Tradenomien ansiot kasvoivat 3,6 prosenttia

15.2.2018

Tradenomit ansaitsivat vuonna 2017 keskimäärin 3661 euroa kuukaudessa ja ansiot kasvoivat noin 3,6 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Kasvu oli suurinta vaativissa ja erittäin vaativissa asiantuntijatehtävissä työskentelevillä tradenomeilla. Erittäin vaativissa asiantuntijatehtävissä palkka on yli 1000 euroa suurempi kuin alemman keskijohdon tehtävissä työskentelevillä. Tiedot käyvät ilmi Tradenomiliitto TRALin jäsentutkimuksesta.

- Palkkataso nousi aiempia vuosia enemmän ja se on merkki niin talouden piristymisestä kuin tradenomien korkeasta osaamistasosta, sillä suurin syy palkankorotuksiin olivat nimenomaan meriittikorotukset, sanoo palvelu- ja kehitysjohtaja Tomi Kouva. -  Vaikka viimeiset vuodet ovat olleet maltillisten palkankorotusten aikaa, on tradenomien keskipalkka noussut kymmenen vuoden aikana jopa 40 prosenttia, Kouva jatkaa.

Korkeakoulutettujen työllisyystilanteen nopea paraneminen näkyy myös tradenomien keskuudessa. Yli 80 prosenttia tradenomeista kokee oman työsuhteensa tilanteen olevan vakaa. Irtisanomisia piti mahdollisena ainoastaan 10 prosenttia vastaajista.

Valtaosa tradenomeista voi tehdä etätyötä, ainoastaan neljänneksen osalla se ei ole mahdollista, vaikka haluja etätöiden tekemiseen olisi. Etätyön koetaan parantavan työhyvinvointia sekä helpottavan työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista. Jopa 64 prosenttia ilmoittaa etätyömahdollisuuksien vaikuttavan työpaikan valintaan.

- Kannustamme etätöiden tekemiseen niissä tehtävissä, missä se suinkin on mahdollista, sanoo Kouva. – Nykyaikaiset järjestelmät mahdollistavat asiantuntijatyön tekemisen missä tahansa, joten valtaosin on kyse luottamuksesta ja asenteista, Kouva muistuttaa.

Tutkimuksessa kartoitettiin myös kilpailukykysopimuksen toteutumista tradenomien työpaikoilla. Työajan pidentämisen osalta toimialojen väliset erot olivat suuria, mutta lähes 40 prosentilla sitä ei tehty lainkaan.

-  Tulokset todentavat sen, ettei kilpailukykysopimukseen sisältyvää työajan pidennystä nähty työpaikoilla asiantuntijatyössä tarpeelliseksi, sanoo toiminnanjohtaja Mika Varjonen. -  Kikyn mukaisesti sovituistakin työajan pidennyksistä on päästävä eroon seuraavalla neuvottelukierroksella, sillä ne ovat asiantuntijatyössä täysin järjettömiä, Varjonen huomauttaa.


TRALin vuotuinen jäsentutkimus kartoittaa tradenomien työoloja, palkkatasoa sekä sijoittumista työelämään. Tutkimus on luettavissa verkkosivuillamme tral.fi/tutkimukset. Tutkimus postitetaan tradenomijäsenille kotiin maaliskuun alussa ilmestyvän Tradenomi-lehden mukana.

Lisätiedot:

Tomi Kouva

Customer Experience Director