Rahoitusalan lakonuhka 28.- 29.12.

18.12.2017

Ammattiliitto Pro ja Ammattiliitto Nousu antoivat alalle 13.12. lakkovaroituksen. Lakkovaroitus ei koske tässä vaiheessa YTN-liittojen jäseniä. Työriidan sovittelu käynnistyi 17.12. valtakunnansovittelijan johdolla. TRALia edustava neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN on mukana sovittelussa, vaikka ei ole tämän työriidan osapuoli. Seuraavan kerran sovittelu jatkuu 20.12. klo 11.00.

Mikäli nämä työtaistelutoimet toteutuvat 28.-29.12. ja YTN-liiton jäsen osallistuu muiden liittojen työnseisauksiin, maksetaan hänelle lakkoavustus samoin perustein kuin Pro ja Nousu maksavat jäsenilleen. Mahdollisen työtaistelun toteutuessa julkaisemme verkkosivuillamme lomakkeen, jonka kautta lakkoavustusta voi hakea.

Rahoitusalan työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat työantajia edustavat Finanssiala FA ja Palvelualojen työnantajat Palta sekä palkansaajia edustavat neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN, Ammattiliitto Pro ja Nousu.

Rahoitusalalle 8.12. annettu ylityökielto on edelleen voimassa, lisätietoja ja käytännön ohjeita ylityökiellosta löydät YTN:n verkkosivuilta. Neuvotteluissa suurimmat kiistakysymykset koskevat lauantai- ja sunnuntaityötä sekä jaksotyötä.

Mistä lisätietoja?

Rahoitusalan ylityökieltoa ja neuvottelutilannetta koskeviin kysymyksiin vastaa YTN:n päivystyspuhelin numerossa 040 - 352 3671 arkisin klo 9-15 numerossa tai sähköpostitse osoitteeseen finanssi@ytn.fi. Voit myös olla yhteydessä suoraan TRALin asiamies Joonas Kopraan.

Huolehdithan, että yhteys- ja työpaikkatietosi ovat ajantasalla jäsenrekisterissämme, jotta saat ajantasaisen tiedon rahoitusalan tilanteen etenemisestä. Voit muokata tietojasi verkkoasioinnissamme.

Kannattaa seurata myös YTN:n somekanavia:
facebook.com/ytnfinanssi
twitter.com/YTN_ry


Ylemmät Toimihenkilöt YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN vastaa Akavan kentässä ylempien toimihenkilöiden sopimus- ja neuvottelutoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN:n jäseninä on 19 akavalaista liittoa, joiden kautta se edustaa noin 170 000 asiantuntijaa ja esimiestä eri toimialoilla. ytn.fi

Lisätiedot rahoitusalalla työskenteleville TRALin jäsenille:

Joonas Kopra

Special Advisor, commercial, finance and IT sector

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi