Tradenomit haluavat ostovoiman paranevan

13.7.2017

Syksyn neuvottelukierrokselta tradenomit odottavat aiempaa suurempia palkankorotuksia sekä ostovoiman parantumista. Tradenomiliitto TRALin jäsenistä yli 70 prosenttia edellyttää liiton tavoittelevan ostovoiman parantumista. Tiedot käyvät ilmi TRALin jäsenilleen teettämästä kyselystä.

- Palkankorotuksia edellytetään toimialasta riippumatta  viime vuosien nollakorotusten sijaan ja selvä enemmistö haluaa korotukset prosentuaalisina, sanoo yksikönjohtaja Ville-Veikko Rantamaula. - Syksyn neuvottelukierroksesta on selvästi tulossa palkkakierros, Rantamaula arvoi.

Kyselyyn vastanneista valtaosa (99,7 prosenttia) odottaa sopimusten säilyttävän ja parantavan ostovoimaa. Vastaajat kokivat myös kilpailukykysopimuksen tuoman työajan pidennyksen olevan merkityksetön kilpailukyvylle.

- Palaute työajan pidennyksistä oli jyrkkää ja siitä halutaan luopua, sanoo palvelu- ja kehitysjohtaja Tomi Kouva. - Asiantuntijatyötä tekevät tradenomit työskentelevät viikkotasolla jatkuvasti noin kaksi tuntia enemmän kuin mistä työsopimuksessa on sovittu. Ja usein korvauksetta, Kouva huomauttaa.


TRAL toteutti kyselyn kesäkuussa, johon vastasi 1255 liiton jäsentä. Kyselyllä selvitettiin, mitä työsuhteen ehtoja tradenomit pitävät tärkeinä ja mitä he odottavat syksyn neuvottelukierrokselta. Tuloksia hyödynnetään liiton edunvalvontalinjausten valmistelussa.

Lisätiedot:

Tomi Kouva

Customer Experience Director