

 • Henkilökemiat ja organisaatiohierarkia vaikuttavat palkkaneuvottelusta sopimiseen ja itse neuvottelutilanteeseen - mieti etukäteen, millainen lähestymistapa toimii omassa organisaatiossasi ja sen henkilön kanssa, jonka kanssa neuvottelet palkastasi

 • Neuvottelutilanne on aina jännittävä - tee muistiinpanot argumenteistasi, jotta et unohda oleellisia seikkoja ja saat keskustelun fokusoitua tärkeinä pitämiisi asioihin

 • Jos mahdollista, ennakoi työnantajan argumentit ja valmistele vasta-argumentteja

 • Jos et saa neuvoteltua palkkaa tavoittelemallesi tasolle, pyydä työnantajalta perusteluja ja käy keskustelua siitä, millä edellytyksillä palkka nousee - näin tiedät, miten voit vaikuttaa palkkakehitykseesi ja milloin voit ottaa palkka-asian seuraavan kerran esille

 • Jos arvelet, että neuvottelutilanne tulee olemaan haasteellinen, mieti exit-strategia: miten päätät keskustelun ja poistut tilanteesta arvokkaasti, jos keskustelu on hedelmätöntä

Katriina Matinhelmi

Special Advisor, salary and unemployment counseling

020 155 8807

palkkaneuvonta@tradenomi.fi

tyottomyysturva@tradenomi.fi